Onze opleidingen in open aanbod

opleidingen onderwijs

1. School besturen?! | Rondetafelgesprek voor schoolbestuurders en schoolleiders EDITIE 2 

2. Workshop psychologische veiligheid in teams (Christel Ruttens & Nancy Dedeurwaerder)

3. Naar een performant vernieuwd personeelsbeleid EDITIE 3 (Pieter Sprangers, Nancy Dedeurwaerder, Peggy De Prins (AMS) 

4. Van schoollijderschap naar schoolleiderschap (Veerle Scheirs) 

5. Wendbaar en doordacht je school transformeren. Een introductie in organisatiecoaching. (Veerle Scheirs) 

6. Workshop FLITSklasbezoeken EDITIE 2 (Nancy Dedeurwaerder)

7. Start met veranderen door te stoppen! (Pieter Sprangers) 

8. Workshop professionele dialogen voeren in onderwijs (Nancy Dedeurwaerder) 

9. Maak een KLASSEWERKPLEK van je school! (Nancy Dedeurwaerder)

10. Wandelcoaching: samen op weg naar vitaal leiderschap en zelfzorg. (Veerle Scheirs)

11. Leerlab doorwinterde schoolleiders 

Wil je graag een van deze opleidingen/workshops ‘in-house’ voor je school, scholengroep of scholengemeenschap organiseren? Geef ons dan een seintje

Leden van VLVO genieten van een korting van 10% op ons volledig aanbod van opleidingen in open aanbod.
 VLVO

1. SCHOOL BESTUREN?! | Rondetafelgesprek voor schoolbestuurders en schoolleiders EDITIE 2

Een schoolbestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van één of meerdere scholen. Maar besturen we als schoolbestuur onze scholen wel actief? En hebben we wel blijvend aandacht voor een goede samenwerking en relatieopbouw met onze directeurs?

Tijdens deze boeiende en activerende avond wordt u geïnspireerd rond vormen van actief besturen en gaan we er samen met u over in dialoog.

Thema’s die aan bod komen tijdens dit onderwijsevent: 

 • relatie schoolbestuurders en directeurs en wederzijdse verwachtingen;
 • het belang van het ondersteunen van schoolleiders;
 • werk maken van een écht personeelsbeleid voor uw scholen;
 • onderwijsinnovatie inclusief digitale transformatie;
 • actuele uitdagingen die op scholen afkomen en de rol van een actief schoolbestuur daarbij.

WANNEER:
donderdagavond 5 oktober 2023 - 18:00 - 21:00 

MEER INFORMATIE


2. Workshop psychologische veiligheid in teams (Christel Ruttens & Nancy Dedeurswaerder)

Sterke teamwerking begint en eindigt bij vertrouwen en psychologische veiligheid!

Thema’s die onder meer aan bod komen, zijn de volgende:

 • Wat is psychologische veiligheid?
 • Wanneer heerst er psychologische (on)veiligheid binnen een team?
 • Wat zijn de gevolgen van het gebrek aan psychologisch veiligheid binnen een team?
 • Hoe kan je remediërend aan de slag gaan? Welke dimensies zijn hier van belang?
 • Hoe draagt psychologische veiligheid bij tot onderwijskwaliteit, werkgeluk en de verdere professionalisering van je schoolteams?

WANNEER:
donderdag 7 december 2023 tussen 13:30 en 17:00

MEER INFORMATIE


3. Naar een performant vernieuwd personeelsbeleid EDITIE 3
(Pieter Sprangers, Nancy Dedeurwaerder, Peggy De Prins (AMS)

Een opleidingstraject voor schoolleiders en schoolbestuurders die werk willen maken van een écht mensgericht personeelsbeleid voor hun school/scholengroep

Thema’s die ondermeer aan bod komen, zijn de volgende:

 • professionele schoolcultuur (zie ook filmpje "Hoe kom je tot een professionele schoolcultuur?")
 • schoolleiderschap
 • werkgeluk
 • teacher teams (professionele leergemeenschappen)
 • duurzaam en leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • diversiteitsbeleid
 • professionele dialoog (ifv vernieuwde functioneringscyclus - gespreksvoering)
 • employer branding
 • professionele ontwikkeling (leren)
 • de leraar als professional
 • link met het strategisch beleid van de school

Deelnemers aan een vorige editie “vernieuwd personeelsbeleid” vertellen over de opleiding:

Zeer kwalitatief en inspirerende tweedaagse voor schoolleiders. De verfrissende blik op personeelsbeleid is een must voor elke directeur van morgen.
 - Bart Jonckers, directeur SB Alberrreke (Klassewerkplek 2022)

Deze vorming is een intensieve inspiratie sessie die overloopt van praktische tools die de leidinggevenden in een school kunnen toepassen om tot werkgeluk in het team te komen. Ik ben erg gemotiveerd om met heel wat van die tools aan de slag te gaan.
 - Jef Groffen, directeur De Wereldreiziger 


Dit traject bracht me inzichten bij waar ik iets aan heb. De veelvuldig aangereikte tools zijn absoluut bruikbaar en vaak vernieuwend. De manier van werken en de boeiende inhoud gaven me zin om verder op een professionele én milde manier aan de slag te gaan.
 - Johan Janssens, project- en beleidsmedewerker Stedelijk Onderwijs Vilvoorde

