Onze opleidingen in open aanbod

Onze opleidingen in open aanbod

OPLEIDINGEN OPEN AANBOD

ACADEMIE VOOR SCHOOLBESTUURDERS

Wil je graag een van deze opleidingen/workshops ‘in-house’ voor je school, scholengroep of scholengemeenschap organiseren? Geef ons dan een seintje

Leden van VLVO genieten van een korting van 10% op ons volledig aanbod van opleidingen in open aanbod.

VLVO


OPLEIDINGEN OPEN AANBOD

WORKSHOP PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID IN TEAMS

Sterke teamwerking begint en eindigt bij vertrouwen en psychologische veiligheid!

Thema’s die onder meer aan bod komen, zijn de volgende:

 • Wat is psychologische veiligheid?
 • Wanneer heerst er psychologische (on)veiligheid binnen een team?
 • Wat zijn de gevolgen van het gebrek aan psychologisch veiligheid binnen een team?
 • Hoe kan je remediërend aan de slag gaan? Welke dimensies zijn hier van belang?
 • Hoe draagt psychologische veiligheid bij tot onderwijskwaliteit, werkgeluk en de verdere professionalisering van je schoolteams?

MEER INFORMATIE


VITALITEITSWORKSHOP 'ZELFZORG VOOR SCHOOLLEIDERS'

Met de natuur, stilte en andere ‘creators’ als compagnon de route

Na deze coachingsessie:

 • Ben je je bewust van wat voor jou zinvol is als mens en leider.
 • Heb je inzicht in hoe jij je vitaliteit pro-actief kan mobiliseren om een sterke schoolleider te kunnen zijn.
 • Heb jij meer inzicht in jouw sterktes/blinde vlekken/zwaktes m.b.t. jouw persoonlijk leiderschap;
 • Heb jij meer inzicht in de belemmeringen en overtuigingen die een impact hebben op je vitaliteit;
 • Heb je inzicht in jouw energiegevers en -vreters, de kracht van kwetsbaarheid;
 • Kan jij doelen stellen zonder afbreuk te doen aan je eigen waarden als schoolleider;
 • Heb je 5 andere krachtige schoolleiders leren kennen in explorerende dialogen die je kunnen ondersteunen in je verdere groei naar persoonlijke leiderschap;
 • Heb je afgesloten met een kampvuurgesprek

MEER INFORMATIE


VERLIES EN ROUW OP DE WERKVLOER

Verlies en rouw integreren geeft kans op impactvolle verandering bij transformatieprojecten

Thema’s die ondermeer aan bod komen, zijn de volgende:

 • school in transitie
 • transformatief schoolleiderschap
 • verliesbeleid
 • rouwmodellen en rituelen
 • rouwen als non-lineair proces
 • human potential of de leraar als mens en professional
 • holding space en liminal space
 • link met het strategisch beleid van de school

MEER INFORMATIE


TEAMLEIDERS IN ONDERWIJS

Teacher teams en professionele leergemeenschappen leiden in onderwijs: unieke verdiepende opleiding voor teamleiders en teamcoaches van schoolteams. Gefundeerd vanuit wetenschappelijke inzichten én vanuit onze grondige en jarenlange praktijkervaring van teacher teambegeleidingen.

Je krijgt concrete tools aangereikt om je team waarvoor je verantwoordelijk bent als teamleider op te starten en de acties waarvoor het team verantwoordelijk is in de steigers te zetten;

 • Je weet hoe je aan de slag kan gaan met de verdeling van de rollen binnen je team;
 • Je weet wat gedeeld leiderschap is en kan de principes ervan toepassen binnen de context van je team;
 • Je krijgt tools aangereikt om je team te laten evolueren naar een 'lerend' team;
 • Je kan samen met je teamleden prioriteren aan welke uitdagingen je wil werken en tot welke (onderwijs)producten jullie willen komen;
 • Je weet hoe je een team 'onderzoekend' kan maken en naast intuïtie ook een plaats kan geven aan data-analyse;
 • Je kan een team van medewerkers waarderend coachen;
 • Je kan de dynamiek binnen je team behouden;
 • Je detecteert wat er goed loopt in je team;
 • Je detecteert waar je team tegenaan loopt;
 • Je kan professionele dialogen voeren met je teamleden;
 • Je kan psychologische veiligheid bespreekbaar maken in je team.

MEER INFORMATIE


GA VAN START MET TEACHER TEAMS IN JOUW SCHOOL

Hoe faciliteer en ondersteun je als schoolleider teacher teams?

Waarom kiezen voor deze introductie-workshop?

