De Wereldreiziger, op weg naar professionele dialoog

Ingediend door YVES op

Een grootstedelijke basisschool wordt geconfronteerd met grootstedelijke uitdagingen. Die kunnen alleen het hoofd geboden worden met een gemotiveerd team. De Wereldreiziger in Antwerpen schakelde Domo de Refontiro in voor opleidingen rond professionele dialoog en leiderschap.

  • De Wereldreiziger

Stedelijke Basisschool De Wereldreiziger bevindt zich tussen het Stadspark en de Zoo, in het centrum van Antwerpen. “We zijn gespecialiseerd in het onthaal van anderstalige kinderen”, vertelt directeur Jef Groffen. “Een kwart van onze leerlingen heeft zo’n achtergrond, we hebben meer dan tachtig nationaliteiten in onze school. We worden ook geconfronteerd met alle uitdagingen die daar bij horen. Het is een afspiegeling van onze samenleving. We gebruiken de thuistaal van de kinderen als hefboom om hen Nederlands te leren.”

Ondertussen is Jef vijf jaar directeur van De Wereldreiziger. “Onze leerkrachten werken gemotiveerd, collectief doelgericht (collective efficacy). Al onze plaatsjes zijn ingevuld, we hebben geen structureel tekort. Toch is het soms zwaar, staan we onder druk. Het personeelsbeleid in het onderwijs kan beter. Werkgeluk  is daarom mijn absolute prioriteit, ik wil zelf alles in mijn macht gedaan hebben om het welzijn op de werkvloer te verzekeren.”

Elf basishoudingen

Een opvallende vaststelling: startende leerkrachten in De Wereldreiziger bleken gelukkiger in de school dan wie er langer werkt. “Dat is onder meer te danken aan de intervisie die we met starters doen”, stelde Jef vast. “We onderschatten misschien de nood aan professionele dialoog bij oudere collega's, maar zeker ook hun nood aan ondersteuning. Ook zij spreken nog steeds graag over hun job. Dat gebeurde te weinig bij de collega’s onderling. We wilden dus een frequentere en betere professionele dialoog, met bijvoorbeeld leerkrachten die bij elkaar een kijkje nemen en de deuren voor elkaar open houden.”

Domo de Refontiro kwam verschillende keren op bezoek in De Wereldreiziger. Op een van die dagen brachten ze met het hele schoolteam de huidige en de gewenste cultuur in kaart. “Daaruit distilleerde ons personeel elf basishoudingen, bijvoorbeeld ‘ik ben een teamplayer’. Later hebben we die scherper gesteld met een werkgroep.”

De code wordt nu vertaald in concreet gedrag om mee aan de slag te gaan. “Hij hangt op in onze twee lerarenkamers, samen met feedbackkaartjes. Als je een collega goed gedrag ziet stellen, kun je hem of haar daarvoor complimenteren. Andersom geldt uiteraard hetzelfde. Zo hebben we de afspraak dat leerkrachten op de speelplaats een fluohesje dragen. Je moet een collega durven aanspreken wanneer die zich daar niet aan houdt.”

Geen losse flodders

De HR-dienst van het Stedelijk Onderwijs coachte het team van de Wereldreiziger in het geven van professionele feedback. Jef zelf kreeg een opleiding rond leiderschap. “Dat was heel specifiek en intens. Domo de Refontiro hield me een spiegel voor. In plaats van naar ministers of koepels te wijzen, moeten we beseffen dat het eerste werk bij de directeur ligt. De professionele lerarencode was een eye-opener, iedere leerkracht verdient een professionele dialoog.”

Het schoolbestuur van De Wereldreiziger, namelijk het Antwerpse stadsbestuur, stond open voor de samenwerking met een externe partner. “Het vergt toch enig engagement, op verschillende vlakken”, aldus Jef. “Het mag geen losse flodder zijn maar moet kaderen binnen je plannen. Zonder Domo de Refontiro had dit proces veel langer geduurd omdat we fouten hadden gemaakt die we nadien weer hadden moeten rechtzetten. Bovendien zien externe ogen dingen die je zelf mist, zeker als ze zo professioneel zijn. Je moet wel mee gaan in de hoge ambities van Domo en er tegen kunnen dat je werking gefileerd wordt.”

Het team van De Wereldreiziger is alvast in de wolken met het resultaat. “Ze hebben het gevoel dat ze zuurstof toegediend hebben gekregen. Natuurlijk is het nog niet perfect maar we gebruiken de handvatten wel die ons zijn aangereikt en hebben zo al grote stappen gezet.”


We blikken terug op een erg fijne samenwerking met De Wereldreiziger, een school die werk maakt van een professionele schoolcultuur, gedeeld leiderschap, en een vernieuwd personeelsbeleid. 

Wilt u hier ook werk van maken in uw school? Neem contact met ons op, we gaan graag met u in dialoog. 

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.