Blog

Pieter Sprangers
Scholen systemisch anders vormgeven, maar hoe?
YVES |
Onze collega Pieter Sprangers behaalde in juli de academische graad van doctor met zijn wetenschappelijk onderzoek over dit thema
Read More
verwaarloosde organisatie
De zorg voor een verwaarloosde organisatie …
YVES |
In onze begeleidingspraktijk worden we helaas regelmatig geconfronteerd met verwaarloosde teams.
Read More
Dienstverlening lokaal bestuur - multikanaalstrategie
Dienstverlening van een lokaal bestuur: digitaal als het kan, persoonlijk als het moet …
YVES |
Lokale besturen zijn de meest burgernabije overheid. Alles wat inwoners raakt in hun leefomgeving of als ze in contact komen met de overheid, wordt vaak onmiddellijk gelinkt aan het lokaal bestuur.
Read More
domo de refontiro
TO TEACH OR NOT TO TEACH: Over de job dissatisfactie van de Vlaamse leraar
YVES |
Over de job dissatisfactie van de Vlaamse leraar
Read More
Yves Verbeeck
Gaan we naar een onderwijs dat talenten ontplooit en nog meer kijkt naar de mens achter de leerling?
YVES |
Collega Yves Verbeeck van bijna-drop-out tot aan de slag bij een onderwijsdesignbedrijf!
Read More
disconnect to reconnect
DISCONNECT TO RECONNECT: MOEDER, MAAK EEN RIJKE VERBINDING MET JE ZOON/DOCHTER!
YVES |
Bijna dagelijks mogen wij met onze klanten intensieve en intellectueel verrijkende samenwerkingen ervaren. Velen onder hen zijn dan ook meerwaardezoekers die niet alleen op zoek zijn naar een kwaliteitsvolle procesbegeleiding voor hun professionele organisatie, maar ook naar persoonlijke verrijking en ontwikkeling. Bovendien zijn onze klanten vaak - naast hun functie als ‘schooldirecteur’, ‘zaakvoerder’, ‘leraar’, … - ook vader of moeder!

Het is dan ook erg fijn en ‘NATUURlijk’ om af en toe ook over jullie rol als ouder in dialoog te kunnen gaan. Zo ontstond in ons DDR-team de idee om eens een verdiepende activiteit voor vaders en hun zonen/dochters te organiseren.

….. en zo staat dus nu ons eerste ‘side-project’ disconnect to reconnect in de startblokken! Geïnteresseerd? Schrijf jezelf en je zoon of dochter als de bliksem in voor deze onvergetelijke ervaring!
Read More
Hoe als gemeente je burgernabije rol waarmaken?
YVES |
Ook Steden en Gemeenten hebben de afgelopen maanden hun steentje bijgedragen om het Corona-virus te bedwingen. Naast hun reguliere dienstverlening kwam er plots een extra takenpakket bij; denk maar aan de organisatie van de vaccinatiecentra maar bijkomend ook aan een hele reeks van maatregelen ter ondersteuning van andere sectoren.
Read More