Partners

partners domo de refontiro

Domo de refontiro maakt als innovatieve organisatie deel uit van een ‘ecosysteem’.

Via duurzame relaties werken we samen met onze partners op een onderzoekende en creërende wijze aan de toekomst. Naast ‘domo de refontiro’ bestaat ons ecosysteem uit de volgende internationale en nationale partners en wetenschappelijke onderzoeksprojecten:

EDUTEN PLAYGROUND voor Vlaamse en Nederlandse scholen  – EDUTEN i.s.m. domo de refontiro (https://www.eduten.com)

Domo de refontiro introduceert in samenwerking met haar Finse partner Eduten een digitaal oefenplatform initieel voor reken- en wiskundelessen (maar in een latere fase ook voor andere vakken en opleidingsonderdelen) in de Vlaamse en Nederlandse onderwijscontext. Dit platform met de naam Eduten Playground wordt ondersteund door artificiële intelligentie en biedt online meer dan vijftienduizend oefeningen aan. Het werd ontwikkeld aan de universiteit van Turku, die behoort tot de 1% best gerangschikte universiteiten ter wereld, in samenwerking met Finse leraren.
Sinds 2011 is het betalend oefenplatform beschikbaar voor Finse scholen en momenteel werkt 37% van de Finse scholen ermee. Over de jaren heen hebben al meer dan 210.000 leerlingen en 9.500 leraren zo de voordelen van Eduten Playground ervaren. Dit platform is nu ook beschikbaar voor de Vlaamse en Nederlandse scholen!
Voor meer informatie, contacteer ons hier.

Signpost - De ICT-partner voor het onderwijs! (https://signpost.be/nl-be)

Signpost biedt oplossingen voor onderwijsinstellingen, scholen, medewerkers, docenten en studenten in verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk en Spanje. Hierbij hanteren ze een servicegerichte aanpak waarbij ze hardware, software en training combineren.

Signpost richt zich uitsluitend op het onderwijs. Ze hebben ervaring met de specifieke werking en het DNA van deze sector op alle niveaus, van administratie en boekhouding tot ondersteunende diensten. Een groot deel van hun 100 medewerkers zijn ex-leerkrachten, ex-ICT-coördinatoren (zowel technisch en pedagogisch) en zelfs ex-directieleden.

De dienstverlening die Signpost biedt, omvat niet enkel de levering van het materiaal, maar ook de herstelling door onze eigen techniekers en de opzet van de systemen. Bovendien geven zij trainingssessies voor het technisch en het pedagogisch personeel, en bieden ze ondersteuning aan de eindgebruikers via onze eigen helpdesk.

Digitalisering van een school is uiteraard meer dan excellente hardware en software. Domo de refontiro is de kennispartner van Signpost met betrekking tot het ondersteunen van schoolteams bij de digitale transformatie. (https://signpost.be/nl-be/opleidingen)

Klassewerkplek en domo de refontiro - partners in werkgeluk (https://www.klassewerkplek.be)

Klassewerkplek en ‘domo de refontiro’ delen samen de zorg voor het werkgeluk van leraren, schoolleiders en bij uitbreiding alle medewerkers binnen de onderwijssector. Wij slaan de handen in elkaar om van jouw school een heuse “Klassewerkplek” te maken!

Wie is Klassewerkplek?
Klassewerkplek is ontstaan als antwoord op de hoge uitstroom van leerkrachten. Na een lange carrière als ondernemer/bestuurder in de IT-sector stapte Klassewerkplek-oprichter Paul Baan over naar het onderwijs, als meester Paul op een basisschool. Op basis van de combinaties van ervaringen besloot hij een in de zakenwereld effectief instrument voor behoud van medewerkers om te buigen naar een methode die past binnen het onderwijs. Zo ontstond Klassewerkplek.

