Blog

Word architect van je eigen leren! Maar hoe doe je dat?
YVES |
In een snel veranderende wereld kan het belang van levenslang leren niet genoeg benadrukt worden. In HR spreken we zelfs al over ‘job-obsoletie’ of hoe je door in te zetten op levenslang leren kan vermijden dat je op een bepaald moment ‘out of the game’ gaat in de arbeidsmarkt. 
Read More
Marijke Deroover
De professionele dialoog om een echte feedback- en leercultuur te ontwikkelen
YVES |
We begeleiden met ‘domo de refontiro’ niet enkel onderwijsorganisaties maar zijn ook vaak werkzaam in andere professionele organisaties zoals lokale besturen en KMO’s. Kenmerkend voor ons DNA is dat we werkzaam zijn in verschillende werelden om zo via ons ecosysteem waarde te creëren over de grenzen van één sector heen. Organisaties kunnen immers over de grenzen van hun sector heen bijzonder veel leren van elkaar, zeker als het gaat over thema’s zoals HR-beleid, leerbeleid van professionals (levenslang leren), teamwerking, innovatie, fusies en integratiebewegingen, leiderschap, … Er is niet één wereld …
Read More
VLVO
De band tussen VLVO en Domo: “We proberen allebei directeurs te helpen”
YVES |
Een goed jaar geleden sloten VLVO en ‘domo de refontiro’ een partnerschap af omdat we de gezamenlijke missie delen om schoolleiders in hun veeleisende job te ondersteunen maar ook omdat we mekaar natuurlijk aanvullen en versterken. Schoolleiders waarderen onze onafhankelijke en kwaliteitsvolle aanpak.
Read More
schoolbestuur
Schoolbestuur en schoolleiding – ‘two of a kind’?
YVES |
Hoe zit het nu met de relatie tussen schoolbestuur en schoolleiding? Hoe verloopt die relatie in jouw school/scholengroep?
Read More
psychologische veiligheid
“Als de muizen samenspannen, verplaatsen ze samen een olifant.”
YVES |
Het belang van psychologische veiligheid voor het welslagen van teams in hun transitie naar dynamische PLG’s.
Read More