Domo de refontiro nodigt je uit voor haar Business Learning Academy van vrijdag 1 december 2017!

Binnen het traditioneel personeelsbeleid is ‘de groepsopleiding’ al jarenlang de dominante vorm van leren. Vanuit zowel wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek weten we echter dat kenniswerkers zichzelf doelgerichter ontwikkelen door enerzijds bewuster met hun leren om te gaan en anderzijds op diverse vormen van leren in te zetten.

dylan09 augustus/businesslearningacademyOntdek de kracht van leernetwerken!

DOWNLOAD HIERONDER HET INSCHRIJVINGSFORMULIER!
Hoe een lerende cultuur én een innovatiecultuur onlosmakelijk met mekaar verbonden zijn … tijd om je organisatie te ‘re-designen’!

En zo ja, hoe ondersteun je dan een mogelijke transitie van een eerder traditionele organisatiecultuur naar de bovenstaande wenselijke situatie?

Vooreerst is het zo dat er opmerkelijk veel parallellen te vinden zijn tussen een lerende cultuur en een innovatiecultuur.

Een doelgericht design van je organisatie kan de transitie naar beide culturen ondersteunen.  Vraag is: welke componenten mogen absoluut niet ontbreken in deze vormgeving van je organisatie?

dylan22 mei/blog/hoe-een-lerende-cultuur-en-een-innovatiecultuur-onlosmakelijk-met-mekaar-verbonden-zijn-tijdDroom je er ook van om wakker te worden in een organisatie waarin een lerende cultuur én een innovatiecultuur de meest normale zaken zijn……een organisatie waarvan buitenstaanders ze als voorbeeld nemen van een organisatie met een intrinsieke lerende én innovatiecultuur.
Hoe je organiseren om te leren?

Laten we eens inzoemen op enkele van deze organisatievormen

Formele werkgroepen worden vaak door managers functioneel opgezet om specifieke producten of diensten te ‘ontwikkelen’ en ‘produceren’.  De leden van de werkgroep werken in functie van vooropgestelde doelstellingen.  Leren gebeurt meestal puur resultaatgericht om de juiste competenties te bezitten om de producten en diensten te kunnen ‘ontwikkelen en produceren’.  Er is bovendien weinig autonomie waardoor vooral via extrinsieke motivatoren aangezet wordt tot leren.

dylan03 mei/blog/hoe-je-organiseren-om-te-lerenWe schreven het al meermaals … leren in een professionele omgeving doe je niet enkel door opleidingen te volgen.

Verschillende organisatievormen kunnen – indien ze oordeelkundig ingezet worden - het leren van medewerkers ondersteunen en stimuleren.
Hoe ‘leer-wendbaar’ ben jij?

Wat zullen we waarschijnlijk zoal moeten ‘afleren’ de volgende 24 maanden?

  • De methodologieën die we tot nu toe gebruikten;
  • de designs die we tot nu toe gebruikten;
  • de manier waarop we communiceren;
  • de technologie die we gebruiken;
  • de manier waarop we klanten gewoonlijk benaderen;
  • onze skills en kennis die we thuis aanwenden;
  • gewoontes in onze omgang met anderen;

Wat ga jij nu ‘afleren’ de volgende 24 maanden als je voorgaande lijst concreet toepast op jouw leven?

dylan17 maart/blog/hoe-leer-wendbaar-ben-jijIn onze onvoorspelbare en steeds sneller veranderende wereld, wordt onze ‘wendbaarheid in leren’ steeds van crucialer belang. Dit betekent niet enkel extra kennis vergaren, maar impliceert eveneens dat we talloze zaken zullen we moeten ‘afleren’ of misschien wel ‘opnieuw leren’ en dit zowat in alle contexten van ons ‘leven’.
Waar staat jouw merknaam nu eigenlijk voor? afbeelding

Cruciaal hierin is de opbouw van een unieke merkidentiteit.  Je merkidentiteit vertegenwoordigt je organisatie door het overbrengen van de karakteristieken, waarden, de unieke toegevoegde waarde, sterke punten en passies die jouw organisatie kenmerken.  Als je erin slaagt deze dimensies op een sterke manier op je doelgroepen over te brengen, zullen zij je organisatie in al haar verschillende dimensies beter herkennen.  Uiteindelijk leidt dit tot een grotere loyaliteit ten overstaan van je organisatie.

dylan02 maart/blog/waar-staat-jouw-merknaam-nu-eigenlijk-voorHoe zorg je ervoor dat mensen connecteren met het fantastische verhaal van jouw organisatie en dat ze finaal kiezen voor jouw dienstverlening en de waarde die je levert?
Bestuurlijke Optimalisatie en Schaalvergroting: zien we de bomen nog wel ?

Grotere toekomstige samenwerkingsverbanden zouden ondermeer kunnen zorgen voor een performanter personeelsbeleid, meer werkzekerheid voor startende leerkrachten en een coherenter en breder studieaanbod.   Bestuurlijke optimalisatie zou ook meer kansen bieden voor een versterkte samenwerking tussen leerplichtonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en Centra voor Volwassenenonderwijs.   Deze bestuurlijke optimalisatie zou concreet ingaan vanaf 1 september 2018.
 

Voordelen voor leerkrachten en leerlingen ?

dylan27 januari/blog/bestuurlijke-optimalisatie-en-schaalvergroting-zien-we-de-bomen-nog-welIn de conceptnota bestuurlijke optimalisatie scholen (BOS) tekent minister Hilde Crevits krijtlijnen uit voor meer slagkrachtige schoolbesturen wat ten voordele zou komen van directies, leraren en ondersteunend personeel.   Het doel van de bestuurlijke hervorming is schaalvergroting, geen schoolvergroting, met behoud van de autonomie voor scholen. 

Waarom?

Mogelijk ervaren we dat als leidinggevende niet direct als een probleem omdat in traditionele organisaties het nauwgezet uitvoeren van je job op basis van je expertise een maatstaf voor succes is.    Daar hoeven niet teveel vragen bij gesteld te worden.  

Maar gaat die vlieger nog wel op in organisaties van de toekomst?   

dylan25 november/blog/waaromKenniswerkers in onze organisatie: ze zijn ongetwijfeld slim, competent en hebben heel wat ervaring. Maar stellen ze wel genoeg vragen?
Van feedback naar feedforward

Feedback
Feedback is onontbeerlijk voor een goede samenwerking binnen een team. Je moet af en toe kunnen zeggen dat het werk van een collega heel goed, of net niet goed, is.

We beschouwen feedback geven immers als een basisvoorwaarde tot verbetering.

Feedback betekent eigenlijk ‘wat is jouw mening over mijn idee?’ of ‘wat is jouw mening over mijn prestaties van de afgelopen periode?’.

dylan03 november/blog/van-feedback-naar-feedforwardKijk jij uit naar een constructief overlegmoment of functioneringsgesprek met je leidinggevende? Worstel je met het geven van oprechte feedback aan je teamleden? Ben je op zoek naar een techniek om opbouwende toekomstgerichte feedforward mogelijk te maken?
Een Business plan, is dat iets voor jouw organisatie ?

De afgelopen weken begeleidden we Voka – Kamer van Koophandel Kempen in hun proces van businessplanning.

dylan03 november/blog/een-business-plan-dat-iets-voor-jouw-organisatieIs de tijd rijp voor het uittekenen van een vernieuwend business plan voor jouw organisatie?
Wil je tijdens dit proces tevens draagvlak creëren binnen de organisatie voor de uitvoering ervan?
Sta je open om creatieve methodieken en tools te gebruiken om tot vernieuwende inzichten te komen voor de toekomststrategie van je organisatie?