Maak ook het leraarslokaal leerstimulerend!

Ingediend door YVES op

FOTO: leraarslokaal GBS 't Rakkertje 

Een school is een plaats in onze samenleving waar leren en ontwikkelen centraal staat, waar kennis wordt overgedragen en leerlingen worden voorbereid op de toekomst. Maar laten we niet vergeten dat onderwijsprofessionals de ruggengraat vormen van een effectieve onderwijsomgeving.

Daarom is het van cruciaal belang om ook leraren te voorzien van een inspirerende en leerstimulerende ruimte waar ze hun werk optimaal kunnen uitvoeren. In elke Vlaamse school waar we komen, is het leraarslokaal sowieso een iconische plek, al kunnen de verschillen in design, lay-out, look & feel en organisatie niet uiteenlopender zijn. Van aantrekkelijke leeruitnodigende omgevingen ingedeeld in verschillende functionele zones (stiltezone, collaboratiezone, boekenkasten met vakliteratuur, ontspanningszone) aan de ene kant tot een slordig, luidruchtig slecht voorbeeld van een verenigingslokaal aan de andere kant van het spectrum.  In dit blogartikel verkennen we het belang van leerstimulerende leraarslokalen in een school en de voordelen ervan voor zowel leraren als leerlingen.

Een bron van inspiratie

Een leerstimulerend leraarslokaal kan dienen als een bron van inspiratie voor leraren. Het inrichten van de ruimte met motiverende citaten, inspirerende afbeeldingen en succesverhalen is voedsel voor de geest. Een omgeving die de passie voor leren en onderwijzen bevordert, kan de motivatie en betrokkenheid van leraren vergroten, wat zich uiteindelijk vertaalt in betere leerresultaten bij de leerlingen. We denken dan aan een ‘wall of fame’ met daarop alle modellen, stappenplannen, theorieën die de school als kader hanteert.  Bijkomend zorgt een ‘rariteitenkabinet’ met iconische trofeeën van leerresultaten, parafernalia van internationale bezoeken of onderwijsproducten van onderwijsprofessionals die ondertussen de school verlaten hebben voor (ver)binding, een veruitwendiging van de schoolcultuur en het ‘vieren’ van successen.

Een plek voor professionalisering

Een leerstimulerend leraarslokaal biedt bijkomend de mogelijkheid en ruimte voor professionele ontwikkeling en samenwerking tussen docenten. Het kan dienen als een centrum voor het delen van ‘best practices’, het bespreken van nieuwe onderwijsmethoden en het uitwisselen van ideeën. Door een omgeving te creëren waarin leraren elkaar kunnen ondersteunen maar ook van en met elkaar kunnen leren, ontstaat een cultuur van voortdurende groei en ontwikkeling binnen de school.  Een aparte ruimte dus om teacher teamwerking mogelijk te maken en te groeien tot professionele leergemeenschappen.

Een georganiseerde en functionele ruimte

Een goed georganiseerd leraarslokaal draagt bij aan de efficiëntie en effectiviteit van het lesgeven. Leraren hebben behoefte aan een overzichtelijke en functionele ruimte waarin ze lesmateriaal kunnen opslaan, lesplannen kunnen voorbereiden en belangrijke documenten kunnen bewaren. Door te investeren in voldoende opbergruimte, whiteboards, technologische hulpmiddelen en andere essentiële voorzieningen, kunnen leraren zich volledig concentreren op hun kerntaak: lesgeven.  Maak ook duidelijke afspraken rond het ‘achterlaten’ van materiaal. Zorg bijvoorbeeld voor een halfjaarlijks ‘opkuismoment’ waarbij er voorafgaandelijk een duidelijke oproep met waarschuwing naar alle leraren wordt gestuurd dat twee weken later losse dozen, etc. verwijderd zullen worden.  Regelmatig opruimen leidt tot de nodige rust en orde.

Een positieve invloed op de leeromgeving

Een leerstimulerend leraarslokaal heeft niet alleen voordelen voor leraren, maar ook voor leerlingen. Het creëert een positieve en levendige sfeer, die het leren bevordert.  Bijkomend dient het als schoolvoorbeeld voor leerlingen van hoe professionals een leeromgeving inrichten om tot leerwinst te komen. Mogelijk kunnen leerlingen er ook af en toe terecht of worden ze betrokken bij het designproces van het vernieuwde leraarslokaal.

Een leerstimulerend leraarslokaal is dus een essentieel onderdeel van een effectieve onderwijsomgeving. Door een ruimte te creëren die leraren inspireert, ondersteunt en faciliteert, kunnen leraren professioneler (samen)werken en heeft dit een positieve impact op de leerwinst van leerlingen en onderwijsprofessionals. Het belang van het leraarslokaal reikt verder dan alleen de fysieke ruimte. Het draagt bij tot de professionele ontwikkeling van leraren, bevordert samenwerking en creëert een positieve leeromgeving.

Ook plannen om het leraarslokaal in je school aan te pakken? Ga dan in gesprek met ons team van onderwijsdesigners die graag met jullie schoolteam co-creatief aan de slag gaan om een inspirerende en leerstimulerende omgeving voor jullie onderwijsprofessionals te creëren.

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.