Blog

de prefect
Onze collega Hugo schreef een mooie laudatio … over de prefect
YVES |
Misschien wordt het de hoogste tijd om het ambt van de prefect opnieuw in ere te herstellen?
Read More
Levenslang leren voor iedereen!
YVES |
Hoe kunnen brugfiguren niet-lerende burgers tot leren brengen? En welke gespreksmethodieken kunnen ze daarbij hanteren?
Read More
schoolbedenkers
Schoolbedenkers: jongeren nemen verantwoordelijkheid en versterken mee ons onderwijs
YVES |
Laat het volgende schooljaar het jaar zijn van de waarachtige leerlingenparticiaptie en laten we onze leerlingen ernstig nemen. Zet je leerlingen aan tot kritische reflectie en engagement.

We hebben daar de perfecte aanpak voor – onze nieuwe Schoolbedenkers-tool - en je krijgt hem gratis.
Read More