Workshop professionele dialogen voeren in onderwijs

professionele dialoog

in dialoog met een andere professional over je beroepspraktijk

(individuele inschrijvingen afgesloten, wel nog mogelijk als ‘in-company-groepsopleiding’)

Hoe kunnen we als leidinggevende professioneel de dialoog aangaan met onze medewerkers? Hoe kunnen we dat op een waarderende manier doen? En wie voert nu professionele dialogen in de school?

Waarom moet je deze workshop nù volgen?

Eén van de belangrijkste pijlers in onderwijskwaliteit is de kwaliteit van de leraren. Er is enorm veel ‘menselijk kapitaal’ in onderwijs aanwezig.  Maar maken we ook bewust tijd maken voor de dialoog met de leraar over zijn beroepspraktijk?

Recente onderzoeken wijzen uit dat onze onderwijskwaliteit daalt. Maar durven we het ook eens van de andere kant bekijken? Durven we ook bewust op zoek gaan naar de vele positieve zaken die de leraar te bieden heeft en van hieruit leren, als organisatie, als individu?

En ook als het moeilijker loopt kan de professionele dialoog een belangrijk instrument blijven.

En wie voert dan die ‘professionele dialogen’.  Volgens Pieter Sprangers is een professionele dialoog een ‘dialoog tussen twee beroepsbeoefenaars over alle facetten van hun beroepspraktijk’.  Dus kunnen ook teamleiders of leraren professionele dialogen voeren en is dat niet alleen een rol die weggelegd is voor een schoolleider.
 

Voor wie is deze workshop vormgegeven?

Deze workshop is bedoeld voor schoolleiders, beleidsondersteuners, coördinatoren en schoolbestuurders van basis, secundair, buitengewoon onderwijs, Centra voor Volwassenonderwijs,  Centra voor Basiseducatie en hoger onderwijs.

Waarom kiezen voor deze workshop

Je kiest voor een korte en krachtige workshop met een boeiende mix van leeractiviteiten die je nieuwe inzichten bijbrengen, maar die ook leiden tot een eerste plan van aanpak voor het implementeren van professionele dialogen in je eigen school.


Thema’s die onder meer aan bod komen, zijn de volgende:

  • Wat is de performantiematrix?
  • Wat is de professionele dialoog?
  • Varianten van een professionele dialoog in link met het functioneren van de leraar?
  • Hoe kan je dit inbouwen als één van de elementen in de professionele ontwikkeling van leraren?
  • Hoe draagt dit bij tot onderwijskwaliteit en werkgeluk?
  • Welke mogelijke thema’s worden besproken in een professionele dialoog?

Na deze workshop:

  • Weet je wat een professionele dialoog inhoudt;
  • Heb je zicht op de waaier aan mogelijkheden die de professionele dialoog te bieden heeft;
  • Kan je de professionele dialoog integreren als onderdeel van integrale kwaliteitsontwikkeling;
  • Kan je een plan van aanpak opmaken van hoe je hiermee verder in jouw school aan de slag wil gaan met de professionele dialoog zodat iedereen zich ondersteund en gewaardeerd voelt.

 

Door wie zal je begeleid worden in deze workshop?

Nancy Dedeurwaerder studeerde in eerste instantie verpleegkunde. Daarna volgden een specifieke lerarenopleiding,  een master Gezondheidsvoorlichting, - opvoeding en bevordering aan de universiteit Gent en een bijkomende master Onderwijswetenschappen aan de universiteit Antwerpen.

Reeds meer dan 20 jaar is Nancy in het onderwijs werkzaam: als leraar en stagebegeleider, coördinator, pedagogisch directeur en de laatste jaren als algemeen directeur van de scholengroep Rhizo. Nancy is bijkomend werkzaam als procesbegeleider bij ‘domo de refontiro’.

Nancy is gedreven door en voor innovatie. Omdat alles in beweging is, moet ook een organisatie als een school mee. Steeds zoekend naar hoe aan nieuwe noden meer en beter kan worden beantwoord, dat kenmerkt haar streven ten voeten uit. Waarden - niet de waan van de dag - zijn daarbij haar kompas.

Die waarden haalt Nancy bij mensen zelf. Door op zoek te gaan naar wat mensen (weer) energie geeft, naar waar hun dromen maar ook hun zorgen zitten, prikkelt ze mensen om mee op weg te gaan. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat is daarbij het motto van Nancy.

 

Wat je praktisch moet weten?

Waar? 

crescendo CVO

Adres en bereikbaarheid:

Vaartdijk 86
2800 Mechelen
Crescendo CVO ligt op 5min. wandelafstand van het station van Mechelen.
 

Wanneer?

8 december 2022 tussen 9.30u en 16.30

Prijs?

Je investering bedraagt 250 euro per deelnemer (inclusief BTW).

We adviseren je om met twee personen van dezelfde school/scholengroep in te schrijven. Je investering bedraagt in dat geval 450 euro voor twee personen (inclusief BTW).