Leerlab doorwinterde schoolleiders

Leerlab doorwinterde schoolleiders

Dé aangepaste leerformule met mix van uitdagende kennisontwikkeling, coaching en zelfzorg

Je bent als ervaren schoolleider een meerwaardezoeker en blijft wat op je honger zitten bij traditionele opleidingen.  Je bent op zoek naar een aangepaste mix van leeractiviteiten die zowel inzet op verdiepende kennisontwikkeling als op coaching en zelfzorg. Je wil én wetenschappelijke inzichten verwerven én samen leren met andere ervaren schoolleiders én via coaching werken aan leiderschapsontwikkeling.  Maar je wil ook stilstaan, geïnspireerd worden en daardoor ‘andere werelden’ verkennen.  Je wil via vormen van creatieleren komen tot relevante ‘producten’ voor je school. Je bent veeleisend voor je persoonlijke ontwikkeling maar wil ook via zelfzorgstrategieën je job werkbaar houden.

Heel wat wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat er duidelijk nood is aan professionaliseringsactiviteiten specifiek voor schoolleiders die inzetten op aspecten van effectief leiderschap en met focus op onderwijskundig leiderschap (Pont, Moorman & Nusche, 2008; Pashiardis & Brauckmann, 2009; van Wessum, 2018).  Daarbij is gepersonaliseerde ondersteuning nodig in elke loopbaanfase van de schoolleider met zowel vormen van contextueel leren, leren van peers, individuele coaching en een stevige kennisbasis en dat zowel op organisatorische als op onderwijskundige aspecten. 

Recent onderzoek toont bovendien aan dat de wijze waarop een professionaliseringstraject voor schoolleiders is georganiseerd eveneens sterk bijdraagt aan de ervaren effectiviteit door schoolleiders (Tanghe & Schelfhout, 2023). 

Waarom moet je deze opleiding nù volgen?

Je bent intrinsiek gemotiveerd om een sterke sprong te maken in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je bent op zoek naar:

 • een goed gedoseerde mix van verschillende typologieën van leeractiviteiten …;
 • … waar je mee eigenaarschap in kan opnemen;
 • inzichten en goede prakijken vanuit ‘nieuwe en/of andere werelden’ buiten de onderwijssetting;
 • zowel uitdagende kennisontwikkeling als groepscoaching;
 • inspiratie zowel vanuit de wetenschap als vanuit impactvolle onderwijs- en schoolpraktijken;
 • opbouw van waardevolle leerrelaties met andere ervaren schoolleiders;
 • vertrouwen, verbinding, veiligheid en steun in de context van een professionele leergemeenschap;
 • antwoorden op complexe schoolontwikkelingsvragen die relevant zijn voor je eigen organisatie;
 • eigen onderzoekservaringen; 
 • diepgang;
 • vormen van ‘actief leren’ waardoor je vaardigheden uitprobeert in een sterk reflectieve leeromgeving (bv. problem-based learning, case-based learning);
 • waarderende feedback, feedforward & feed-up;
 • expert coaches/lesgevers met relevante praktijkervaring;
 • alternatieve leeromgevingen.

Voor wie is dit traject vormgegeven?

Deze mixed learning lab is exclusief bedoeld voor schoolleiders uit het basis, secundair of buitengewoon onderwijs, Centra voor Volwassenonderwijs, Centra voor Basiseducatie, deeltijds kunstonderwijs en hoger onderwijs. Je hebt minimaal 5 jaar beroepservaring in een leidinggevende functie binnen onderwijs.

We nodigen je uit voor een intake-gesprek omdat we oordeelkundig willen omgaan met de samenstelling van de leergroep met als doel een kwaliteitsvolle ontwikkeling van de professionele leergemeenschap mogelijk te maken.

Tijdens het intake-gesprek polsen we ook naar je persoonlijke ontwikkelingsbehoefte en leerambities.

Je bent bereid om een sterk engagement op te nemen. Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen dat je tijd investeert in het zelfstandig verwerken van kennisbronnen, het bijdragen aan de ontwikkeling van de professionele leergemeenschap, bijdragen aan het leren van je peers b.v. door kwaliteitsvolle feedback te geven, intervisie, experimenten op te zetten in je schoolorganisatie om transfer mogeljk te maken, …

Waarom kiezen voor dit verdiepend traject?

Dit is echt iets voor jou!

