Workshop FLITSklasbezoeken

Flitsbezoeken - Nancy Dedeurwaerder

Flitsend de klas binnen als leidinggevende… samen waarderend lerend als leraar en leidinggevende

Hoe kunnen we als leidinggevende of als collega leren van de onderwijsleerpraktijk van een leraar? Hoe kan de leraar leren van de leidinggevende of een collega? En vooral: hoe kan je met een minimale tijdsinvestering maximaal leren van elkaar?

Waarom moet je deze opleiding nù volgen?

Eén van de belangrijkste thema’s in onderwijskwaliteit is zicht krijgen op de onderwijsleerpraktijk. Hoe staat de leraar voor de klas? Hoe kunnen we de leraar verder aanzetten tot leren door als leidinggevende de juiste dingen te doen, de juiste vragen te stellen?

Uit onderzoek blijkt dat leidinggevenden beperkt in de klas komen terwijl daar net de kern zich afspeelt. Zou het niet zinvol zijn om bewust(er) tijd te maken voor de onderwijsleerpraktijk en de ontwikkeling van de leraar en daar onze prioriteit te leggen als schoolleider?

Verder blijkt uit onderzoek ook dat waardering een heel belangrijke factor in werkgeluk is. Alleen blijkt uit allerlei tevredenheidsonderzoeken in onderwijs dat de leraar het gevoel heeft dat deze waardering vaak ontbreekt. Een vaak uitgesproken zin: ‘mijn leidinggevende uit waardering voor de grote projecten op school, maar te weinig voor wat er dagelijks gebeurt’.

Op deze uitdagingen kan je een antwoord bieden door flitsklasbezoeken actief in te zetten als onderdeel van je HR-beleid op school.
 

Voor wie is deze workshop vormgegeven?

Deze workshop is bedoeld voor schoolleiders, beleidsondersteuners en coördinatoren en van basis, secundair, buitengewoon onderwijs, Centra voor Volwassenonderwijs,  Centra voor Basiseducatie en hoger onderwijs.

Waarom kiezen voor deze workshop?

Je kiest voor een korte en krachtige workshop met een boeiende mix van leeractiviteiten die je nieuwe inzichten bijbrengen, maar die ook leiden tot een eerste plan van aanpak voor het implementeren van flitsklasbezoeken in je eigen school.


Thema’s die onder meer aan bod komen, zijn de volgende:

  • Wat is een flitsbezoek?
  • Waarin onderscheiden flitsklasbezoeken zich van de klassieke lesbezoeken?
  • Wat zijn de voorwaarden om flitsklasbezoeken in te zetten?
  • Hoe kan je dit inbouwen als één van de elementen in de professionele ontwikkeling van leraren/van het professionaliseringsbeleid van de school?
  • Hoe draagt dit bij tot onderwijskwaliteit en werkgeluk?

Na deze opleiding:

  • Weet je wat een flitsklasbezoek inhoudt;
  • Weet je hoe je flitsklasbezoeken kan opzetten als onderdeel van je HR-beleid;
  • Kan je de flitsklasbezoeken integreren als onderdeel van integrale kwaliteitsontwikkeling;
  • Kan je een plan van aanpak opmaken van hoe je hiermee verder in jouw school aan de slag wil gaan.

Door wie zal je begeleid worden in dit traject?

Nancy Dedeurwaerder studeerde in eerste instantie verpleegkunde. Daarna volgden een specifieke lerarenopleiding,  een master Gezondheidsvoorlichting, - opvoeding en bevordering aan de universiteit Gent en een bijkomende master Onderwijswetenschappen aan de universiteit Antwerpen.

Reeds meer dan 20 jaar is Nancy in het onderwijs werkzaam: als leraar en stagebegeleider, coördinator, pedagogisch directeur en de laatste jaren als algemeen directeur van de scholengroep Rhizo. Nancy is bijkomend werkzaam als procesbegeleider bij ‘domo de refontiro’.

Nancy is gedreven door en voor innovatie. Omdat alles in beweging is, moet ook een organisatie als een school mee. Steeds zoekend naar hoe aan nieuwe noden meer en beter kan worden beantwoord, dat kenmerkt haar streven ten voeten uit. Waarden - niet de waan van de dag - zijn daarbij haar kompas.

Die waarden haalt Nancy bij mensen zelf. Door op zoek te gaan naar wat mensen (weer) energie geeft, naar waar hun dromen maar ook hun zorgen zitten, prikkelt ze mensen om mee op weg te gaan. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat is daarbij het motto van Nancy.

Wat je praktisch moet weten?

Wanneer?

OPTIE 1: Woensdag 15 februari 2023 tussen 13u30 en 17u00
OPTIE 2: Woensdag 8 maart 2023 tussen 13u30 en 17u00
 

Waar?

OPTIE 1: Woensdag 15 februari
Regio Kortrijk (exacte locatie nog te bepalen)

 

OPTIE 2: Woensdag 8 maart  

crescendo CVO

Adres en bereikbaarheid:

Vaartdijk 86
2800 Mechelen
Crescendo CVO ligt op 5min. wandelafstand van het station van Mechelen.

Prijs?

Je investering bedraagt 160 euro per deelnemer (inclusief BTW).

We adviseren je om met twee personen van dezelfde school/scholengroep in te schrijven. Je investering bedraagt in dat geval 300 euro voor twee personen (inclusief BTW).

Inschrijven via deze link.

Welke actie onderneem je nu?

Schrijf nu hier in, het aantal plaatsen is beperkt!