Opleiding ‘naar een performant vernieuwd personeelsbeleid’ (EDITIE 4)

vernieuwd personeelsbeleid

De schoolleider als aanjager van een écht waarderend en ondersteunend personeelsbeleid!

Een opleidingstraject voor schoolleiders en schoolbestuurders die werk willen maken van een écht mensgericht personeelsbeleid voor hun school/scholengroep

Is onderwijs nog één van de laatste sectoren zonder een hedendaags personeels- en evaluatiebeleid? Is het onderwijs blijven steken in de toestand van dertig-veertig jaar geleden zoals Dirk Van Damme recent nog poneerde op Radio 1? In de Standaard van 5 januari 2021 bestempelde een zij-instromer het onderwijs zelfs als een mega-bedrijf zonder HR-beleid.  Hoog tijd om werk te maken van een krachtig mensgericht personeelsbeleid!

Waarom moet je deze opleiding nù volgen?

Recent wetenschappelijk onderzoek - gecompileerd en gepubliceerd door de Wallace Foundation - legt onomstotelijk het verband bloot tussen een krachtig schoolbeleid en onderwijskwaliteit (leerwinst).  In het rapport lezen we onder anderen: ‘Effective principals orient their practice towards instructionally focused interactions with teachers, building a productive school climate, facilitating collaboration and professional learning communities, and strategic personnel and resource management processes.’

Maar hoe geef je nu voor je school of scholengroep een performant personeelsbeleid vorm? Wat zijn de dimensies die ertoe doen en hoe werken we ze uit voor onze school? Welke vrije ruimte is er om dit beleid uit te tekenen; zeker nu de Vlaamse overheid recent de mogelijkheid om de functioneringscyclus anders in te vullen mogelijk gemaakt heeft?

Hoe stellen we, naast het behalen van leerresultaten bij de leerlingen, het werkgeluk van onze medewerkers centraal en zorgen we ervoor dat medewerkers verlangen om in onze school te werken?

Je komt het te weten tijdens deze creatie-opleiding waarin we je een mix aanbieden van inspiratie, inzichten vanuit de wetenschap, praktische tools en een eerste plan van aanpak voor je (school)eigen HR-beleid.

Deelnemers aan een vorige editie “vernieuwd personeelsbeleid” vertellen over de opleiding:

Zeer kwalitatief en inspirerende tweedaagse voor schoolleiders. De verfrissende blik op personeelsbeleid is een must voor elke directeur van morgen.
 - Bart Jonckers, directeur SB Leopold
III 

Deze vorming is een intensieve inspiratie sessie die overloopt van praktische tools die de leidinggevenden in een school kunnen toepassen om tot werkgeluk in het team te komen. Ik ben erg gemotiveerd om met heel wat van die tools aan de slag te gaan.
 - Jef Groffen, directeur SB De Wereldreiziger (Klassewerkplek 2023)

Dit traject bracht me inzichten bij waar ik iets aan heb. De veelvuldig aangereikte tools zijn absoluut bruikbaar en vaak vernieuwend. De manier van werken en de boeiende inhoud gaven me zin om verder op een professionele én milde manier aan de slag te gaan.
 - Johan Janssens, coördinerend directeur Stedelijk Onderwijs Vilvoorde

Voor wie is dit traject vormgegeven?

Deze creatie-opleiding is bedoeld voor schoolleiders, beleidsondersteuners, coördinatoren en schoolbestuurders van basis, secundair, buitengewoon onderwijs, Centra voor Volwassenonderwijs en Centra voor Basiseducatie.

Waarom kiezen voor dit verdiepend traject?

Je kiest voor een creatie-opleiding met een boeiende mix van leeractiviteiten die je nieuwe inzichten bijbrengen, maar die ook leiden tot een eerste plan van aanpak voor je eigen HR-beleid. Doorheen de opleiding bieden we je een sterke combinatie van inspiratie, keynote, co-creatie en interactie. Je mag je verwachten aan een evenwichtig samenspel tussen evidence-informed inzichten en onmiddellijk inzetbare tools.

