Ons verhaal

In 2008 bundelden Christel Ruttens en Pieter Sprangers hun krachten om via innovatie “meer waarde” alsook “meerwaarde” te creëren in menselijke processen binnen de context van professionele organisaties.  Wat ons drijft, is het creëren van het ideale kader en dito voorwaarden om fantastische werkervaringen voor medewerkers te bewerkstelligen binnen hun organisatie.    Mensen vormen immers de échte differentiërende factor in succesvolle organisaties.    

Via (diepgaand) onderzoek, creatie van tools en modellen, leertrajecten en adviesverlening gaan we samen met jou aan de slag.  Co-creatie, onderzoek en een sterk gepersonaliseerde aanpak vormen de bouwstenen van onze aanpak.  De medewerkers waarmee we mogen samenwerken alsook hun drijfveren zijn voor ons van cruciaal belang, omdat diepere zingeving één van de meest krachtige bouwstenen van een motiverende leer- en werkervaring vormt. 

Zowel Christel als Pieter namen voor 2008 meerdere managementfuncties op in verschillende kleinere en grotere organisaties.   De diepere inzichten die ze daar verworven hebben, gecombineerd met talloze bewuste formele en informele leerervaringen, garanderen een excellente aanpak. 

Wij deinzen niet terug voor de moeilijkere uitdagingen en “missions impossible”.   We durven de gebaande paden verlaten en samen met jou een krachtig onderzoeks- en ontwikkelingsdesign opzetten om met de nodige sensitiviteit de echte menselijke uitdagingen in jouw organisatie aan te pakken.

Tenslotte geven we vorm aan duurzaamheid en ethisch ondernemen in allerlei hoedanigheden: via een duurzaam personeelsbeleid dat zorgt voor fantastische werkervaringen, via een duurzaam en lean gebruik van middelen en via een gezonde ethische bedrijfsvoering waarbij waarde-creatie voor lokale gemeenschappen voorop staat.