Blog

de eenzame eeuw
Hoe komt het dat we ons collectief eenzaam voelen?
YVES |
Onze collega Yves deelt graag met jou de volgende boekentip. Hij las voor jou het boek “De eenzame eeuw: het herstellen van menselijk contact in een wereld die steeds meer ontrafelt” van Dr. Noreena Hertz
Read More
VTI Spijker
Van hiërarchie naar samenwerking binnen VTI Spijker
YVES |
“Hoe bereiken we een overzichtelijke structuur op het vlak van gedeeld leiderschap in onze school?” Met die ogenschijnlijk eenvoudige vraag klopte de directie van VTI Spijker aan bij Domo de Refontiro. Het leidde tot een co-creatief proces van enkele schooljaren en een cultuuromslag die zichtbaar ingezet is.
Read More
The State of the European Tech 2022
Gezien in de Europese Tech Scene …
YVES |
Hoe staat het vandaag met de Europese Tech Scene?
Read More
EdTech - digitale leermiddelen
Wat kunnen we leren van het Verenigd Koninkrijk als het aankomt op het invoeren van EdTech in scholen?
YVES |
Niet alleen in Vlaanderen zetten we stappen om digitale leermiddelen (EdTech) te introduceren in onderwijs.  Het Departement Onderwijs van de Britse overheid bracht recent een onderzoeksrapport uit met aanbevelingen om onderwijstechnologie oordeelkundig te implementeren in de onderwijskundige kernpraktijk.
Read More
mythes onderwijs
Jongens zijn slimmer dan meisjes ... en andere mythes over leren en onderwijs
YVES |
Onze stagiair Ferre las het boek “Jongens zijn slimmer dan meisjes, en andere mythes over leren en onderwijs”. Lees zijn bevindingen hieronder.
Read More
Veerle Scheirs
Stimuleert hoger onderwijs de kritische reflectie van studenten wel?
YVES |
Onze collega Veerle las voor u het OESO-rapport
Read More
Pieter Sprangers - levenslang leren
Iedereen leergierig – een lofzang op levenslang vol passie leren!
YVES |
Keynote Pieter Sprangers tijdens het congres levenslang leren van de Vlaamse overheid op 25 oktober 2022.
Read More