Hoe je organiseren om te leren?
dylan | 03 mei
We schreven het al meermaals … leren in een professionele omgeving doe je niet enkel door opleidingen te volgen.

Verschillende organisatievormen kunnen – indien ze oordeelkundig ingezet worden - het leren van medewerkers ondersteunen en stimuleren.
Read More
Hoe ‘leer-wendbaar’ ben jij?
dylan | 17 maart
In onze onvoorspelbare en steeds sneller veranderende wereld, wordt onze ‘wendbaarheid in leren’ steeds van crucialer belang. Dit betekent niet enkel extra kennis vergaren, maar impliceert eveneens dat we talloze zaken zullen we moeten ‘afleren’ of misschien wel ‘opnieuw leren’ en dit zowat in alle contexten van ons ‘leven’.
Read More
afbeelding
Waar staat jouw merknaam nu eigenlijk voor?
dylan | 02 maart
Hoe zorg je ervoor dat mensen connecteren met het fantastische verhaal van jouw organisatie en dat ze finaal kiezen voor jouw dienstverlening en de waarde die je levert?
Read More
Bestuurlijke Optimalisatie en Schaalvergroting: zien we de bomen nog wel ?
dylan | 27 januari
In de conceptnota bestuurlijke optimalisatie scholen (BOS) tekent minister Hilde Crevits krijtlijnen uit voor meer slagkrachtige schoolbesturen wat ten voordele zou komen van directies, leraren en ondersteunend personeel.   Het doel van de bestuurlijke hervorming is schaalvergroting, geen schoolvergroting, met behoud van de autonomie voor scholen. 

Read More
Waarom?
dylan | 25 november
Kenniswerkers in onze organisatie: ze zijn ongetwijfeld slim, competent en hebben heel wat ervaring. Maar stellen ze wel genoeg vragen?
Read More
Van feedback naar feedforward
dylan | 03 november
Kijk jij uit naar een constructief overlegmoment of functioneringsgesprek met je leidinggevende? Worstel je met het geven van oprechte feedback aan je teamleden? Ben je op zoek naar een techniek om opbouwende toekomstgerichte feedforward mogelijk te maken?
Read More
Een Business plan, is dat iets voor jouw organisatie ?
dylan | 03 november
Is de tijd rijp voor het uittekenen van een vernieuwend business plan voor jouw organisatie?
Wil je tijdens dit proces tevens draagvlak creëren binnen de organisatie voor de uitvoering ervan?
Sta je open om creatieve methodieken en tools te gebruiken om tot vernieuwende inzichten te komen voor de toekomststrategie van je organisatie?
Read More
Hoe kan je een uitdagende leeromgeving voor jouw team creëren?
admin | 01 juli
Hoe kan jij – als leidinggevende – een uitdagende leeromgeving creëren waarin al jouw medewerkers kunnen excelleren? Hoe kan je ervoor zorgen dat jouw medewerkers over de nodige ‘tools’ beschikken om hun persoonlijke ontwikkeling in eigen handen te nemen? Hoe kan je de transitie naar een ‘lerende organisatie’ inzetten? Hoe kan je evolueren van ‘zelfsturende teams’ naar ‘zelflerende teams’?
Read More