Autonomie krijgen, verantwoordelijkheid nemen

Ingediend door YVES op

Wil Vlaanderen terug opklimmen in de internationale rankings van kwaliteitsvol leerplichtonderwijs, dan is een van de vier basisvoorwaarden volgens het rapport van de commissie Brinckman (oktober 2021) dat leerkrachten beter worden omkaderd in hun kernopdracht, het lesgeven. Een aantal praktische oplossingen kunnen ertoe bijdragen dat ze hier opnieuw ruimte voor krijgen, zoals toereikende ondersteuning en vermindering van de planlast. Daarnaast dient gehoor te worden gegeven aan hun vraag naar voldoende autonomie om creatief aan de slag te kunnen gaan. (advies 38) Dit betekent niet dat de leraars kunnen terugplooien op zichzelf, zonder verantwoording af te leggen over bijvoorbeeld de voorbereiding en kwaliteitsbewaking van hun onderwijsactiviteiten. Integendeel, met het oog op het juiste evenwicht tussen autonomie en verantwoordelijkheid is afstemming en kennisdeling onder collega’s essentieel. (advies 42)

Om dit mogelijk te maken, is een cultuur nodig waarin leerkrachten zich aangesproken voelen om met hun collega’s en schoolleiders in dialoog te gaan. Het vraagt ook om gedeeld leiderschap, waarbij het hele team, los van functies, wordt gestimuleerd tot actieve participatie. (advies 41) Iedereen ervaart hierbij de erkenning van de eigen expertise, wat dan weer bijdraagt aan het gevoel van eigenwaarde en werkgeluk.

Maar hoe krijg je alle belanghebbenden mee in dit verhaal? Waarom zouden leraars en schoolleiders uit hun comfortzone treden? En op basis waarvan moeten schoolbesturen hun leidinggevenden het vertrouwen bieden om de geijkte paden te verlaten? Er bestaat bovendien geen standaardaanpak: elk team is anders, heeft andere verwachtingen, andere leidersfiguren, … Met Domo de Refontiro brengen we daarom graag samen de beginsituatie in kaart, vooraleer we, in cocreatie, een visie en een plan van aanpak uitwerken, met verantwoordelijkheden voor het hele schoolteam. Flankerend, kunnen we ook de schoolleiders ondersteunen in hun transitie. Eén plus één wordt op deze manier effectief drie en garandeert zo een duurzaam en mensgericht personeelsbeleid.   

Rapport commissie Brinckman: https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-10/RAPPORT-OK19%20oktober.pdf

Neem vrijblijvend contact met ons op: info@domoderefontiro.be         

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.