 • verdieping
 • sociaal leren
 • experimenteren
 • creatieleren
 • kritische zelfreflectie
 • uitgedaagd worden en provoceren
 • transformatief programma
 • ervaren van de kracht en steun van de professionele leergemeenschap
 • professionele ontwikkeling als belangrijke dimensie voor je zelfzorg

Na dit leerlab ben je in staat om ...

 • in je eigen schoolorganisatie een professionele leergemeenschap te ontwikkelen;
 • bewuster lange termijn leerrelaties op te bouwen en te onderhouden;
 • doordacht om te gaan met verschillende leervormen die je al dan niet liggen;
 • bij te dragen aan toekomstige professionele ontwikkeling van andere schoolleiders;
 • kwaliteitsvolle kennisbronnen te cureren;
 • praktijkonderzoek en onderwijsontwikkelingsexperimenten in je eigen school op te zetten;
 • verder te kijken dan de onderwijssector en sterker interdisciplinair te werken;
 • architect van je eigen leren te zijn.  

Door wie zal je begeleid worden in dit traject?

Nancy Dedeurwaerder is de vaste begeleider van dit leerlab.  Ze is reeds meer dan 20 jaar werkzaam in onderwijs: als leraar en stagebegeleider, coördinator, pedagogisch directeur en de laatste jaren als algemeen directeur van de scholengroep RHIZO.

Verder is Nancy werkzaam als procesbegeleider bij domo de refontiro waar ze scholen begeleidt rond thema’s zoals personeelsbeleid, schoolleiderschap en strategisch beleid. Omdat alles in beweging is, moet ook een organisatie als een school mee. Steeds zoekend naar hoe aan nieuwe noden meer en beter kan worden beantwoord, dat kenmerkt haar streven ten voeten uit. Waarden - niet de waan van de dag - zijn daarbij haar kompas. Nancy geeft veel ruimte aan kwetsbaarheid. Die van anderen én die van haarzelf. Pas als er ruimte is voor wat niet perfect is - mildheid ook - pas dan ontstaat er een gevoel van veiligheid.

Afhankelijk van de kennisdomeinen en de leervormen participeren eveneens volgende onderwijsdesigners:

Pieter Sprangers leeft in parallelle werelden. Hij is werkzaam als lesgever en wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool, AP hogeschool, Universiteit Antwerpen en IADE creative university. Hij behaalde een doctoraat in 'scientific educational design'. Zijn wetenschappelijk onderzoek focust op 'redesign of educational systems'. Verder werkt Pieter als hoofd-onderwijsdesigner en procesbegeleider bij domo de refontiro.  Hij begeleidt al meer dan vijftien jaar scholen in Vlaanderen en Nederland met betrekking tot complexe transformaties. Hij gaf in het verleden ook mee vorm aan een volwaardig personeelsbeleid in de organisaties waar hij zelf leidinggevende functies opnam. Pieter verzorgde recent nog een lezing en workshop rond vernieuwd personeelsbeleid in onderwijs in de leerstoel onderwijsvernieuwing van de Universiteit Antwerpen.

Afhankelijk van de specifieke leerbehoeften leveren ook praktijkexperten en/of academici een bijdrage.

Wat je praktisch moet weten?

Opbouw leerlab

 

Sessie

Duur

0.

intake

1 uur

1. 

onboarding

volledige dag met avonddiner

2.

ontdekken, identificeren en verkennen

volledige dag

3.

ontdekken, identificeren en verkennen

volledige dag

4.

ervaren, verdiepen, reflecteren en genieten

volledige dag met ontbijt

5.

bewaren, verantwoordelijkheid opnemen, verschil maken    

volledige dag

6.

landen, delen en veruitwendigen

volledige dag

Waar? 

We kiezen voor een diversiteit aan leeromgevingen. Zowel indoor als outdoor, verspreid over Vlaanderen.

Wanneer?

Start januari 2025
Einde april 2026

Prijs?

Uw investering bedraagt 1.800 euro per deelnemer (inclusief BTW).


VLVO
Leden van VLVO genieten van een korting van 10% op ons volledig aanbod van opleidingen in open aanbod. Voor dit leerlab betaalt u als VLVO-lid 1.620 euro (inclusief BTW) per deelnemer.

(kortingen kunnen niet gecombineerd worden met andere kortingen)

Meer informatie en inschrijven? Contacteer ons of schrijf je onmiddellijk in via dit inschrijvingsformulier