Workshop psychologische veiligheid in teams

Workshop psychologische veiligheid in teams

Sterke teamwerking begint en eindigt bij vertrouwen en psychologische veiligheid!

Hoe zorgen we ervoor dat onze schoolteams échte leergemeenschappen worden?  Hoe zorgen we ervoor dat de nodige psychologische veiligheid aanwezig is om onze teacher teams en onze ondersteunende teams te laten floreren en professionaliseren?  … en wat betekent psychologische veiligheid juist binnen een teamcontext?  … en waarom spreken we vooral over psychologische veiligheid binnen een teamcontext, wat maakt de ‘teamdimensie’ zo bepalend?

Waarom moet je deze opleiding nù volgen?

Verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken van de voorbije jaren (o.a. door prof. ‘Leadership & Management’ Amy C. Edmondson) toonden aan dat de effectiviteit en het succes van een team vooral afhangt van het vertrouwen en de psychologische veiligheid die binnen dat team heerst.  Met andere woorden doet het er minder toe wie er onderdeel uitmaakt van een team dan wel hoe de verschillende teamleden met elkaar samenwerken.

Het investeren in de psychologische veiligheid en het vertrouwen binnen de verschillende schoolteams is dus meer dan de moeite waard. Individuen van psychologisch veilige teams zijn twee keer zo effectief, en dit niet in het minst omdat het leren van en met elkaar binnen het teamgebeuren centraal staat en zelfs de kern van de bestaansreden van het team vormt.

Maar wat is dat dan juist psychologische veiligheid en vertrouwen en hoe creëer je de voorwaarden daartoe binnen schoolteams? Welke dimensies hebben rechtstreeks invloed op het borgen of het installeren van deze psychologische veiligheid?  Wat betekent dit concept wel en wat betekent het absoluut niet? 

Hoe buigen we een context van psychologische onveiligheid om tot eentje waarbij succesvol kan samengewerkt en samen geleerd worden, in volle vertrouwen en met een hoge mate van zelfsturing?  Hoe transformeren we met andere woorden van een ‘non-team’, een ‘angstteam’ of een ‘raceteam’ naar ‘dreamteam’?

Voor wie is deze workshop vormgegeven?

Deze workshop is bedoeld voor schoolleiders, beleidsondersteuners, coördinatoren en teamleiders van basis, secundair, buitengewoon onderwijs, Centra voor Volwassenonderwijs, Centra voor Basiseducatie en hoger onderwijs.

Waarom kiezen voor deze workshop?

Je kiest voor een korte en krachtige workshop met een boeiende mix van leeractiviteiten die je nieuwe inzichten bijbrengen, maar die ook leiden tot een eerste plan van aanpak voor het implementeren en/of het borgen van psychologische veiligheid binnen de teams van je school, scholengroep of scholengemeenschap.


Thema’s die onder meer aan bod komen, zijn de volgende:

 • Wat is psychologische veiligheid?
 • Wanneer heerst er psychologische (on)veiligheid binnen een team?
 • Wat zijn de gevolgen van het gebrek aan psychologisch veiligheid binnen een team?
 • Hoe kan je remediërend aan de slag gaan? Welke dimensies zijn hier van belang?
 • Hoe draagt psychologische veiligheid bij tot onderwijskwaliteit, werkgeluk en de verdere professionalisering van je schoolteams?

Na deze opleiding:

 • Weet je wat psychologische veiligheid inhoudt;
 • Weet je hoe je remediërend aan de slag kan gaan m.b.t. het borgen van psychologische veiligheid als onderdeel van je HR-beleid;
 • Kan je concreet aan de slag gaan met de tool ‘psychologische veiligheid’ ontwikkeld door het onderwijsdesignteam van domo de refontiro;
 • Kan je een plan van aanpak opmaken en weet je welke dimensies in welke context van belang zijn om remediërend met een psychologisch onveilige teamcontext aan de slag te gaan;
 • Kan je het remediërend plan van aanpak integreren als onderdeel van integrale kwaliteitsontwikkeling;
 • Weet je welke dimensies/kaders je in welke context kan gebruiken om de psychologisch onveilige situatie aan te pakken en om te buigen.

Door wie zal je begeleid worden in dit traject?

Nancy Dedeurwaerder studeerde in eerste instantie verpleegkunde. Daarna volgden een specifieke lerarenopleiding, een master Gezondheidsvoorlichting, - opvoeding en bevordering aan de universiteit Gent en een bijkomende master Onderwijswetenschappen aan de universiteit Antwerpen.

Reeds meer dan 20 jaar is Nancy in het onderwijs werkzaam: als leraar en stagebegeleider, coördinator, pedagogisch directeur en de laatste jaren als algemeen directeur van de scholengroep Rhizo. Nancy is bijkomend werkzaam als procesbegeleider bij ‘domo de refontiro’.

Nancy is gedreven door en voor innovatie. Omdat alles in beweging is, moet ook een organisatie als een school mee. Steeds zoekend naar hoe aan nieuwe noden meer en beter kan worden beantwoord, dat kenmerkt haar streven ten voeten uit. Waarden - niet de waan van de dag - zijn daarbij haar kompas.

Die waarden haalt Nancy bij mensen zelf. Door op zoek te gaan naar wat mensen (weer) energie geeft, naar waar hun dromen maar ook hun zorgen zitten, prikkelt ze mensen om mee op weg te gaan. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat is daarbij het motto van Nancy.

Christel Ruttens heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in het begeleiden en managen van (onderwijs)organisaties, federaties en instellingen.  Ze besteedt daarbij bijzondere aandacht aan ‘de mens binnen de organisatie’ en aan het respecteren en incorporeren van waarden en identiteit.

Christel studeerde 'toegepaste economische wetenschappen' aan de Universiteit van Antwerpen, met specialisatie ‘internationale economische en diplomatieke betrekkingen’.  Haar internationale ervaring, haar diplomatieke aanpak, haar jarenlange ervaring met het begeleiden en managen van onderwijs- en netwerkorganisaties gecombineerd met haar gedrevenheid, vormen haar sterktes.

Binnen domo de refontiro, dat ze samen met Pieter Sprangers meer dan 15 jaar geleden oprichtte, begeleidt Christel (onderwijs)organisaties rond o.a. visie-ontwikkeling, strategisch management, change management, HRD- & professionaliseringsbeleid, innovatietrajecten, stakeholder-management, team- & organisatieontwikkeling, fusiebewegingen, cultuurveranderingen binnen organisaties, hoe omgaan met ‘stoorzenders’ binnen organisaties, personal coaching van leidinggevenden, etc.

Wat je praktisch moet weten?

Waar?

Sint-Gummaruscollege

Sint-Gummaruscollege 

Adres en bereikbaarheid: 

Kanunnik Davidlaan 10, 2500 Lier
Het Sint-Gummaruscollege ligt op 15 minuten wandelen van het station van Lier.

Wanneer?

Woensdag 15 januari '25 | 13:30 - 16:30 

Prijs? 

Je investering bedraagt 185 euro per deelnemer (inclusief BTW).

We adviseren je om met twee personen van dezelfde school/scholengroep in te schrijven. Je investering bedraagt in dat geval 335 euro voor twee personen (inclusief BTW).


VLVO
Leden van VLVO genieten van een korting van 10% op ons volledig aanbod van opleidingen in open aanbod. Voor deze opleiding betaalt u als VLVO-lid 166,50 euro (inclusief BTW) per deelnemer.
(kortingen kunnen niet gecombineerd worden met andere kortingen)

Welke actie onderneem je nu?

Schrijf nu hier in, het aantal plaatsen is beperkt!