Eigenaarschap van leerlingen versterken: verder gaan dan enkel focus op het eigen leren!

Ingediend door YVES op

Eigenaarschap door leerlingen kan veel verder gaan dan het zelf plannen en uitvoeren van leeractiviteiten. Het betekent ook actief betrokken zijn vele andere dimensies van de schoolwerking. Deze bredere betrokkenheid zorgt ervoor dat leerlingen zich meer verbonden voelen met hun school, hun leeromgeving en dat ze vaardigheden ontwikkelen die van onschatbare waarde zijn voor hun toekomst.

  • leerlingenparticiptatie

Strategische betrokkenheid

Je kan leerlingen ook betrekken bij de visievorming en de beleidsontwikkeling van de school. Je kan dit realiseren als schoolleider door leerlingen een stem te geven in strategische denkdagen en beleidsoverlegmomenten.  Waarom zouden leerlingen niet kunnen/mogen participeren bij een pedagogische studiedag waar je met het hele schoolteam de visie herdenkt.  En waarom zou je leerlingen niet betrekken bij de strategieontwikkeling van de school en de opmaak van een nieuw beleidsplan.  RHIZO-scholengroep deed dit bijvoorbeeld bij de opmaak van haar nieuwe strategische nota tijdens een activerend innovatielab waar zowel leraren als leerlingen toekomstpaden voor de school uittekenden.

Onderwijskundige betrokkenheid

Je kan leerlingen ook betrekken bij de onderwijsontwikkeling. Ze kunnen bijvoorbeeld actief participeren in vakteams. Denk maar aan het thema ‘evaluatiebeleid’ dat je als vakteam onder handen neemt.  Waarom zou je daar niet meteen over in dialoog kunnen gaan met leerlingen en bv. samen een vernieuwde evaluatie-aanpak ontwikkelen.  Voor sommige leerlingen kan dat een unieke leerkans zijn om bv. mee data te analyseren, inspiratie te zoeken in andere scholen, wetenschappelijke kaders te bekijken en dan in de creatiefase mee een nieuwe evaluatie-aanpak te bedenken.  Een unieke leerkans voor leerlingen die bv. al aangeven geïnteresseerd te zijn om zelf leraar te worden. 

Organisatorische betrokkenheid

Ook in de dagelijkse organisatie van de school kunnen leerlingen eigenaarschap opnemen: waarom niet door hen een pedagogische studiedag laten organiseren?  Of hen laten deelnemen aan een sollicitatiegesprek. Of een beperkt budget krijgen om zelf een leslokaal te pimpen.

Maatschappelijk engagement

Vele scholen stimuleren leerlingen om maatschappelijk engagement op te nemen zowel binnen als buiten de school. Dit kan bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk in de vorm van een sociale stage voor elke leerling, het opzetten van sociale projecten of het deelnemen aan initiatieven die de lokale gemeenschap ten goede komen. Zelfs de vroegere ‘strafstudies’ kunnen ingevuld worden in de lokale gemeenschap.

Het stimuleren van een grotere betrokkenheid van leerlingen bij de schoolwerking heeft heel wat voordelen: 

  1. Verhoogde motivatie bij de leerlingen: mijn inbreng doet ertoe;
  2. Ontwikkeling van relevante vaardigheden: leerlingen ontwikkelen leiderschaps-, teamwork- en organisatorische vaardigheden die nuttig zijn voor hun toekomst;
  3. Versterkte schoolcultuur: een cultuur van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid draagt bij aan een positieve leerklimaat;
  4. Verbeterde besluitvorming: de input van leerlingen kan leiden tot meer doordachte en effectieve beslissingen binnen de school die ook rekening houden met het perspectief én de ideeënkracht van leerlingen.

Conclusie

Eigenaarschap van leerlingen gaat veel verder dan het in handen nemen van hun eigen leerproces of keuzes maken in de klaspraktijk. Door hen te betrekken bij strategische, onderwijskundige en organisatorische aspecten van de school en hen te stimuleren maatschappelijk engagement op zich te nemen, ontwikkelen ze een dieper gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Dit draagt bij aan hun persoonlijke groei en creëert een meer dynamische en inclusieve schoolomgeving.


Wil je meer weten over hoe jouw school eigenaarschap bij leerlingen kan bevorderen? Ons team van onderwijsdesigner ontwikkelde een unieke ‘SCHOOLBEDENKERS’-tool waarmee je de motivatie van jongeren (doelgroep 16-18 jaar) kan aanwakkeren om actie te ondernemen in hun eigen school en de lokale gemeenschap. Amy en Isa - twee toppers die student zijn van de ‘Performatory’ (Breda University of Applied Sciences) - voeren momenteel een praktijkonderzoek naar de verdere optimalisering en uitrol van deze tool. Benieuwd naar de resultaten!

Download onze gratis Schoolbedenkers®-tool via https://domoderefontiro.be/onderwijs/page/schoolbedenkersr-actie-om-je-school-te-herdenken  

Wil je verder in dialoog gaan over eigenaarschap van leerlingen en leerlingenparticipatie, contacteer ons dan hier.

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.