Thema’s die ondermeer aan bod komen, zijn de volgende:

 • professionele schoolcultuur (zie ook filmpje "Hoe kom je tot een professionele schoolcultuur?")
 • schoolleiderschap
 • werkgeluk
 • teacher teams (professionele leergemeenschappen)
 • duurzaam en leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • diversiteitsbeleid
 • professionele dialoog (ifv vernieuwde functioneringscyclus - gespreksvoering)
 • employer branding
 • professionalisering - professionele ontwikkeling (leren)
 • de leraar als professional
 • psychologische veiligheid
 • link met het strategisch beleid van de school

Na deze opleiding:

 • Heb je een grondige basiskennis over belangrijke dimensies van een hedendaags personeelsbeleid voor een school/scholengroep;
 • Beschik je over tools om dimensies van het vernieuwde personeelsbeleid co-creatief vorm te geven in je eigen school en erover in dialoog te gaan;
 • Beschik je over een eerste plan van aanpak voor een vernieuwd personeelsbeleid;
 • Heb je een beter inzicht in het prioritair belang van een volwaardig personeelsbeleid voor je school/scholengroep en de impact ervan op leerwinst bij de leerlingen.

Door wie zal je begeleid worden in dit traject?

Pieter Sprangers (PhD) leeft in parallelle werelden. Hij is werkzaam als lesgever en wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool, AP hogeschool, Universiteit Antwerpen en IADE creative university. Hij behaalde een doctoraat in 'scientific educational design'. Zijn wetenschappelijk onderzoek focust op 'redesign of educational systems'. Verder werkt Pieter als hoofd-onderwijsdesigner en procesbegeleider bij domo de refontiro.  Hij begeleidt al meer dan vijftien jaar scholen in Vlaanderen en Nederland met betrekking tot complexe transformaties. Hij gaf in het verleden ook mee vorm aan een volwaardig personeelsbeleid in de organisaties waar hij zelf leidinggevende functies opnam. Pieter verzorgde recent nog een lezing en workshop rond vernieuwd personeelsbeleid in onderwijs in de leerstoel onderwijsvernieuwing van de Universiteit Antwerpen.

Nancy Dedeurwaerder is reeds meer dan 20 jaar werkzaam in onderwijs: als leraar en stagebegeleider, coördinator, pedagogisch directeur en de laatste jaren als algemeen directeur van de scholengroep RHIZO. Verder is Nancy werkzaam als procesbegeleider bij domo de refontiro waar ze scholen begeleidt rond thema’s zoals personeelsbeleid, schoolleiderschap en strategisch beleid. Omdat alles in beweging is, moet ook een organisatie als een school mee. Steeds zoekend naar hoe aan nieuwe noden meer en beter kan worden beantwoord, dat kenmerkt haar streven ten voeten uit. Waarden - niet de waan van de dag - zijn daarbij haar kompas. Nancy geeft veel ruimte aan kwetsbaarheid. Die van anderen én die van haarzelf. Pas als er ruimte is voor wat niet perfect is - mildheid ook - pas dan ontstaat er een gevoel van veiligheid.

Wat je praktisch moet weten?

Waar?

 Oost-Vlaanderen

Provinciehuis Oost-Vlaanderen in zaal Parade 

Adres en bereikbaarheid: 

Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent
Provinciehuis Oost-Vlaanderen ligt op 15 minuten wandelafstand van het station van Gent-Sint-Pieters. Tram 1 en 4 rijden van het station naar het centrum en hebben een halte (Veergrep) op 350 meter van het Provinciehuis. Meer dan 15 lijnbussen stoppen aan halte Heuvelpoort. Deze halte ligt op wandelafstand van het nieuwe Provinciehuis. 

Wanneer?

Dit opleidingstraject omvat twee volledige dagen op:

 • Maandag 2 december '24 | 9:30 tot 16:30
 • Woensdag 22 januari '25 | 9:30 tot 16:30

Prijs?

Je investering bedraagt 700 euro per deelnemer (inclusief BTW).

We adviseren je om met twee personen van dezelfde school/scholengroep in te schrijven. Je investering bedraagt in dat geval 1200 euro voor twee personen (inclusief BTW).


VLVO
Leden van VLVO genieten van een korting van 10% op ons volledig aanbod van opleidingen in open aanbod. Voor deze opleiding betaalt u als VLVO-lid 630 euro (inclusief BTW) per deelnemer.
(kortingen kunnen niet gecombineerd worden met andere kortingen)