Dominique Luyckx

Dominique Luykx

Dominique heeft een jarenlange ervaring met het begeleiden van veranderingen in overheidsinstellingen. Ze startte eerst bij het huidige BPOST (toen nog De Post) en begeleidde de informatisering van de loketten en het verstrekken van een hele reeks nieuwe producten. Nadien ging ze aan de slag bij de stad Geel en ook hier is ze een motor voor innovatie.

Dominique heeft ze steeds bijzondere aandacht voor de mens die deze veranderingen moet ondergaan en zorgt ervoor dat er steeds een meerwaarde voor hen inzit.

Dominique studeerde handels- en consulaire wetenschappen en daarna behaalde ze nog een licentie in de internationale politiek en geaggregeerde voor het secundair onderwijs.

In haar vrijetijd vind je Dominique in de natuur.

Contacteer Dominique