Sint-Michielscollege, waar leerkrachten blijven zitten 

Ingediend door YVES op

In de zoektocht naar de beste leerkrachten voor elk vak is het zaak om je troeven uit te spelen. Over een prachtige locatie beschikte het Sint-Michielscollege in Schoten al. Een villa naast de school werd verbouwd tot een bijzonder onderwijshuis voor de leerkrachten. En met de hulp van Domo de Refontiro kwamen er ‘vakteams 2.0’. 

  • Sint-Michielscollege

Het Sint-Michielscollege is een middelgrote doorstroomschool met 860 leerlingen. “Onze troeven zijn onze school zelf, onze groene ligging en natuurlijk onze leerlingen”, vertellen directeurs Karin Wuyts en Wouter De Smedt. “Er heerst hier een familiale sfeer, we werken laagdrempelig naar onze leerlingen toe.” Domo de Refontiro is al enkele jaren een gewaardeerde partner van het Sint-Michielscollege. 

Karin: “We hebben Pieter ontmoet tijdens onderwijsopleidingen voor schoolleiders. We hadden nood aan een plan voor de toekomst, een langetermijnvisie met heldere doelstellingen. Het bestuursorgaan stemde in met het voorstel om ons hierbij te laten ondersteunen en begeleiden door Domo de Refontiro. Samen hebben we tijdens een intensief jaar, met medewerking van alle stakeholders, ons strategisch plan voor de periode 2018 tot 2023 opgesteld.” 

Wouter: “Een voorbeeld van een van onze doelstellingen was ‘het verkennen van de mogelijkheden van ‘flipping the classroom’’. Corona heeft die ambitie natuurlijk ingehaald, we hebben veel meer gedaan dan enkel verkend en zijn noodgedwongen overschakeld naar afstandsonderwijs. Dat gebruiken we nu nog.” 

Sterk HR-beleid 

Na de opmaak van het strategisch plan klopte het Sint-Michielscollege opnieuw aan bij Domo de Refontiro voor haar HR-beleid. De school zet er sterk op in, onder meer omwille van het structurele lerarentekort in Vlaanderen en de nakende pensionering van enkele collega’s. 

Wouter: “We willen zowel onze huidige leerkrachten behouden als nieuwe collega’s aantrekken. Daarom hebben we samen met Domo de Refontiro onze teamwerking onder de loep genomen, door onze huidige en onze gewenste schoolstructuren naast elkaar te leggen. Zo ontstonden nieuwe vakteams, themateams en projectteams, bijvoorbeeld rond ons dyslexiebeleid.” 

Domo de Refontiro gaf ook uitleg over onder meer de professionele dialoog, gedeeld leiderschap en codes voor ons als leidinggevenden, voor het leerkrachtenteam en voor de ondersteunende medewerkers. 

Karin: “Onze vroegere vakcoördinatoren zijn vandaag teamcoaches. Dat is meer dan alleen een nieuwe benaming. Ze hebben bijvoorbeeld allemaal een opleiding gevolgd en werken allemaal samen met een mentor. Op die manier slaagden we er in onze vakteams opnieuw samen te stellen, apart of geclusterd. Een goed voorbeeld is het zorgteam: we doen geen individuele leerlingenbesprekingen meer, alles gebeurt in cocreatie.” 

Expertise importeren 

Wat is de concrete impact van de nieuwe vakteams? 

Wouter: “Onze ‘vakteams 2.0’ zijn nog maar net opgestart. We hebben de principes vastgelegd en onze prioritaire doelstellingen geformuleerd. Als school worden we geconfronteerd met onder meer sociale uitdagingen, zoals de taalachterstand van sommige leerlingen. Externe bijscholingen hebben meestal een beperkte return. De vakteams geven onze leerkrachten meer kansen om hun nieuwe expertise te importeren.” 

Karin: “We hadden onlangs een online infoavond voor geïnteresseerde ouders van leerlingen die naar onze school willen komen. Bij het inschrijven daarvoor kregen ze de mogelijkheid om vragen door te geven, die we tijdens de infoavond beantwoordden. Op een vraag over het lerarentekort konden we, dankzij de opstart van het vernieuwd HR-beleid dat we uitdragen, de ouders melden dat we als school openstaande vacatures nog kunnen invullen.” 

Employer branding 

Wanneer de vraag groter is dan het aanbod, is het essentieel om je te onderscheiden van de concurrentie door je troeven uit te spelen. Voor een school aan de rand van een grote stad zijn een groene omgeving en gratis parking voor de deur voordelen die het verschil kunnen maken wanneer een leerkracht keuze heeft tijdens verschillende opties. 

Karin: “Daarnaast hebben we een woning die aansluit bij de school aangekocht en gerenoveerd tot een onderwijshuis. Onze leerkrachten beschikken er over een stiltezone om te werken en cocreatieruimtes om met elkaar te overleggen of te cocreëren. We merken dat leerkrachten vooral hun kennis willen doorgeven. Wanneer ze zich enkel hoeven bezig te houden met die kerntaak, vergroot hun motivatie vanzelf. Dan is het logisch dat ze op zoek gaan naar een school waar ze dat kunnen. De troeven die we in huis hebben, zetten we in voor onze employer branding. We willen een school zijn waar de leerkrachten blijven zitten en de leerlingen overgaan.” 

Volgens de directeur van het Sint-Michielscollege was die oefening niet gelukt zonder Domo de Refontiro. 

Karin: “We hadden dit absoluut niet zelf kunnen doen. We kenden Pieter al, wat vertrouwen schept. We weten dat we bij Domo de Refontiro met elke vraag terecht kunnen en dat een traject dat we met hen aangaan, ook steeds landt. Bovendien geven ze ons de ondersteuning en tools om verder zelf aan de slag te gaan. Want de uitdaging bij zo’n grote verandering in de mindset is het volhouden.” 

Sint-Michielscollege, waar leerkrachten blijven zitten 

Het Sint-Michielscollege in Schoten zegt stevig in op HR om leerkrachten te behouden en aan te trekken. Ontdek hun verhaal. 

Met een experten-team van onderwijsdesigners kan ‘domo de refontiro’ je ondersteunen met betrekking tot het uittekenen van een mensgericht HR-beleid, het ontwikkelen van een teacher team-werking, het opmaken van een strategisch beleidsplan voor de school en employer branding, contacteer ons hier.


Op donderdag 14 mei 2024 organiseren we een gratis webinar "strategieën voor employer branding in het onderwijs"

Masterstudente Lindeke Margo Cloots onderzocht mogelijke scenario’s voor employer branding in secundaire scholen …

Dit webinar richt zich specifiek op de elf geïdentificeerde scenario’s die voortkwamen uit mijn onderzoek om een secundaire school te profileren als een aantrekkelijke werkgever. Het onderzoek omvatte gesprekken met leerkrachten uit diverse vakgebieden in heel Vlaanderen, evenals directieleden, om een breed perspectief te krijgen. Allen die bij de gesprekken betrokken waren, hadden tussen de 7 en 41 jaar ervaring in het onderwijs. We hopen dat de inzichten uit dit onderzoek kunnen bijdragen aan het invullen van meer lesuren op uw school. Ik deel graag concrete aanbevelingen. Na de presentatie is er natuurlijk tijd voor een open discussie en om eventuele vragen te beantwoorden!

Doelgroep webinar: schoolleiders, bestuurders en andere onderwijsprofessionals

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

 

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.