Hoe waarderen we de leraar-specialist in onze school?

Ingediend door YVES op

een HR-visie voor je school als startpunt …

  • leraar-specialist

Scholen van zowel het basis- als het secundair onderwijs kunnen vanaf volgend schooljaar ‘leraar-specialisten’ aanstellen: ervaren leraren die een aantal jaar de ruimte krijgen om hun expertise gericht in te zetten of verder te ontwikkelen. Deze leraren krijgen hiervoor ook gemiddeld +8% extra loon. De invoering van de ‘leraar-specialist’ doorbreekt de vlakke loopbaan en maakt het lerarenberoep op die manier nog aantrekkelijker. Het is ook een hefboom om de onderwijskwaliteit te verbeteren: een school kan een leraar-specialist bijvoorbeeld inzetten om startende leerkrachten nog meer te ondersteunen, een andere school kan een leraar-specialist toespitsen op de moeilijkste klassen, een school in de Vlaamse Rand kan een leraar-specialist ruimte geven om zich verder te verdiepen in vakdidactiek Nederlands, … Elke school kan zelf keuzes maken op maat van eigen uitdagingen.  Elke school kan voor 5% van de toegekende uren leraar-specialisten aanstellen. Een school met 80 voltijdse leraren kan zo 4 leraar-specialisten aanduiden – of desgewenst 8 halftijdse leraar-specialisten.[1]

Maar hoe maak je nu als schoolleiding die keuzes waar de minister over spreekt?  Het startpunt is een heldere HR-visie voor je school!  Hoe kijk je als school naar één van de belangrijkste dimensies van je schoolwerking, namelijk je medewerkers?  Hoe waardeer je competente en getalenteerde medewerkers? Wat verwacht je concreet van je medewerkers?  En heb je als school al nagedacht over een duurzaam en vernieuwend HR-beleid? En heb je helderheid gebracht in onderdelen zoals goed werkgeverschap, werkgeluk, teacher teams, (gedeeld) leiderschap, loopbaanbeleid, diversiteitsbeleid, leeftijdsbewust HR-beleid?

Te snel één van bovenstaande voorbeeldpistes bewandelen die de minister voorstelt is niet zo’n goed idee.  Vanuit een heldere HR-visie en een concreet HR-plan van aanpak kan je scenario’s mappen die de leraar-specialist waardeert die een grotere impact heeft op de onderwijs- en/of schoolontwikkeling en dit vanuit heldere beleidskeuzes (HR-beleid) die je als schoolleiding maakt.

En waarom niet overwegen om nu een professionele teacher team-werking mogelijk te maken? Eén van de pistes kan zijn om teamleiders (procescoaches) die een grotere verantwoordelijkheid dragen in hun rol-uitoefening bijkomend te waarderen als leraar-specialist. Dit is de moment!  Heel wat schoolleiders waren al langer op zoek naar mogelijke vormen van waardering voor teamleiders. Het gaat dan om teamleiders die zich professionaliseren, die oordeelkundig leiderschap opnemen in een team van collega’s die sterke onderwijspraktijken ontwikkelen, die leren van en met elkaar en die dus een rechtstreekse impact hebben op de onderwijskwaliteit.  Teamleiders die dus een teacher team doorontwikkelen tot een professionele leergemeenschap.

Een piste die kadert binnen een bredere HR-visie op beloning en waardering, teacher teams en professionaliseringsbeleid.

We denken graag mee met uw beleidsteam om een HR-visie uit te tekenen, een plan van aanpak HR en toekomstbestendige scenario’s voor een impactvolle leraar-specialist.

Contacteer ons nu.

Ervaren leraren gaan als ‘leraar-specialist’ onderwijskwaliteit. (n.d.). Ben Weyts. https://www.benweyts.be/Ervaren-leraren-gaan-%27leraar-specialist%27-onderwijskwaliteit-versterken

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.