Onze partners

Domo de refontiro maakt als innovatieve organisatie deel uit van een ‘ecosysteem’.

Via duurzame relaties werken we samen met onze partners op een onderzoekende en creërende wijze aan de toekomst. Naast ‘domo de refontiro’ bestaat ons ecosysteem uit de volgende internationale en nationale partners en wetenschappelijke onderzoeksprojecten:

  1. Leren boven de Maat – domo de refontiro i.s.m. Universiteit Antwerpen

Leren boven de Maat is een onderzoeksproject dat in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en met steun van het IWT werd uitgevoerd en waarbij de focus wordt gelegd op het leren van kenniswerkers.

Leren boven de Maat vertrekt van de vaststelling dat het leerrendement van klassiek professionaliseringsactiviteiten ondermaats is. De wetenschappelijk onderbouwde ‘leercompetentiemonitor’ die tijdens dit project werd ontwikkeld, brengt de leerkenmerken van kenniswerkers in kaart. Dit stelt de trainer van professionaliseringsactiviteiten in staat inzichten te verwerven, waardoor hij/zij zijn/haar opleiding kan personaliseren en aanpassen aan de specifieke behoeften en wensen van de deelnemers. Hierdoor kan hij/zij het leerrendement ‘boven de maat’ tillen.

Voor meer informatie, bezoek zeker www.lerenbovendemaat.be.

 

  1. GO ALL® for learning! Prof. Dr. Wouter Schelfhout - Universiteit Antwerpen i.s.m. domo de refontiro

GO ALL®  staat voor ‘Gedeeld Onderwijskundig en Transformatief Leiderschap via Leergemeenschappen’. Het is een methode om - sterk praktijkgericht en bottom-up - te werken aan onderwijs- en schoolontwikkeling. Visie en aanpak zijn gebaseerd op onderzoekswerk van Prof. Dr. Wouter Schelfhout, verbonden als lerarenopleider en onderzoeker aan de Antwerp School of Education (Universiteit Antwerpen). Het gaat om een breed ontwikkeltraject bestaande uit visieontwikkeling, opleidingssessies en het opstarten van verschillende vormen van leergemeenschappen.

Domo de refontiro en Wouter Schelfhout werken samen om scholen te begeleiden om de transformatie naar ‘leergemeenschappen’ en ‘gedeeld onderwijskundig en transformatief’ leiderschap mogelijk te maken.   Met onze bundeling van krachten wordt het mogelijk voor scholen om te kiezen voor verschillende niveaus van ontwikkeling, dit afhankelijk van de context, visie, draagkracht en keuze van de school.

Prof. Dr. Wouter Schelfhout heeft een rijke ervaring in het onderwijs en dit vanuit verschillende invalshoeken. Als leraar heeft hij de praktijkervaring van de klasvloer mee gekregen. Als onderwijsinspecteur heeft hij kunnen leren en ervaren wat werkt of minder goed werkt qua schoolbeleid in wisselwerking met de klaspraktijk.  Als onderzoeker wil hij de grenzen opzoeken en die haalbaar verleggen op basis van evidentie.  Als lerarenopleider wordt hij daarbij gedwongen om steeds opnieuw na te denken over de concrete vertaling van theorie naar de praktijk.

De onderzoeksfocus van Prof. Dr. Wouter Schelfhout ligt dan ook op professionalisering van leraren (pre- of in service) en dit in wisselwerking met schoolbeleid en kwaliteitszorg.

 

  1. Healthskouts (www.healthskouts.com) - Biotechondernemer, healthcare-trendwatcher en professor oncologie Koen Kas inspireert zorginstellingen, pharma - en technologiebedrijven met de allernieuwste ontwikkelingen (wetenschappelijke en technologische doorbraken, nieuwe startups)  op het vlak van biologie, geneeskunde, technologie en gedragswetenschappen. Het team scout designideeën en implementeert nieuwe business modellen om gezondheidszorg 'delightful', gepersonaliseerd en preventief te maken. Het doet dat met een gepersonaliseerde, zelflerende nieuwsbrief, en met het aanreiken van tools om datasilo’s met elkaar te verbinden.

De oprichter van Healthskouts is Koen Kas; een gezondheidszorg visionair, ondernemer, begeesterend internationaal keynote spreker en professor aan de Universiteit van Gent. Recent publiceerde hij zijn visie op de toekomst van de geneeskunde in twee boeken, ‘Nooit meer ziek’ en ‘Your guide to delight’.

Domo de refontiro en Healthskouts bundelen hun krachten met betrekking tot projecten die zich op het raakvlak bevinden van  ‘health(care) and education of the future’ oftewel ‘gezondheidszorg en onderwijs van de toekomst’.  

 

  1. Innokinetics

Innokinetics is een multidimensioneel, holistisch samenwerkingsverband dat zich onderscheidt door haar doorgedreven ‘customer intimate’ en gepersonaliseerde aanpak.   Innovatie en innovatiecultuur is het expertisedomein waarbinnen Innokinetics opereert.

Innokinetics stimuleert creativiteit en een “do-it-yourself” mentaliteit binnen de organisaties waarmee ze samenwerken en die ze begeleiden. Innokinetics gelooft in een ‘train-the-trainer’ aanpak, waarmee ze organisaties wil wapenen voor uitdagingen van de toekomst door innovatiemethodologieën aan te reiken.

Via Innokinetics begeleiden we samen met onze Portugese partners organisaties rond ‘innovatie’ en ‘innovatiecultuur’.