Blog

De duurzaamheidsimpact van artificiële intelligentie
YVES |
een mooie leerkans voor kritisch reflecteren …
Read More
leraar-specialist
Hoe waarderen we de leraar-specialist in onze school?
YVES |
een HR-visie voor je school als startpunt …
Read More
Waardering en beloning in personeelsbeleid: hoe brengen we het in de praktijk?
YVES |
Erkenning, waardering en beloning van medewerkers zijn essentiele elementen van een breed en mensgericht personeelsbeleid.
Read More
de prefect
Onze collega Hugo schreef een mooie laudatio … over de prefect
YVES |
Misschien wordt het de hoogste tijd om het ambt van de prefect opnieuw in ere te herstellen?
Read More
Levenslang leren voor iedereen!
YVES |
Hoe kunnen brugfiguren niet-lerende burgers tot leren brengen? En welke gespreksmethodieken kunnen ze daarbij hanteren?
Read More