Schoolbestuur en schoolleiding – ‘two of a kind’?

Ingediend door YVES op

Hoe zit het nu met de relatie tussen schoolbestuur en schoolleiding? Hoe verloopt die relatie in jouw school/scholengroep?

  • schoolbestuur

Tijdens de tweede editie van ons rondetafelgesprek voor schoolbestuurders en schoolleiders maken we die relatie concreet bespreekbaar en gaan we ook dieper in op wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden.

Het gaat dan ondermeer om:

Rollen en verantwoordelijkheden: over het algemeen is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid, het nemen van strategische beslissingen, opvolging kwaliteitszorg en het waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving. De schoolleiding, zoals de schooldirecteur, is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de school, de onderwijskwaliteit, de leerresultaten en het HR-beleid.

Communicatie: een goede communicatie tussen het schoolbestuur en de schoolleiding is essentieel. Regelmatig overleg, heldere communicatie van verwachtingen en wederzijds begrip kunnen bijdragen aan een betere relatie. Het is belangrijk dat beide partijen openstaan voor feedback en bereid zijn om te luisteren naar elkaars standpunten.  Het is ook belangrijk dat schoolleiders actief ondersteund worden door schoolbestuurders.

Visie en doelen: het is wenselijk dat het schoolbestuur en de schoolleiding een gemeenschappelijke visie en doelen hebben voor de school. Dezelfde richting nastreven, versterkt de samenwerking en de relatie.

Vertrouwen en respect: een gezonde relatie tussen het schoolbestuur en de schoolleiding is gebaseerd op vertrouwen en respect. Het schoolbestuur heeft vertrouwen dat de schoolleiding in staat is om de school effectief te leiden, terwijl de schoolleiding respect heeft voor de beslissingen en het beleid van het schoolbestuur.

Conflicten en uitdagingen: net als in elke relatie kunnen er conflicten en uitdagingen ontstaan tussen het schoolbestuur en de schoolleiding. Het is belangrijk om deze problemen constructief aan te pakken en te streven naar oplossingen die in het belang zijn van de school en de leerlingen.  We adviseren ook een code voor goed bestuur op te stellen om preventief verantwoordelijkheden, rollen en communicatie te stroomlijnen.

Bent u ook geïnteresseerd in een code van goed bestuur? Of wenst u teambegeleiding omdat er spanningen zijn in de relatie tussen schoolbestuurders en schoolleiders? Contacteer ons dan om in dialoog te gaan.

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.