Passief of actief een school besturen, maak het verschil!

Ingediend door YVES op

 • Rondetafel

Tijdens de tweede editie van onze RONDETAFEL voor schoolbestuurders en schoolleiding gingen we ondermeer in dialoog over het spanningsveld tussen schoolbestuur en schoolleiding, tussen besturen en leiden.

We mochten rekenen op een diverse opkomst van schoolleiders, schoolbestuurders, gemeentelijke onderwijsprofessionals en mandatarissen. We beluisterden een grote diversiteit aan bestuursmodellen.

We startten met een inspirerende keynote om verschillende kaders en ideeën binnen te brengen en over het muurtje te kijken. Welke goede voorbeelden hebben we in Vlaanderen en hoe organiseren schoolbesturen zich in Nederland? Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen wederzijdse verwachtingen scherpgesteld worden tussen schoolleiding en schoolbesturen en hoe kan je ‘met liefde’ besturen?

We wakkerden de dialoog aan a.d.h.v. knuppelende vragen zoals: Wat is een gezonde machtsverhouding tussen schoolbestuur en schoolleiding? Wie staat er nu aan het roer van de school? Welke competenties mag je verwachten van een schoolbestuurder?

Verschillende inzichten over professioneel een school besturen kwamen naar voren. Enkele inzichten:

 • Scholenbesturen hebben de plicht om actief te besturen!;
 • Schoolbesturen zouden meer outreachend kunnen werken: meer extern georiënteerd naar andere schoolbesturen toe b.v. om maatschappelijke problemen samen aan te pakken (denk aan: lerarentekort, armoedebeleid, binnenbrengen SDG’s, …);
 • Goed besturen is een samenspel tussen bestuur, beleid en praktijk;
 • Maak de professionaliteit van een schoolbestuur bespreekbaar. Het vraagstuk is niet of het over betalende of niet-betalende mandaten gaat (voorbeeld Nederland), maar wel over welke competenties het bestuur beschikt en of hiernaar gevraagd wordt bij de aanstelling?;
 • Trek externe experten aan die verantwoordelijk zijn voor kleinere deelgebieden, ontwikkel een soort van adviesgroep ter aanvulling op het bestuur;
 • Autonomie vs verantwoording: expliciteer en noteer heldere wederzijdse verwachtingen naar elkaar toe en overweeg om een code van goed bestuur op te maken.

Deelnemers namen een rugzak vol met nieuwe ideeën en vooral ook kritische vragen mee naar hun eigen organisatie. Stof om na te denken wat nu juist een school actief besturen inhoudt, hoe je op relatie-opbouw tussen schoolbestuur en schoolleiding inzet en hoe je samen actuele uitdagingen het hoofd kan bieden.

We willen graag de gastschool van de avond Sint-Rita campus college - en Luc Vercammen (schoolbestuurder en schoolleider) en Liesbeth Bresseleers (schoolleider) in het bijzonder - nogmaals hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid alsook hun inhoudelijke bijdage aan deze leerrijke avond.

Domo de refontiro ondersteunt uw organisatie graag oordeelkundig rond bijvoorbeeld volgende thema’s:

 • Bemiddeling spanningen bestuurders en schoolleiders;

 • Opmaak code van goed bestuur;

 • Ondersteuning schoolleiders b.v. via personal coaching;

 • Ambitienota schoolbestuur en/of toekomstplan voor de school;

 • Professionalisering schoolbestuurders.


Contacteer ons, we gaan graag met u in dialoog (info@domoderefontiro.be).

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.