 • Je weet wat een teacher team is en welke soorten van teams bestaan;
 • Je weet wat gedeeld leiderschap is en kan de principes ervan toepassen binnen de context van je teams;
 • Je kan teamleiders/teamcoaches/procescoaches installeren in je school om leiderschap op te nemen over een teacher team en weet hoe je hen mandaat kan geven;
 • Je weet welke randvoorwaarden belangrijk zijn om een effectieve teacher team- werking mogelijk te maken;
 • Je weet hoe je als beleidsmaker succesvol teacher teams kan ontwikkelen;
 • Je bent je bewust van het ‘tijdsperspectief om teacher teams mogelijk te maken’ en de school-organisatorische doorbraken die daarvoor nodig zijn:
 • Je weet hoe je teamleiders/teamcoaches kan waarderen voor hun leiderschapsverantwoordelijkheid die ze opnemen;
 • Je weet hoe je teamleiders/teamcoaches kan ondersteunen;
 • Je weet hoe je een helder teamorganigram voor je school kan opmaken;
 • Je kan psychologische veiligheid bespreekbaar maken in teams.

MEER INFORMATIE


NAAR EEN PERFORMANT VERNIEUWD PERSONEELSBELEID | EDITIE 4

Een opleidingstraject voor schoolleiders en schoolbestuurders die werk willen maken van een écht mensgericht personeelsbeleid voor hun school/scholengroep

Thema’s die ondermeer aan bod komen, zijn de volgende:

 • professionele schoolcultuur (zie ook filmpje "Hoe kom je tot een professionele schoolcultuur?")
 • schoolleiderschap
 • werkgeluk
 • teacher teams (professionele leergemeenschappen)
 • duurzaam en leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • diversiteitsbeleid
 • professionele dialoog (ifv vernieuwde functioneringscyclus - gespreksvoering)
 • employer branding
 • professionele ontwikkeling (leren)
 • de leraar als professional
 • psychologische veiligheid
 • link met het strategisch beleid van de school

Deelnemers aan een vorige editie “vernieuwd personeelsbeleid” vertellen over de opleiding:

Zeer kwalitatief en inspirerende tweedaagse voor schoolleiders. De verfrissende blik op personeelsbeleid is een must voor elke directeur van morgen.
 - Bart Jonckers, directeur SB Leopold
III 

Deze vorming is een intensieve inspiratie sessie die overloopt van praktische tools die de leidinggevenden in een school kunnen toepassen om tot werkgeluk in het team te komen. Ik ben erg gemotiveerd om met heel wat van die tools aan de slag te gaan.
 - Jef Groffen, directeur SB De Wereldreiziger (Klassewerkplek 2023)

Dit traject bracht me inzichten bij waar ik iets aan heb. De veelvuldig aangereikte tools zijn absoluut bruikbaar en vaak vernieuwend. De manier van werken en de boeiende inhoud gaven me zin om verder op een professionele én milde manier aan de slag te gaan.
 
- Johan Janssens, project- en beleidsmedewerker Stedelijk Onderwijs Vilvoorde

MEER INFORMATIE


WORKSHOP FLITSKLASBEZOEKEN | EDITIE 4

Flitsend de klas binnen als leidinggevende…samen waarderend lerend als leraar en leidinggevende

Hoe kunnen we als leidinggevende of als collega leren van de onderwijsleerpraktijk van een leraar? Hoe kan de leraar leren van de leidinggevende of een collega? En vooral: hoe kan je met een minimale tijdsinvestering maximaal leren van elkaar? 

Thema’s die onder meer aan bod komen, zijn de volgende:

 • Wat is een flitsbezoek?
 • Waarin onderscheiden flitsklasbezoeken zicht van de klassieke lesbezoeken?
 • Wat zijn de voorwaarden om flitsklasbezoeken in te zetten?
 • Hoe kan je dit inbouwen als één van de elementen in de professionele ontwikkeling van leraren/van het professionaliseringsbeleid van de school?
 • Hoe draagt dit bij tot onderwijskwaliteit en werkgeluk?

MEER INFORMATIE


WORKSHOP PROFESSIONELE DIALOGEN VOEREN IN ONDERWIJS

In dialoog met een andere professional over je beroepspraktijk
Hoe kunnen we als leidinggevende professioneel de dialoog aangaan met onze medewerkers? Hoe kunnen we dat op een waarderende manier doen? En wie voert nu professionele dialogen in de school?

Je kiest voor een korte en krachtige workshop met een boeiende mix van leeractiviteiten die je nieuwe inzichten bijbrengen, maar die ook leiden tot een eerste plan van aanpak voor het implementeren van professionele dialogen in je eigen school.

