ACADEMIE VOOR SCHOOLBESTUURDERS

schoolbestuuR

exclusief bedoeld voor (potentiële) schoolbestuurders

Een school actief besturen is een grote verantwoordelijkheid die een belangrijke mate van professionaliteit vereist. We ondersteunen schoolbestuurders in hun professionalisering via een gedoseerd aanbod van expertenopleidingen.

Het is een meerwaarde dat je onze opleidingen als bestuurder samen met een directeur van je school/scholengroep volgt. We benadrukken het delicate ‘samenspel’ tussen bestuurders en schoolleiders om co-creatief de beleidsverantwoordelijkheid op te nemen.

School besturen?! | Rondetafelgesprek voor schoolbestuurders en schoolleiders EDITIE 3

De rol van het schoolbestuur in het vormgeven van een hedendaags HR-beleid

De schoolbestuurder die actief en effectief bestuurt

Schoolmarketing. Aantrekkelijke verhalen delen met je community

Intern communiceren over je schoolbeleid

HRinEDU congres | VITAAL HR-BELEID VOOR ONDERWIJS

Leden van VLVO genieten van een korting van 10% op ons volledig aanbod van opleidingen in open aanbod.
VLVO


SCHOOL BESTUREN?! | RONDETAFELGESPREK VOOR SCHOOLBESTUURDERS EN SCHOOLLEIDERS | EDITIE 3

Een schoolbestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van één of meerdere scholen. Maar besturen we als schoolbestuur onze scholen wel actief? En hebben we wel blijvend aandacht voor een goede samenwerking en relatieopbouw met onze directeurs?

Tijdens deze boeiende en activerende avond wordt u geïnspireerd rond vormen van actief besturen en gaan we er samen met u over in dialoog.

Thema’s die aan bod komen tijdens dit onderwijsevent: 

 • relatie schoolbestuurders en directeurs en wederzijdse verwachtingen;
 • het belang van het ondersteunen van schoolleiders;
 • werk maken van een écht personeelsbeleid voor uw scholen;
 • onderwijsinnovatie inclusief digitale transformatie;
 • actuele uitdagingen die op scholen afkomen en de rol van een actief schoolbestuur daarbij.

MEER INFORMATIE


DE ROL VAN HET SCHOOLBESTUUR IN HET VORMGEVEN VAN EEN HEDENDAAGS HR-BELEID

Een inspiratieworkshop voor schoolbestuurders die werk willen maken van een écht mensgericht personeelsbeleid voor hun school, scholengroep en/of scholengemeenschap

Thema’s die ondermeer aan bod komen:

 • Visie en kaders binnen HR en link met het strategisch beleid van de school
 • employer branding
 • werkgeluk – welzijn van medewerkers
 • professionalisering
 • psychologische veiligheid
 • disfunctionerende medewerkers
 • gesprekscyclus en professionele dialogen
 • loopbaanbeleid
 • leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • typische HR-kaders voor onderwijs

MEER INFORMATIE


DE SCHOOLBESTUURDER DIE ACTIEF EN EFFECTIEF BESTUURT

Een inspiratieworkshop over hoe proactief en toekomstgericht scholen besturen.

Thema’s die ondermeer aan bod komen:

 • Theoretisch kader rond de rol van het schoolbestuur en proactief besturen;
 • Het belang van de context van de school / scholengroep;
 • De persoonlijke drijfveren van de schoolbestuurder;
 • De verschillende rollen van een schoolbestuurder;
 • Schoolbestuurders en ethische dilemma’s;
 • Ondersteunen van schoolleiders;
 • Strategische ambitie tonen;
 • Spanningsveld belanghebbenden;
 • Het belang van een goede professionele relatie tussen schoolleider en schoolbestuurder.

MEER INFORMATIE


SCHOOLMARKETING. AANTREKKELIJKE VERHALEN DELEN MET JE COMMUNITY

Communiceer over jouw Unieke School Positie

Thema’s die onder meer aan bod komen, zijn:

 • Unique Selling Proposition (USP)
 • Marketing-communicatie aanpak
 • Contentmarketing
 • Communicatiedoelstellingen
 • Doelgroepen
 • Informatiebehoeften
 • Communicatiemiddelen en -kanalen
 • Tekststructuur
 • Formulering
 • AI
 • Link met strategisch beleid, employer branding

MEER INFORMATIE


INTERN COMMUNICEREN OVER JE SCHOOLBELEID

Doeltreffende communicatie voor meer gedragenheid

Thema’s die onder meer aan bod komen, zijn:

 • Belang interne communicatie
 • Plan van aanpak interne communicatie
 • Doelstellingen
 • Doelgroepen
 • Participatieladder
 • Formulering kernboodschappen en taaltips
 • Informatiebehoeften
 • Communicatiemiddelen en -kanalen
 • Timing
 • Feedback en evaluatie
 • Link met strategisch beleid, schoolleiderschap, employer branding

MEER INFORMATIE


HRinEDU congres | VITAAL HR-BELEID VOOR ONDERWIJS

Het huidige lerarentekort, fricties rond werkgeluk en planlast, de vlakke loopbaan en de uitdagingen van een toekomstgericht modern HR-beleid binnen scholen. Hoog tijd om expertise, ervaring en tips te delen. Om deze reden organiseren we samen met de HOGENT het HRinEDU congres op woensdag 11 september 2024. 

HRinEDU

Je keert ongetwijfeld geïnspireerd en met concrete handvaten om nu werk te maken van een mensgericht HR-beleid huiswaarts. 

Doe inspiratie op via een blikverruimende keynote, een grensverleggend rondetafelgesprek en ga zelf aan de slag tijdens één van de workshops. 

We richten ons met dit congres specifiek op schoolleiders, schoolbestuurders en beleidsmedewerkers van scholen (basis-, secundair & hoger onderwijs) in Vlaanderen en Nederland.