Gezien in de Europese Tech Scene …

Ingediend door YVES op

Hoe staat het vandaag met de Europese Tech Scene?

  • The State of the European Tech 2022

Hoe staat Europa ervoor als het op technologische ontwikkelingen aankomt? Naar jaarlijkse gewoonte doorworstelde onze hoofdonderwijsdesigner Pieter Sprangers voor u de meest recente versie van het onderzoeksdocument ‘The State of the European Tech 2022’.

Dit onderzoeksdocument, dat ondertussen reeds voor het achtste jaar op rij door Atomico i.s.m. Slush werd gepubliceerd, geeft een scherp inzicht in de huidige staat van de Europese ‘technology scene’.

Om met de deur in huis te vallen: in 2022 werd ongeveer 85 miljard dollar geïnvesteerd in Europese Tech.  Ook 2021 was een opmerkelijk jaar voor het Europese Tech-ecosysteem: de totale investeringen overschreden voor het eerst de mijlpaal van 100 miljard dollar. Het zal niemand verbazen dat 2022 het recordniveau van 2021 niet evenaarde, maar slechts met een relatief klein verschil.

Zingevende (purpose-driven) technologie kruipt terug naar het record van 2020 en vertegenwoordigt bijna een vijfde van het totale geïnvesteerde kapitaal. Zingevingsgerichte bedrijven richten zich op alle sustainable development goals (SDG's) van de Verenigde Naties.  Daarnaast hanteert Atomico het begrip ‘Planet Positive’-bedrijven die gericht zijn op duurzaam gebruik van de hulpbronnen van de planeet en die in die zin gericht zijn op een subset van de SDG’s. Dit jaar wonnen ‘Planet Positive’-bedrijven verder marktaandeel op de bredere technologiemarkt en veroverden zij 15% van de totale Europese financiering tot nu toe dit jaar, tegenover 12% vorig jaar. Rachel Delacour – CEO van Sweep met als missie ‘Bedrijven helpen hun koolstof op te sporen en ernaar te handelen, zodat ze voor altijd bedrijven kunnen worden’ – is optimistisch: ‘Door in het hart van 's werelds groene beleidsvoering te staan en de grootste pool van klimaattalent te hebben, heeft de Europese technologie alle troeven in handen om het voortouw te nemen op het gebied van klimaattechnologie.’

Binnen de technologie-scene blijft EdTech (education technology) een kleine speler.

 
Nog een nieuwtje uit de Europese EdTech-wereld: Multiverse is de eerste EdTech unicorn in het Verenigd Koninkrijk en de derde in Europa. Als online onderwijsplatform behoren ze ook tot de ‘zingevingsgerichte’-bedrijven (SDG4). Hun missie formuleren ze als volgt: ‘Onze missie is het creëren van een diverse groep toekomstige leiders. Om dit te bereiken bieden wij hoogwaardige stageprogramma's die werk, opleiding en gemeenschap combineren. Wij bouwen aan een uitstekend alternatief voor universiteiten en bedrijfsopleidingen via professionele stages.’  Technologie-ondersteund ambiëren ze dus een alternatief te zijn voor traditioneel hoger onderwijs en corporate trainingsprogramma’s.

Het rapport stelt vast een groot deel van de Europese consumenten nog steeds over te weinig digitale basisvaardigheden beschikt en dat er bijgevolg ook binnen de Europese bedrijven een tekort heeft aan digitale basisvaardigheden wordt vastgesteld (onderzoek Europese Commissie). De digitale transformatie staat nog in haar kinderschoenen, wat betekent dat er nog een groot potentieel is om incrementele waarde te genereren in de Europese technologie.   Volgens EUROSTAT ontbreekt het 50% van de Europese bevolking aan digitale basisvaardigheden zoals data-geletterdheid, digitale communicatie en samenwerking, het creëren van digitale inhoud, digitale veiligheid en probleemoplossing.

Op Europees niveau draagt de digitale economie al voor meer dan 6% bij aan de bruto toegevoegde waarde.  Het gaat dan om een bedrag van bijna 800 miljard dollar en dat is aanzienlijk meer dan de Europese financiële en verzekeringssectoren samen. Terwijl Europa als gehele entiteit op deze maatstaf materieel achterblijft tegenover de VS (6,3% versus 8,8%), staan bepaalde individuele landen binnen Europa, zoals Zweden en Bulgarije, al op gelijke voet met de VS. De top vier Europese landen met betrekking tot het belang van de digitale economie zijn Zweden, Bulgarije, Cyprus en Estland.

Het succesvol aantrekken van Tech-talent verloopt in België niet van een leien dakje: we spannen de kroon met een aandeel van 60% “moeilijk invulbare Tech-banen” in 2022.

Het rapport besteedt een afzonderlijk hoofdstuk aan Oekraïne. De auteurs van het rapport omschrijven het als volgt: ‘Wanneer we de reis van Europese technologie in 2022 beschrijven, zouden we nalatig zijn om de oorlog in Oekraïne niet te vermelden. Toen we met collega's ter plaatse in Kiev en elders in Oekraïne spraken over de rol van technologie bij het versterken van de veerkracht van het land (van economische versterking tot defensie-innovaties), werd het ons duidelijk dat dit verhaal een eigen subhoofdstuk verdient.’ Oekraïne heeft een succesvolle technologiesector. Sommige van de in Oekraïne opgerichte bedrijven zijn ook bij ons ondertussen reeds goed ingeburgerd met namen/apps zoals Grammarly, WhatsApp en Revolut. Oekraïne is een van de snelst groeiende exporteurs van ICT-diensten in Europa, wat de kracht en wereldklasse van het Oekraïense technische talent aantoont. Nu de Techsector ondanks de oorlog nog steeds groeit, helpt de binnenlandse Tech-scene de Oekraïense economie overeind te houden.

Wanneer we specifiek inzoomen op de oprichters en leiders van de Tech scene, komen we tot enkele bijkomende inzichten. 80% van hen vindt fondsenwerving moeilijker. In tegenstelling tot 2012, zijn ‘moraal en retentie’ in 2022 de grootste zorgen van oprichters voor de toekomst, dit in plaats van de kwantitatieve groei van hun team.  Globaal genomen is er waardering voor de inspanningen die Europa leverde en het leiderschap dat het opnam op het gebied van digitale regelgeving en governance, waarbij een progressief mondiaal pad voor de digitale samenleving werd uitgestippeld.

De ware kracht van de Europese technologiesector is het opbouwen van een toekomstgericht ecosysteem dat economische cycli kan weerstaan en er sterker uit kan komen.

De echte uitdaging voor de Europese Tech scene blijft ook in 2023 meer dan ooit: ‘Hoe we technologie aanwenden om de uitdagingen van de mensheid aan te gaan en een antwoord te bieden’.

EdTech manifesteert zich in vele gedaantes: van upskilling, taalonderwijs, XR, geluid, tutoring, huiswerkbegeleiding, schoolmanagement systemen, stages, STEM, coding, digitale leeromgevingen, assessment, tot MOOCS. Contacteer ons gerust als je verder met ons in wil gaan dialoog over de mogelijkheden van EdTech binnen jouw schoolcontext.

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.