BOEKENTIP: De 5 frustraties van teamwork - Patrick Lencioni

Ingediend door YVES op

In onze reeks boekentips van schoolleiders, doorlopen we een opmerkelijke reeks met boekentips van de belezen schoolleiders van het beleidsteam van ZAVO.  Vandaag de boekentip van schoolleider David Nijs ... De 5 frustraties van teamwork - Patrick Lencioni

  • De 5 frustraties van teamwork - Patrick Lencioni

Het boek start met een parabel over een technologiebedrijf met verschillende afdelingen. Ik vertaal dit naar onze school dat verschillende domeinen heeft. Het inzicht dat ik uit het boek heb meegenomen is dat de verschillende afdelingen - op onze school vertaald naar de verschillende domeinen -  pas echt goed kunnen werken als het team van leidinggevenden - ons beleidsteam -  goed draait. Voor mij is het dan ook belangrijk dat elk lid van ons beleidsteam dit team als prioritair ziet. Eigenlijk kunnen deze verschillende afdelingen of domeinen maar goed draaien als het beleidsteam goed draait. Onze school gaat momenteel door een wat moeilijkere periode. Daarom is het volgens mij nu meer dan ooit belangrijk dat ons beleidsteam een echt team vormt dat als één persoon achter onze visie kan staan.

In het boek wordt volgend model aangebracht:

De 5 frustraties van teamwork - Patrick Lencioni

Een gebrek aan (één van) deze kenmerken, zorgt ervoor dat een team niet goed functioneert. Elke trap heeft ook invloed op de volgende trap:

Gebrek aan vertrouwen → er zijn geen (nuttige) conflicten → er is weinig betrokkenheid → mensen spreken elkaar niet aan op hun verantwoordelijkheid → te weinig belang voor resultaten.

Het boek heeft me ook doen nadenken over mijn eigen rol in ons team en hoe ik er zelf mee voor kan zorgen dat ons team beter kan draaien. Concreet heb ik de laatste tijd tijdens gesprekken met verschillende leerkrachten gehoord dat bij ons op school het verschil tussen de verschillende domeinen (of ‘afdelingen’) groot is. De verschillende manier waarop leerlingen of problemen met leerlingen worden aangepakt is opvallend, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen.

Waarom raad ik dit boek aan?

Ik raad iedere leidinggevende aan dit boek te lezen, zeker indien je deel uitmaakt van een groter team. Het boek gaat vooral over groepsdynamiek en hoe je een team beter kan doen draaien. Het nodigt uit om kritisch te kijken naar de rol die je speelt in je eigen team en hoe dit afstraalt naar de rest van je organisatie. Indien je tijd tekort hebt, raad ik vooral aan om het tweede deel van het boek te lezen (het theoretische deel): hierin wordt het model van de vijf frustraties verder toegelicht, wordt er dieper ingegaan op elke frustratie: hoe je deze kan herkennen binnen een team en hoe je hier als leidinggevende mee kan omgaan. Het gaat moeilijke vragen niet uit de weg: zelfreflectie over deze frustraties kan ook betekenen dat mensen zich niet meer thuis voelen binnen een team en het team verlaten.

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.