TEAM SCHOOL professionele leergemeenschappen

team school, professionele leergemeenschappen

Domo de refontiro-collega Pieter Sprangers schreef samen met Wouter Schelfhout en enkele andere co-auteurs het verdiepende boek ‘team school’ waarin je alle geheimen van lerende ‘teacher teams’ verneemt.

PODCAST! Onze collega en onderwijsdesigner Pieter Sprangers te gast bij Taco Visser voor een leerrijk gesprek over professionele leergemeenschappen, professionaliteit, teacher teams en leerrelaties in jouw school: https://bit.ly/3se1WIp

In een ideale wereld werken leraren voortdurend samen om elkaar te stimuleren tot het geven van beter onderwijs. In praktijk gaat dit, vanwege tijds- en werkdruk, helaas niet vanzelf. Enkel structuren veranderen om teams van leerkrachten te vormen werkt niet. Vaak is er specifieke knowhow en aansturing nodig om leergemeenschappen op een slimme manier in het onderwijs in te voeren.
Team school is een praktische gids voor leerkrachten, procescoaches, schoolleiders en schoolbegeleiders van alle onderwijsniveaus. Het bevat praktische tips om leergemeenschappen makkelijk in de school in te voeren zodat kwaliteitsvol onderwijs centraal komt te staan. Het heeft daarbij speciale aandacht voor de procescoach en zorgt voor een werkbaar model met impact tot op de klasvloer.
Teamwerk wint steeds meer aan populariteit in het onderwijs. Door samen te werken hoeven leraren en begeleiders uitdagingen zoals het aanscherpen van expertise, de groeiende diversiteit onder leerlingen, de grote werkdruk en de veranderende regels van de overheid niet langer alleen aan te pakken. Helaas blijken in praktijk niet alle manieren van samenwerken even effectief.
 
Team school helpt om samenwerking binnen de schoolmuren en over scholen heen op een succesvolle en gedragen manier te organiseren. Aan de basis daarvan staat de creatie van leergemeenschappen om tot sterkere professionalisering van leraren en kwaliteitsvolle schoolontwikkeling te komen. 
 
Een vaak gehanteerde werkwijze van scholen is om leerkrachten op nascholing te sturen om nieuwe expertise binnen te brengen. Deze aanpak is niet effectief op zich. Nascholingen kunnen zeer inspirerend zijn en hebben hun plaats in een professionaliseringsbeleid, maar vaak is het vooral moeilijk om de transfer te maken naar de praktijk. Dat kan verschillende redenen hebben: mogelijk zijn nascholingen niet praktijkgericht uitgewerkt, ervaren leerkrachten tijdsgebrek, weten ze niet hoe ze eraan moeten beginnen, zijn ze slechts weinig gemotiveerd of wijken de nieuwe inzichten af van hun opvattingen… Bijgevolg is de leeropbrengst en de impact op schoolontwikkeling beperkt.
 
Een andere vaak gehanteerde aanpak is het doorduwen en opleggen van veranderingen in een schoolteam. Onderzoek en onze begeleidingspraktijk toont aan dat duurzame schoolontwikkeling niet bereikt wordt door top-down geïnitieerde vernieuwingen. Een bottom-up aanpak, waarbij leerkrachten betrokken worden bij veranderingsprocessen, werkt wél. 
 
Dit boek presenteert een praktijkgerichte en haalbare aanpak tot schoolontwikkeling via verschillende vormen van professionele leergemeenschappen. De aanpak is gebaseerd op jarenlange ervaring met onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, maar ook op het vele onderzoek in Nederland inzake leergemeenschappen. Daardoor kan dit boek zeker ook voor Nederlandse collega’s een inspiratiebron zijn. We richten ons op een brede doelgroep van onderwijsprofessionals, gaande van leerkrachten/docenten, schoolleiders, (pedagogische) begeleiders, middenkaderfuncties en onderwijsondersteuners tot beleidsmakers uit alle onderwijsniveaus. 
 
Ben je geraakt door de ideeën van dit boek?  Wil je – samen met je schoolteam - zelf verder geïnspireerd én begeleid worden?   Wouter Schelfhout en Pieter Sprangers bundelen hun krachten en ondersteunen je via bijvoorbeeld volgende formules : 

 1. Keynote ‘Gedeeld Onderwijskundig en Transformatief Leiderschap via Leergemeenschappen’
 2. Keynote ‘Lerende teams als aanjager voor een innovatieve onderwijs- en schoolontwikkeling en een lerende cultuur’
 3. Keynotes worden aangepast aan het publiek (groep leerkrachten, groep schoolleiders, gemengd) en kunnen aangevuld worden tot een halve-dag programma met vraag en antwoordrondes en ‘eye-opening’ oefeningen 
 4. Visie-ontwikkelingsdag teacher teams en leergemeenschappen 
 5. Workshop voor beleidsteam om architectuur van teamorganisatie uit te tekenen voor de school (via ondermeer gedeeld onderwijskundig en transformationeel leiderschap)
 6. Opleiding voor procescoaches van professionele leergemeenschappen
 7. Schoolontwikkeltraject professionele leergemeenschappen 
 8. Intervisiebegeleiding bestaande professionele leergemeenschappen

PODCAST! Onze collega en onderwijsdesigner Pieter Sprangers te gast bij Taco Visser voor een leerrijk gesprek over professionele leergemeenschappen, professionaliteit, teacher teams en leerrelaties in jouw school: https://bit.ly/3se1WIp 

Kijk ook eens over het muurtje! Beluister zeker dit gesprek via de top Nederlandse podcast “Onderwijs leiden met hart en ziel” door Taco Visser.

Pieter Sprangers

Te gast is Pieter Sprangers en we spreken over Team school: het inrichten en leiden van professionele leergemeenschappen.

Wanneer je wilt werken met PLG’s, moet je volgens Pieter eerst met elkaar nadenken over het waarom van professionaliseren. Zelf ziet hij dat onze samenleving zo complex is geworden, dat het volgens hem noodzakelijk is voor leraren om samen te leren, onderzoeken en ontwerpen.

Dit waarom is een van de vier principes die Pieter gaf voor het opstarten van PLG’s. De andere drie zijn:

 1. Zorg ervoor dat PLG’s professioneel werken door teacher leaders op te leiden tot procescoaches die de PLG begeleiden met diverse leervormen.
 2. Organiseer intervisie voor de procescoaches, ga een professionele dialoog aan met hen en ondersteun hen en de PLG’s vanuit betrokkenheid.
 3. Ontwikkel met het team leidende principes die als professionele standaarden of beleidskaders fungeren. Denk hierbij aan de rolverdeling in de PLG en aan een professionele code: zo doen we het hier!

Voor Pieter is professionaliteit uiteindelijk het aangaan van een wederkerige leerrelatie met elkaar. Idealiter worden leraren en schoolleiders zo ridders van de ronde tafel van professionaliseren en gedeeld leiderschap. En de school wordt zo geen hiërarchische burcht, maar een veld vol met kampvuurkringen waar iedereen bijdraagt aan awe education, om het in zijn woorden te zeggen.

We bieden een complete methodologie bestaande uit het GOALL-model, het ‘domo de refontiro-teammodel’ en daaraan gekoppelde tools.  Alle info op onderwijs.domoderefontiro.be/teamschool

Wilt u een door Pieter Sprangers gesigneerd exemplaar van het boek aankopen (22,00 EUR incl. BTW en excl. eventuele verzending), laat het ons weten en we sturen u een exemplaar toe of nemen het boek mee bij een volgende begeleiding.