Je schoolvisie en pedagogisch project tot op de klasvloer brengen!

Ingediend door YVES op

‘We have a dream’ en iedereen weet waarom…

  • pedagogisch project

Maar al te vaak horen we dat een pedagogisch project en een schoolvisie niet echt ‘beleefd’ worden. Soms lijkt het wel een dood paard dat voortgesleept moet worden door het elke drie jaar tijdens een pedagogische studiedag opnieuw even bespreekbaar te maken.

Een schoolvisie biedt een antwoord op existentiële vragen zoals: waarom bestaan wij eigenlijk? Waar staan we voor? Waar willen we heen? Wat zijn onze unieke kwaliteiten? Hoe kijken wij naar school- en onderwijsontwikkeling?

Een pedagogisch of andragogisch project zoemt in op hoe we kijken naar onderwijs- en opvoedingsondersteuning voor jongeren of volwassenen. We introduceerden enkele jaren geleden bij ‘Domo de refontiro’ het bijkomende ‘onderwijsconcept’ waarmee we bedoelen: welke onderwijskundige principes brengen we als school bij onze onderwijsontwikkeling concreet in de praktijk?

Het doorleven van de schoolvisie en het pedagogisch project vereist een holistische benadering waarbij de visie niet alleen op papier staat, maar ook daadwerkelijk wordt belichaamd in alle aspecten van de schoolcultuur, het beleid, het onderwijs en de interacties tussen alle belanghebbenden.

Op welke manier kan dat nu?

  1. Betrek alle belanghebbenden: zorg ervoor dat alle belanghebbenden, waaronder leerlingen, leraren, schoolleiders, ondersteunende medewerkers, ouders, lokale gemeenschap en werkveld, betrokken zijn bij het ontwikkelen en begrijpen van de schoolvisie. Dit creëert een gevoel van eigenaarschap en verbondenheid. Bij Domo de refontiro weten we uit jarenlange ervaring dat er maar één manier is: de visie co-creatief tot stand laten komen met ruimte betrokkenheid. Waarom zou je niet experimenteren met de door ons team van onderwijsdesigners specifiek ontwikkelde tools voor leerlingenparticipatie die ideaal zijn in een visie-proces. Het gaat dan om de twee tools SCHOOLBEDENKERS © waarvan één voor de doelgroep 11-14-jarigen en de andere voor de doelgroep 16-18-jarigen.  
  2. Inspireer en ‘ga in nieuwe werelden’: tijdens een visie-ontwikkelingsproces is het belangrijk om je te laten inspireren: wat gebeurt er in andere scholen? Wat gebeurt er in andere werelden waar leren centraal staat? Hoe kan je nog kijken naar het instituut school? ‘Domo de refontiro’ kan je hierbij helpen door inspirerende keynotes over ‘onderwijs van de toekomst’ te verzorgen of door ‘readers’ te bezorgen die medewerkers betrokken bij een visie-proces, voorafgaand kunnen doorgronden.
  3. Integreer in de onderwijskundige kernpraktijk: integreer de visie en daaraan gekoppelde waarden en principes in het curriculum en de lespraktijken. Zorg ervoor dat de onderwijsmethoden, leermiddelen en activiteiten de visie ondersteunen en bevorderen.
  4. Ga in teacher teams aan de slag: wat betekenen de concrete onderwijskundige principes uit het onderwijsconcept van de school nu voor onze onderwijspraktijk als leraren van een vakteam of onderwijzers van een graadteam? Hoe brengen we ‘contextueel leren’ in de praktijk? Hoe stimuleren we de zelfsturing van onze leerlingen? En betrekken we leerlingen in onze teacher teams bij de onderwijsontwikkeling?
  5. Voorbeeldgedrag van het leiderschap: schoolleiders fungeren als rolmodellen door de waarden en principes van de schoolvisie in hun eigen gedrag en besluitvorming te laten zien en ook te benoemen tijdens personeelsvergaderingen, in nieuwsbrieven. Dit omvat consistent communiceren over de visie, het nemen van beslissingen die hiermee in lijn zijn en het stimuleren van de principes van de gewenste schoolcultuur. Zo kan een nieuwe benadering van de ‘uitgeleefde strafstudie’, door zinvolle maatschappelijk engagementen in de lokale gemeenschap op te nemen, mooi gecommuniceerd worden in diezelfde lokale gemeenschap.
  6. Creëer een positieve schoolcultuur: bouw een positieve schoolcultuur op die de visie ondersteunt en bevordert. Maak duidelijke kaders voor professioneel gedrag. Ons team van onderwijsdesigners van ‘Domo de refontiro’ kan jullie schoolteam ondersteunen bij het co-creatief opmaken van een code voor de professionele medewerker of een teamcharter conform de schoolvisie.
  7. Continue monitoring: bevraag regelmatig bij leerlingen, leraren en ouders in hoeverre de schoolvisie wordt beleefd. Monitor de leerprestaties van leerlingen en professionaliseringsprestaties van medewerkers en koppel ze aan de kernelementen uit de schoolvisie.

Een school kan dus wel degelijk haar visie tot leven brengen en een krachtige, coherente en inspirerende richting bieden voor alle betrokkenen. Dit draagt bij aan een bloeiende leeromgeving waarin leerlingen én medewerkers worden gestimuleerd om te groeien en leerresultaten te behalen.

Contacteer ons team van onderwijsdesigners om een proces van visie-ontwikkeling in jouw school aan te vatten of om een vernieuwd pedagogisch project op te maken. Of laat je ondersteunen om een uniek onderwijsconcept voor je school vorm te geven.

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.