GO ALL® for learning! Prof. Dr. Wouter Schelfhout - Universiteit Antwerpen i.s.m. domo de refontiro

GO ALL®  staat voor ‘Gedeeld Onderwijskundig en Transformatief Leiderschap via Leergemeenschappen’. Het is een methode om - sterk praktijkgericht en bottom-up - te werken aan onderwijs- en schoolontwikkeling. Visie en aanpak zijn gebaseerd op onderzoekswerk van Prof. Dr. Wouter Schelfhout, verbonden als lerarenopleider en onderzoeker aan de Antwerp School of Education (Universiteit Antwerpen). Het gaat om een breed ontwikkeltraject bestaande uit visieontwikkeling, opleidingssessies en het opstarten van verschillende vormen van leergemeenschappen.
Domo de refontiro en Wouter Schelfhout werken samen om scholen te begeleiden om de transformatie naar ‘leergemeenschappen’ en ‘gedeeld onderwijskundig en transformatief’ leiderschap mogelijk te maken.   Met onze bundeling van krachten wordt het mogelijk voor scholen om te kiezen voor verschillende niveaus van ontwikkeling, dit afhankelijk van de context, visie, draagkracht en keuze van de school.
Prof. Dr. Wouter Schelfhout heeft een rijke ervaring in het onderwijs en dit vanuit verschillende invalshoeken. Als leraar heeft hij de praktijkervaring van de klasvloer mee gekregen. Als onderwijsinspecteur heeft hij kunnen leren en ervaren wat werkt of minder goed werkt qua schoolbeleid in wisselwerking met de klaspraktijk.  Als onderzoeker wil hij de grenzen opzoeken en die haalbaar verleggen op basis van evidentie.  Als lerarenopleider wordt hij daarbij gedwongen om steeds opnieuw na te denken over de concrete vertaling van theorie naar de praktijk.
De onderzoeksfocus van Prof. Dr. Wouter Schelfhout ligt dan ook op professionalisering van leraren (pre- of in service) en dit in wisselwerking met schoolbeleid en kwaliteitszorg.

Healthskouts (www.healthskouts.com)

Biotechondernemer, healthcare-trendwatcher en professor oncologie Koen Kas inspireert zorginstellingen, pharma - en technologiebedrijven met de allernieuwste ontwikkelingen (wetenschappelijke en technologische doorbraken, nieuwe startups) op het vlak van biologie, geneeskunde, technologie en gedragswetenschappen. Het team scout designideeën en implementeert nieuwe business modellen om gezondheidszorg ‘delightful’, gepersonaliseerd en preventief te maken. Het doet dat met een gepersonaliseerde, zelflerende nieuwsbrief en met het aanreiken van tools om datasilo’s met elkaar te verbinden.
De oprichter van Healthskouts is Koen Kas; een gezondheidszorgvisionair, ondernemer, begeesterend internationaal keynote spreker en professor aan de Universiteit van Gent. Recent publiceerde hij zijn visie op de toekomst van de geneeskunde in twee boeken, ‘Nooit meer ziek’ en ‘Your guide to delight’.
Domo de refontiro en Healthskouts bundelen hun krachten met betrekking tot projecten die zich op het raakvlak bevinden van  ‘health(care) and education of the future’ of ‘gezondheidszorg en onderwijs van de toekomst’.  

Leren boven de Maat – domo de refontiro i.s.m. Universiteit Antwerpen

Leren boven de Maat is een onderzoeksproject dat in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en met steun van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie werd uitgevoerd en waarbij de focus wordt gelegd op het leren van kenniswerkers.
Leren boven de Maat vertrekt van de vaststelling dat het leerrendement van klassiek professionaliseringsactiviteiten ondermaats is. De wetenschappelijk onderbouwde ‘leercompetentiemonitor’ die tijdens dit project werd ontwikkeld, brengt de leerkenmerken van kenniswerkers in kaart. Dit stelt de trainer van professionaliseringsactiviteiten in staat inzichten te verwerven, waardoor hij/zij zijn/haar opleiding kan personaliseren en aanpassen aan de specifieke behoeften en wensen van de deelnemers. Hierdoor kan hij/zij het leerrendement ‘boven de maat’ tillen.
Voor meer informatie, bezoek zeker www.lerenbovendemaat.be.