Maak van je school een KLASSEWERKPLEK©!

klasseWerkplek

Domo de refontiro en Klassewerkplek slaan de handen in mekaar voor een zo maximaal mogelijk werkgeluk in scholen!

Hoe zorg je ervoor dat je school een aangename plek is voor je medewerkers om te werken en te vertoeven? Een plek waar de leerlingen overgaan maar de leraren liever blijven zitten?  Een plek die een inspirerende en uitdagende leef- en leeromgeving vormt voor je medewerkers en waar het geluk en welbevinden van de medewerkers een centrale plaats inneemt? 


Domo de refontiro en Klassewerkplek slaan vanaf nu de handen in elkaar om van jouw school een heuse “Klassewerkplek” te maken!

Wat is Klassewerkplek?

Klassewerkplek is een onderzoek dat wil bijdragen tot het verhogen van het welbevinden en het geluk van leraren en medewerkers binnen de onderwijscontext en bijkomend een oplossing wil bieden voor het lerarentekort, door voorbeeldscholen aan te dragen waar het voor leerkrachten ideaal is om te werken. Klassewerkplek maakt op basis van vragenlijsten een scan van de school/scholengroep en geeft vervolgens de nodige feedback aan de school/scholengroep om hier verder mee aan de slag te gaan, al dan niet ondersteund door de onderwijsexperts en onderwijsdesigners van domo de refontiro.  “Klassewerkplekken” hebben niet tot nauwelijks nog openstaande vacatures. Zijn zij immuun voor de problemen van het lerarentekort? Wellicht. In ieder geval past het goed bij de slogan van Klassewerkplek. Want een Klassewerkplek, dat is een school waar leerlingen overgaan, en leerkrachten blijven zitten.

Website KlasseWerkplek: https://www.klassewerkplek.be

Wetenschappelijk onderbouwd

De Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO), een wetenschappelijk instituut verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, voert al ruim 10 jaar intensief wetenschappelijk onderzoek naar het onderwerp “geluk”. Dit instituut richt zich met name op (subjectieve) levensvoldoening, waarbinnen o.a. het deeldomein arbeidsvoldoening valt. EHERO biedt evidence-based kennis over geluk, met het doel om de maatschappij (bijvoorbeeld overheid, organisaties of individuen) in staat te stellen om beter geïnformeerde keuzes te maken.  Bijkomend weten we uit onderzoek van Boehm & Lyubomirsky dat gelukkige mensen meer betrokken zijn, minder kans hebben op uitval of uitstroom en meer geneigd zijn zich te ontwikkelen in hun professionalisering (Boehm & Lyubomirsky, 2008) (Specht, Egloff & Schmukle, 2013). Sturen op gevoelsgeluk van werknemers is dus interessant, zeker in sectoren met krapte op de arbeidsmarkt zoals het onderwijs.

In 2020 heeft Klassewerkplek in samenwerking met en op basis van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek van Prof. Dr. Ruut Veenhoven (Emeritus-hoogleraar 'Sociale condities voor menselijk geluk', EU Rotterdam en bijzonder hoogleraar, North-West University, Zuid-Afrika) voor het eerst een onderzoek gedaan naar de mate waarin leraren geluks-verhogende elementen terugzien in hun eigen werkomgeving. Het onderzoek maakte gebruik van de correlaties uit de database van het EHERO-instituut, door leraren (en andere medewerkers uit (in eerste instantie) het basisonderwijs, daarna volgde het medewerkers uit het secundair onderwijs) te vragen naar het voorkomen van allerlei aspecten waarvan bekend is dat deze een positieve correlatie hebben met het werkgeluk van de respondenten. Doel van dit onderzoek was tweeledig. In de eerste plaats was het onderzoek bedoeld om een beter beeld te krijgen van wat leraren gelukkig maakt, om zo werkgevers handvatten te geven om uitval en uitstroom van leraren terug te brengen. Ten tweede was het bedoeld om de sector voorbeelden te geven van scholen waar het voor leraren fijn werken is. Deze scholen met een hoge score op werkgeluk krijgen het certificaat Klassewerkplek. Uit het onderzoek van 2020 in Nederland kwamen 9 scholen naar voren die het kwaliteitskeurmerk van goed werkgeverschap een jaar lang mogen dragen.