Thema’s die onder meer aan bod komen, zijn de volgende:

 • Wat is de performantiematrix?
 • Wat is de professionele dialoog?
 • Varianten van een professionele dialoog in link met het functioneren van de leraar?
 • Hoe kan je dit inbouwen als één van de elementen in de professionele ontwikkeling van leraren?
 • Hoe draagt dit bij tot onderwijskwaliteit en werkgeluk?
 • Welke mogelijke thema’s worden besproken in een professionele dialoog?

MEER INFORMATIE


SCHOOLMARKETING. AANTREKKELIJKE VERHALEN DELEN MET JE COMMUNITY

Communiceer over jouw Unieke School Positie

Thema’s die onder meer aan bod komen, zijn:

 • Unique Selling Proposition (USP)
 • Marketing-communicatie aanpak
 • Contentmarketing
 • Communicatiedoelstellingen
 • Doelgroepen
 • Informatiebehoeften
 • Communicatiemiddelen en -kanalen
 • Tekststructuur
 • Formulering
 • AI
 • Link met strategisch beleid, employer branding

MEER INFORMATIE


INTERN COMMUNICEREN OVER JE SCHOOLBELEID

Doeltreffende communicatie voor meer gedragenheid

Thema’s die onder meer aan bod komen, zijn:

 • Belang interne communicatie
 • Plan van aanpak interne communicatie
 • Doelstellingen
 • Doelgroepen
 • Participatieladder
 • Formulering kernboodschappen en taaltips
 • Informatiebehoeften
 • Communicatiemiddelen en -kanalen
 • Timing
 • Feedback en evaluatie
 • Link met strategisch beleid, schoolleiderschap, employer branding

MEER INFORMATIE


LEERLAB DOORWINTERDE SCHOOLLEIDERS

Dé aangepaste leerformule met mix van uitdagende kennisontwikkeling, coaching en zelfzorg

Je bent als ervaren schoolleider een meerwaardezoeker en blijft wat op je honger zitten bij traditionele opleidingen. Je bent op zoek naar een aangepaste mix van leeractiviteiten die zowel inzet op verdiepende kennisontwikkeling als op coaching en zelfzorg. Je wil én wetenschappelijke inzichten verwerven én samen leren met andere ervaren schoolleiders én via coaching werken aan leiderschapsontwikkeling.  Maar je wil ook stilstaan, geïnspireerd worden en daardoor ‘andere werelden’ verkennen.  Je wil via vormen van creatieleren komen tot relevante ‘producten’ voor je school. Je bent veeleisend voor je persoonlijke ontwikkeling maar wil ook via zelfzorgstrategieën je job werkbaar houden.

Dit is écht iets voor jou!

 • verdieping
 • sociaal leren
 • experimenteren
 • creatieleren
 • kritische zelfreflectie
 • uitgedaagd worden en provoceren
 • transformatief programma
 • ervaren van de kracht en steun van de professionele leergemeenschap
 • professionele ontwikkeling als belangrijke dimensie voor je zelfzorg

MEER INFORMATIE


HRinEDU congres | VITAAL HR-BELEID VOOR ONDERWIJS

Het huidige lerarentekort, fricties rond werkgeluk en planlast, de vlakke loopbaan en de uitdagingen van een toekomstgericht modern HR-beleid binnen scholen. Hoog tijd om expertise, ervaring en tips te delen. Om deze reden organiseren we samen met de HOGENT het HRinEDU congres op woensdag 11 september 2024. 

Je keert ongetwijfeld geïnspireerd en met concrete handvaten om nu werk te maken van een mensgericht HR-beleid huiswaarts. 

Doe inspiratie op via een blikverruimende keynote, een grensverleggend rondetafelgesprek en ga zelf aan de slag tijdens één van de workshops. 

We richten ons met dit congres specifiek op schoolleiders, schoolbestuurders en beleidsmedewerkers van scholen (basis-, secundair & hoger onderwijs) in Vlaanderen en Nederland. 

MEER INFORMATIE


ACADEMIE VOOR SCHOOLBESTUURDERS

exclusief bedoeld voor (potentiële) schoolbestuurders

SCHOOLBESTUUR

Een school actief besturen is een grote verantwoordelijkheid die een belangrijke mate van professionaliteit vereist. We ondersteunen schoolbestuurders in hun professionalisering via een gedoseerd aanbod van expertenopleidingen.

Het is een meerwaarde dat je onze opleidingen als bestuurder samen met een directeur van je school/scholengroep volgt.We benadrukken het delicate ‘samenspel’ tussen bestuurders en schoolleiders om co-creatief de beleidsverantwoordelijkheid op te nemen.

