SCHOOL BESTUREN?! | Rondetafel voor schoolbestuurders en schoolleiders (EDITIE 2)

Sterk scholen besturen, wat betekent dat nu? 

Rondetafel op donderdagavond 5 oktober 2023

Een schoolbestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van één of meerdere scholen. Maar besturen we als schoolbestuur onze scholen wel actief? En hebben we wel blijvend aandacht voor een goede samenwerking en relatieopbouw met onze directeurs?

Tijdens deze avond wordt u geïnspireerd rond vormen van actief besturen en gaan we er samen met u over in dialoog.

schoolbestuur

Waarom moet u aanwezig zijn op deze boeiende en interactieve avond?

Een schoolbestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van één of meerdere scholen. Dit doet ze met de hulp van de directie, leerkrachten, ondersteunend personeel, paramedisch personeel, ... Het schoolbestuur fungeert dus als werkgever van het onderwijspersoneel.

Voor een schoolbestuur staat strategisch beleid op de eerste plaats. Ze geven de visie en missie mee vorm en bewaken de onderwijskwaliteit. Een hele verantwoordelijkheid. Maar scholen actief besturen betekent ook een responsief vermogen vormgeven: gepast reageren op vragen, eisen, verwachtingen die aan een school gesteld worden vanuit de samenleving. Actief besturen is dan ook een plicht: van ‘verantwoording vragen - wat niet hetzelfde is als controleren - over de al dan niet behaalde resultaten’, over het ‘zich informeren over de prestaties van de scholen en het nemen van stimulerende maatregelen die de kwaliteit verbeteren’ tot het ‘actief in dialoog gaan en opvolgen of uitdagingen opgenomen worden en beleid ontwikkeld wordt (bv. taalbeleid, digitale transformatie, diversiteitsbeleid, professionalisering medewerkers, …)’.

In haar onderzoeksrapport van 2019 komt het Rekenhof tot de conclusie dat er een verband is tussen de beleidsvoering van de schoolbesturen en bepaalde kwaliteitsaspecten van het onderwijs. Het ging daarbij uit van een ruime invulling van het begrip kwaliteit. De analyse toonde duidelijk het belang aan van een goede samenwerking tussen het schoolbestuur en de directeur(s). Zo is er een positief verband tussen de mate en intensiteit van de samenwerking die de directeur mag ervaren met zijn/haar schoolbestuur en een betere opvolging van de leerlingen in de school, alsook een hogere kwaliteit in het zorg- en GOK-beleid, het participatiebeleid en het beleid rond de Brede School.

Het Rekenhof doet bovendien volgende bijkomende aanbevelingen:

 • heb voldoende aandacht voor diversiteit inzake ervaring en competenties bij de samenstelling van je schoolbestuur;
 • versterk competenties in alle beleidsdomeinen binnen je bestuur;
 • heb blijvend aandacht voor de samenwerking met de directeur(s) en evalueer die samenwerking regelmatig, in het bijzonder bij grote besturen;
 • neem een actieve rol op in bepaalde beleidsdomeinen, in het bijzonder het kwaliteitsbeleid, onder andere door je als schoolbestuur te informeren over de prestaties van je scholen en stimulerende maatregelen te nemen die de kwaliteit verbeteren;
 • neem bij uw beleidsvoering de autonomie en werkbelasting van de schooldirecteur(s) in rekening.

Thema’s die aan bod komen:

 • relatie schoolbestuurders en directeurs en wederzijdse verwachtingen;
 • het belang van het ondersteunen van schoolleiders;
 • werk maken van een écht personeelsbeleid voor uw scholen;
 • onderwijsinnovatie inclusief digitale transformatie;
 • actuele uitdagingen die op scholen afkomen en de rol van een actief schoolbestuur daarbij.

Programma

 1. Keynote "Actief scholen besturen: een noodzaak en een plicht!"
 2. Rondetafelgesprek:
  • wederzijdse verwachtingen schoolbestuurders en schoolleiders
  • vernieuwend personeelsbeleid
  • onderwijsinnovatie
  • actuele uitdagingen die op scholen afkomen

Voor wie?

Dit rondetafelgesprek is bedoeld voor schoolbestuurders en schoolleiders van basis, secundair, buitengewoon onderwijs, Kunstacademies, Centra voor Volwassenonderwijs en Centra voor Basiseducatie.

Waarom kiezen voor dit rondetafelgesprek?

U kiest voor een boeiende mix van thema’s die u nieuwe inzichten bijbrengen over wat nu juist een school actief besturen inhoudt, hoe u best werkt aan relatie-opbouw tussen bestuurders en schoolleiders en welke actuele uitdagingen responsief vermogen van een schoolbestuur vereisen.

Schoolbestuurders en schoolleiders gaan bovendien met mekaar in dialoog over wederzijdse verwachtingen.

U kan actief netwerken met collega-bestuurders en schoolleiders van andere schoolbesturen.

Wat je praktisch moet weten?

Waar? 

Sint-Rita campus college 
Pierstraat 1
2550 Kontich

Sint-Rita

Wanneer?

donderdagavond 5 oktober 2023 - 18:00 - 21:00 

Prijs?

Uw investering bedraagt 75 euro per deelnemer (inclusief BTW).

We adviseren u om met twee personen van dezelfde school/scholengroep in te schrijven (bv. een bestuurder en een directeur). Uw investering bedraagt in dat geval 130 euro voor twee personen (inclusief BTW)


VLVO
Leden van VLVO genieten van een korting van 10% op ons volledig aanbod van opleidingen in open aanbod. Voor deze rondetafel betaalt u als VLVO-lid 67,50 euro (inclusief BTW) per deelnemer.

(kortingen kunnen niet gecombineerd worden met andere kortingen)

Welke actie onderneem je nu?

Schrijf nu hier in, het aantal plaatsen is beperkt!

Lees enkele inzichten en aanbevelingen vanuit de eerste editie hier