Eén van de hypotheses was dat scholen waar de leraren hoog scoren op werkgeluk minder last hebben van het lerarentekort. Dit werd meteen bevestigd. Wat bleek: géén van de Klassewerkplekken (zelfs niet in hartje Amsterdam, de brandhaard van het lerarentekort) had ook maar één enkele vacature.

Wat kun je leren van Klassewerkplek en hoe ga je ermee aan de slag?

Na Nederland gaan we nu ook in Vlaanderen aan de slag met Klassewerkplek: een waardevol partnerschap van Klassewerkplek en domo de refontiro waarbij beiden partners hun krachten bundelen.

Ieder jaar gaat Klassewerkplek op zoek naar scholen die de beste werkplek voor hun leraren en medewerkers hebben.  Het onderzoek van Klassewerkplek vraagt de medewerkers zelf om te oordelen over het werkgeluk op hun school.  Daarbij wordt er gekeken naar 7 thema’s die aantoonbaar bijdragen aan het werkgeluk.  De resultaten tonen aan in welke school/ scholengroep het het aangenaamst is om te werken en deze scholen zetten wij natuurlijk in de kijker.  Alle deelnemende scholen ontvangen bovendien een uitgebreid feedbackrapport zodat zij gericht aan de slag kunnen gaan om nog meer werkgeluk te realiseren.  Zo maken we samen van het onderwijs de aangenaamste sector om in te werken!

KlasseWerkplek

Het feedbackrapport geeft jouw school een gedetailleerde scan van het schooleigen “werkgeluk”.  Het onderzoek richt zich op 7 relevante thema’s, die elke een score ontvangen en worden gebenchmarkt t.o.v. het gemiddelde van alle deelnemers.  Indien de ganse scholengroep zou deelnemen, dan worden de scores van de individuele scholen ook afgezet tegen de scores van de ganse scholengroep.  Ook zie je hoe jouw school op alle individuele vragen heeft gescoord t.o.v. het gemiddelde.  Uit deze resultaten komen duidelijke aanknopingspunten naar voren waaraan de school kan werken om het werkgeluk nog te verhogen.  Hierbij gaan we als onderwijsdesigners ook graag samen met de individuele scholen en/of scholengroepen verder aan de slag om een concreet plan van aanpak op te stellen en de nodige ondersteuning te bieden hoe je deze aanknopingspunten ook effectief kan laten landen in concrete acties en oplossingen.

OPROEP: we zoeken Vlaamse scholen die Klassewerkplek willen worden en dit ook willen uitstralen naar de buitenwereld toe. 

Maak van je school een Klassewerkplek! 

Maak jij van jouw school ook een KLASSEWERKPLEK?! Volgend schooljaar verzorgen we verschillende co-creatieopleidingen waarbij we dieper ingegaan op het creëren van een klassewerkplek. Hoe maak je als schoolleider proactief werk van een waarderend HR-beleid waar werkgeluk een centrale plaats inneemt?

Meer informatie over onze opleidingen via deze link.

Dit zijn de Klassewerkplekken van 2023

In het basisonderwijs

De Wereldreiziger, Antwerpen – directeur Jef Groffen

De Vlinderboom, Antwerpen – directeur Kelly Thyssen

In het secundair onderwijs

VIVES Graduaat Verpleegkunde Campus Brugge (RHIZO-school) – teamverantwoordelijke Nele Geeroms | directeur & algemeen directeur RHIZO-scholen Nancy Dedeurwaerder 

secundaire freinetschool 't vier, Kortrijk (RHIZO-school) – coördinator Jorge Cottyn & coördinator Maarten Devos

Dit zijn de Klassewerkplekken van 2022

De eerste Vlaamse Klassewerkplekken zijn bekend!

Proficiat aan VIVATO Kortrijk en de stedelijke basisschool Alberreke! Jullie zijn schoolvoorbeelden van positief werkgeverschap en échte KLASSEwerkplekken. Dit zijn scholen waar leerlingen overgaan en leraren blijven zitten!

Ontdek waarom VIVATO en Alberreke Klassewerkplek zijn geworden via onderstaande video's:

Website KlasseWerkplek: https://www.klassewerkplek.be