Onze research

leren boven de maat

Tetra Project: 'engage me once more!'


PhD onderzoek Pieter Sprangers: van utopie naar onderzoek naar utopie…

Pieter behaalde een doctoraat in design (scientific educational design research). 

Wat meerdere jaren geleden startte als een utopisch manifest onder de titel ‘Edushock, breinoptimizer voor leren in de toekomst – Lannoo Campus’ is ondertussen stap voor stap een onderbouwd model geworden. Het startpunt is dat bestaande ‘educational systems’ zoals bv. scholen maar ook opleidingsafdelingen in bv. bedrijven heel wat deficiënties en fricties vertonen. In zijn wetenschappelijk onderzoek bestudeert Pieter vanuit het oogpunt van een designer onderwijs.  Hij plaatst daarbij de ‘learner experience’ centraal: de ervaring die de lerende met het leren heeft. Binnen de wetenschap gaat het om een nieuwe tak : ‘scientific educational design research’.  Pieter zet ondermeer via action research onderzoeksinterventies op in échte leeromgevingen om te komen tot bruikbare en effectieve oplossingen.  Hij structureert zijn onderzoek zorgvuldig om zo theoretische concepten te ontwikkelen die het werk van educational designers in de toekomst kan ondersteunen.  Voorbeelden van experimenten zijn ‘nomadisch leren ©’ en ‘bewegend leren ©’, ze dragen bij tot de concrete onderwijskundige praktijk.  En zo komen we stap voor stap dichter bij de utopie : ‘hoe kan de ervaring die de lerende met het leren heeft zo fantastisch zijn zodat de lerende nooit meer zou willen dat het stopt … levenslang leren in de praktijk!’
 
Meer info over het wetenschappelijk onderzoek van Pieter