SCHOOL BESTUREN?! | RONDETAFELGESPREK VOOR SCHOOLBESTUURDERS EN SCHOOLLEIDERS | EDITIE 3

Een schoolbestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van één of meerdere scholen. Maar besturen we als schoolbestuur onze scholen wel actief? En hebben we wel blijvend aandacht voor een goede samenwerking en relatieopbouw met onze directeurs?

Tijdens deze boeiende en activerende avond wordt u geïnspireerd rond vormen van actief besturen en gaan we er samen met u over in dialoog.

Thema’s die aan bod komen tijdens dit onderwijsevent: 

 • relatie schoolbestuurders en directeurs en wederzijdse verwachtingen;
 • het belang van het ondersteunen van schoolleiders;
 • werk maken van een écht personeelsbeleid voor uw scholen;
 • onderwijsinnovatie inclusief digitale transformatie;
 • actuele uitdagingen die op scholen afkomen en de rol van een actief schoolbestuur daarbij.

MEER INFORMATIE


DE ROL VAN HET SCHOOLBESTUUR IN HET VORMGEVEN VAN EEN HEDENDAAGS HR-BELEID

Een inspiratieworkshop voor schoolbestuurders die werk willen maken van een écht mensgericht personeelsbeleid voor hun school, scholengroep en/of scholengemeenschap

Thema’s die ondermeer aan bod komen:

 • Visie en kaders binnen HR en link met het strategisch beleid van de school
 • employer branding
 • werkgeluk – welzijn van medewerkers
 • professionalisering
 • psychologische veiligheid
 • disfunctionerende medewerkers
 • gesprekscyclus en professionele dialogen
 • loopbaanbeleid
 • leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • typische HR-kaders voor onderwijs

MEER INFORMATIE


DE SCHOOLBESTUURDER DIE ACTIEF EN EFFECTIEF BESTUURT

Een inspiratieworkshop over hoe proactief en toekomstgericht scholen besturen.

Thema’s die ondermeer aan bod komen:

 • Theoretisch kader rond de rol van het schoolbestuur en proactief besturen;
 • Het belang van de context van de school / scholengroep;
 • De persoonlijke drijfveren van de schoolbestuurder;
 • De verschillende rollen van een schoolbestuurder;
 • Schoolbestuurders en ethische dilemma’s;
 • Ondersteunen van schoolleiders;
 • Strategische ambitie tonen;
 • Spanningsveld belanghebbenden;
 • Het belang van een goede professionele relatie tussen schoolleider en schoolbestuurder.

MEER INFORMATIE


 

SCHOOLMARKETING. AANTREKKELIJKE VERHALEN DELEN MET JE COMMUNITY

Communiceer over jouw Unieke School Positie

Thema’s die onder meer aan bod komen, zijn:

 • Unique Selling Proposition (USP)
 • Marketing-communicatie aanpak
 • Contentmarketing
 • Communicatiedoelstellingen
 • Doelgroepen
 • Informatiebehoeften
 • Communicatiemiddelen en -kanalen
 • Tekststructuur
 • Formulering
 • AI
 • Link met strategisch beleid, employer branding

MEER INFORMATIE


INTERN COMMUNICEREN OVER JE SCHOOLBELEID

Doeltreffende communicatie voor meer gedragenheid

Thema’s die onder meer aan bod komen, zijn:

 • Belang interne communicatie
 • Plan van aanpak interne communicatie
 • Doelstellingen
 • Doelgroepen
 • Participatieladder
 • Formulering kernboodschappen en taaltips
 • Informatiebehoeften
 • Communicatiemiddelen en -kanalen
 • Timing
 • Feedback en evaluatie
 • Link met strategisch beleid, schoolleiderschap, employer branding

MEER INFORMATIE


HRinEDU congres | VITAAL HR-BELEID VOOR ONDERWIJS

Het huidige lerarentekort, fricties rond werkgeluk en planlast, de vlakke loopbaan en de uitdagingen van een toekomstgericht modern HR-beleid binnen scholen. Hoog tijd om expertise, ervaring en tips te delen. Om deze reden organiseren we samen met de HOGENT het HRinEDU congres op woensdag 11 september 2024. 

Je keert ongetwijfeld geïnspireerd en met concrete handvaten om nu werk te maken van een mensgericht HR-beleid huiswaarts. 

Doe inspiratie op via een blikverruimende keynote, een grensverleggend rondetafelgesprek en ga zelf aan de slag tijdens één van de workshops. 

We richten ons met dit congres specifiek op schoolleiders, schoolbestuurders en beleidsmedewerkers van scholen (basis-, secundair & hoger onderwijs) in Vlaanderen en Nederland. 

MEER INFORMATIE

Wil je graag een van deze opleidingen/workshops ‘in-house’ voor je school, scholengroep of scholengemeenschap organiseren? Geef ons dan een seintje.