Van hiërarchie naar samenwerking binnen VTI Spijker

Ingediend door YVES op

“Hoe bereiken we een overzichtelijke structuur op het vlak van gedeeld leiderschap in onze school?” Met die ogenschijnlijk eenvoudige vraag klopte de directie van VTI Spijker aan bij Domo de Refontiro. Het leidde tot een co-creatief proces van enkele schooljaren en een cultuuromslag die zichtbaar ingezet is.

  • VTI Spijker

In een top-down-bedrijf worden beslissingen genomen door de leidinggevenden. Dat was ook lange tijd het geval in de secundaire school VTI Spijker in Hoogstraten. “Vele zaken kwamen op het bureau van de directie terecht”, vertellen directieleden Katelijne Dijckmans en Veerle Van Den Bossche. “Zo’n hiërarchisch model is niet meer van deze tijd. Vandaar onze vraag aan Domo de Refontiro.”

Onder leiding van Domo bekeek het directieteam kritisch haar personeelsbeleid. Wat verwachten ze van hun medewerkers? Wat betekent het om een professionele medewerker te zijn? Welke tools hebben zij nodig om zelf beslissingen te nemen? Waar kunnen ze binnen de organisatie terecht met welke vragen en wie heeft waarover beslissingsrecht? “Die eerste gesprekken deden ons beseffen dat ons organigram onleesbaar was. We vertrekken nu vanuit autonome teams.”

Gedeeld leiderschap

Een beleidsteam met het directieteam, de graadcoördinator en technische adviseurs stelde een nieuw organigram, een vernieuwd personeelsbeleid en een leiderschapscode op. Die werden voorgelegd aan het personeel. “Zij reageerden vrij positief, omwille van het feit dat ze meer inspraak kregen en zich ook wilden aanpassen.”

Er werd afgestapt van de top-down-structuur en in de plaats gekozen voor gedeeld leiderschap. Zo krijgen de medewerkers meer autonomie. “We evolueren van hiërarchie over individu naar samenwerking. De cocreërende vakteams spelen daarin een belangrijke rol. Het komt er op aan dat zij efficiënt gebruik maken van hun tijd. Binnen de verschillende teams hebben de leden verder tools aangereikt gekregen, die ze inzetten om tot producten te komen.”

Posters

Het opstellen van een medewerkerscode, onder leiding van Domo de Refontiro, bleek een interessante en zelfs noodzakelijke oefening. “Het schoolteam heeft omschreven wat het van een professionele medewerker verwacht.” Die code werd vertaald in enkele posters. “Zo blijft hij zichtbaar en in ieders achterhoofd. De leerkrachten hebben meer verantwoordelijkheden opgenomen. We zijn er natuurlijk nog niet, dit is nog maar de beginfase van de implementatie. Zo’n cultuuromslag duurt meestal een paar jaar. Maar de solide basis is er.”

Had de oefening niet zonder Domo de Refontiro gekund? “Je doet je best en denkt dan ook meestal dat je goed bezig bent. Toch is dat niet altijd het geval. Wat dat betreft heeft Domo ons regelmatig spiegels voorgehouden. Bovendien kom je soms sneller vooruit door een stap achteruit te zetten en alles van op een afstand te bekijken.”

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.