WANNEER:
Dit opleidingstraject omvat twee volledige dagen (9:30 - 16:30) op:

 • woensdag 7 februari 2024
 • woensdag 6 maart 2024

MEER INFORMATIE


4. Van schoollijderschap naar schoolleiderschap (Veerle Scheirs)

Hoe als schoolleider je persoonlijk leiderschap versterken? Een opleiding voor schoolleiders die terug meer willen leiden en floreren

Na deze opleiding:

 • Heb jij meer inzicht in jouw persoonlijke missie en jouw missie als schoolleider;
 • Heb jij meer inzicht in wie jij bent en wat voor jou echt van tel is;
 • Heb je inzicht in jouw kernwaarden, talenten en valkuilen;
 • Heb jij meer inzicht in jouw sterktes/blinde vlekken/ zwaktes mbt jouw persoonlijk leiderschap;
 • Heb jij meer inzicht in de belemmeringen en overtuigingen die een impact hebben op je schoolleiderschap;
 • Heb je inzicht in jouw energiegevers en -vreters;
 • Heb je concrete tools en handvatten gekregen om jouw persoonlijk leiderschap te versterken met impact op de dagelijkse onderwijskundige kernpraktijk in je school en werkgeluk van je medewerkers.

WANNEER: 
Donderdag 14 maart 2023 tussen 9:30 tot 16:30

MEER INFORMATIE


5. Wendbaar en doordacht je school transformeren. Een introductie in organisatiecoaching. (Veerle Scheirs)

10 inspirerende inzichten zodat jij als schoolleider je medewerkers op een motiverende wijze kan gidsen doorheen de transformatie van jouw school.

Je kiest voor een compacte maar krachtige introductie die je als schoolleider zal uitdagen meer vanuit een systemische kijk aan de slag te gaan met veranderingstrajecten.  Je maakt kennis met een vernieuwde kijk op transformatie en wordt uitgedaagd om deze aangereikte inzichten concreet toe te passen op je eigen schoolpraktijk.

Na deze opleiding:
 • Heb je inzicht in het belang van een systemische benadering van veranderingsprocessen;
 • Heb je kennis van enkele belangrijke verandermodellen (en kan je hier ook de nodige kritische reflecties bij formuleren);
 • Weet jij hoe je je medewerkers motiveert, inspireert en effectief in beweging krijgt;
 • Weet jij wat er nodig is om je school te laten evolueren naar een wendbare organisatie waar de medewerkers de motor achter het veranderproces worden.

WANNEER: 
Woensdag 20 maart 2023 tussen 13:30 – 17:00

MEER INFORMATIE


6. Workshop FLITSklasbezoeken EDITIE 2 (Nancy Dedeurwaerder)

Flitsend de klas binnen als leidinggevende…samen waarderend lerend als leraar en leidinggevende

Hoe kunnen we als leidinggevende of als collega leren van de onderwijsleerpraktijk van een leraar? Hoe kan de leraar leren van de leidinggevende of een collega? En vooral: hoe kan je met een minimale tijdsinvestering maximaal leren van elkaar? 

Thema’s die onder meer aan bod komen, zijn de volgende:

 • Wat is een flitsbezoek?
 • Waarin onderscheiden flitsklasbezoeken zicht van de klassieke lesbezoeken?
 • Wat zijn de voorwaarden om flitsklasbezoeken in te zetten?
 • Hoe kan je dit inbouwen als één van de elementen in de professionele ontwikkeling van leraren/van het professionaliseringsbeleid van de school?
 • Hoe draagt dit bij tot onderwijskwaliteit en werkgeluk?


WANNEER: 
Dinsdag 16 april 2024 tussen 13:30 en 17:00 

MEER INFORMATIE


7. Start met veranderen door te stoppen! (Pieter Sprangers)

Stoppen is ook een optie!


8. Workshop professionele dialogen voeren in onderwijs (Nancy Dedeurwaerder)

In dialoog met een andere professional over je beroepspraktijk
Hoe kunnen we als leidinggevende professioneel de dialoog aangaan met onze medewerkers? Hoe kunnen we dat op een waarderende manier doen? En wie voert nu professionele dialogen in de school?

Je kiest voor een korte en krachtige workshop met een boeiende mix van leeractiviteiten die je nieuwe inzichten bijbrengen, maar die ook leiden tot een eerste plan van aanpak voor het implementeren van professionele dialogen in je eigen school.

Thema’s die onder meer aan bod komen, zijn de volgende:

 • Wat is de performantiematrix?
 • Wat is de professionele dialoog?
 • Varianten van een professionele dialoog in link met het functioneren van de leraar?
 • Hoe kan je dit inbouwen als één van de elementen in de professionele ontwikkeling van leraren?
 • Hoe draagt dit bij tot onderwijskwaliteit en werkgeluk?
 • Welke mogelijke thema’s worden besproken in een professionele dialoog?


WANNEER: 
Dinsdag 7 mei 2024 tussen 9:30 en 16:30

MEER INFORMATIE

Wil je graag een van deze opleidingen/workshops ‘in-house’ voor je school, scholengroep of scholengemeenschap organiseren? Geef ons dan een seintje.