Tetra Project

Tetra-project: Engage me once more!’

Wij zijn steeds op zoek naar wetenschappelijk onderbouwde inzichten en werken voortdurend research-based.     Research zit in ons DNA!

We voeren zowel fundamenteel wetenschappelijk als praktijkgericht onderzoek uit en vertrekkend vanuit onderzoeksthema’s die aansluiten bij onze kernactiviteiten.

Domo de refontiro is dan ook blij om te kunnen participeren in het Tetra onderzoekstraject ‘Engage me once more!’ dat geleid wordt door ‘Thomas More Hogeschool’.

In dit onderzoeksproject willen we KMO’s helpen om innovatieve organisatiedesigns te ontwikkelen die leiden tot maximaal engagement bij de medewerkers van die organisaties.

Dit project focust zich nadrukkelijk op ‘engagement’. De laatste jaren is de ‘evidence based kennis’ over engagement sterk toegenomen. Die kennis heeft het werkveld nog onvoldoende bereikt. Deze nieuwe inzichten illustreren dat de meest wenselijke “future proof” relatie tussen medewerkers en organisatie er één is van engagement.

We onderzoeken samen met de onderzoekspartners hoe we een cultuur van engagement kunnen realiseren binnen een organisatie.   En aan welke voorwaarden een organisatie moet voldoen zodat het potentieel tot engagement bij alle medewerkers maximaal gevaloriseerd wordt?

Het eindresultaat is de ontwikkeling van hulpmiddelen voor KMO’s om engagement te stimuleren, implementeren en te meten.