Digitaal doordacht springen!

digitaal doordacht springen digisprong

(individuele inschrijvingen afgesloten, wel nog mogelijk als ‘in-company-groepsopleiding’)


een opleidingstraject voor schoolleiders die van hun school een krachtige digitale leeromgeving willen maken 

Het afgelopen jaar heeft er een belangrijke verschuiving plaatsgevonden in de wijze waarop leerinhouden worden aangeboden en zien we een verschuiving naar meer digitale leermiddelen. De aangekondigde ‘digisprong’ lijkt dit proces te versnellen. Het digitaliseren van een school vraagt echter meer dan het aanbieden van online lessen of een laptop voor alle leerlingen.  De digitale transformatie vraagt een oordeelkundig (onderwijskundig) beleid.

Maar hoe maak je dan doordacht deze sprong?

Waarom moet je deze opleiding nù volgen?

Als experten en procesbegeleiders ervaren we de nood en sterke behoefte bij schoolleiders en coördinatoren aan ondersteuning in het faciliteren en co-creëren van een succesvolle digitale transformatie. De aangekondigde ‘digisprong’ en de middelen die door de overheid de komende twee tot drie jaar ter beschikking gesteld worden, creëren een urgentie voor vele schoolleiders om met hun ICT- en digitaliseringsbeleid een versnelling hoger te schakelen. Verder willen schoolleiders hun leraren ondersteunen om technologie op een oordeelkundige manier in te zetten in hun onderwijskundige kernpraktijk.

Als onderwijsdesigners willen we jullie ondersteunen in dit proces. Hierbij voorzien we een opleidingstraject dat nog dit schooljaar zal starten zodat jullie nog dit schooljaar jullie school als krachtige digitale leeromgeving in de steigers kunnen zetten.

Deelnemers aan een vorige editie “digitaal doordacht springen” vertellen over de opleiding:

Wie de digitalisering vanuit een onderbouwde visie wil doorvoeren, mag dit digitaal doordacht springen niet missen! Een aanrader voor wie zich professioneel wil laten inspireren.
 - Machteld Vanhulle, directeur OLV Pulhof lagere school 

Inspirerende uiteenzetting met een duidelijk kader om verder op te bouwen.
 - Gilles Vandeslycke, ICT-ondersteuner EDUGO campus de Brug 

We kregen waar voor ons geld - vorming was wat er beloofd werd.
 - Luc Vandenbosch, adjunct-directeur Crescendo CVO 

Voor wie is dit traject vormgegeven?

Wil jij binnen jouw school de aanjager zijn van een krachtige digitale transformatie?

Dan is dit opleidingstraject zeker iets voor jou.

Deze opleiding is bedoeld voor schoolleiders, beleidsondersteuners en (ICT-)coördinatoren van basis, secundair, buitengewoon onderwijs, Centra voor Volwassenonderwijs en Centra voor Basiseducatie.

digisprong

Waarom moet je kiezen voor dit verdiepend traject?

In dit opleidingstraject zullen wij je inspireren en op weg zetten om jouw school te transformeren tot een krachtige digitale leeromgeving. Tijdens drie workshops gaan we samen participatief en co-creatief aan de slag zodat jij na de opleiding klaar bent om met je team doordacht te springen en jouw school te transformeren tot een krachtige digitale school.

In 3 namiddagen een digitaal werkplan uitrollen.
 - Wim Provoost, directeur Sint-Lievenscollege Business 

Na deze opleiding:

 • Heb je een duidelijke schooleigen visie op digitalisering bepaald. Waarom doe je dit? Wat zijn je achterliggende doelstellingen?
 • Begrijp je dat een digitale transformatie van een school een bovenal menselijke operatie is en kan je er naar handelen.
 • Ken je de kerndimensies van een krachtig edu-digiconcept©.
 • Kan je oordeelkundig vanuit de inzichten uit wetenschappelijke onderzoek de bouwstenen van een digitaliseringsbeleid detecteren en vertalen naar jouw uniek edu-digiconcept©.
 • Kent de wereld van Educational Technology (Edtech) voor jou geen geheimen meer.
 • Ben je in staat om jouw edu-digiconcept© uit te dragen en co-creatief een krachtige teamarchitectuur uit te tekenen.
 • Heb je inzicht in hoe je als schoolleider kan samenwerken aan een breed gedragen ICT-beleid.
 • Voel je je sterk genoeg om als aanjager het proces van digitale transformatie te faciliteren en uit te dragen binnen jouw schoolteam.
 • Kan je een aangepast professionaliseringsbeleid uitwerken zodat jouw leraren zelf de katalysator en drijvende kracht van de digitale transformatie worden.
 • Ken je de succesfactoren van een krachtige digitale didactiek.
 • Ken je de randvoorwaarden van een succesvolle communicatie die de verschillende stakeholders betrekt in dit proces.

Na deze opleiding ben je met andere woorden klaar om digitaal doordacht te springen. Let’s jump!

Aangename cursus die heel wat tools/denkpistes heeft aangebracht.
 - Dieter Maes, beleidsmedewerker SJO Petrus & Paulus

Duidelijke opleiding met concrete tools om mee aan de slag te gaan.
 - Ken Cuppens, beleidsmedewerker Sint-Lambertuscollege Bilzen

Welke leerthema's zijn voor jou na dit traject geen geheim meer?

Doorheen de opleiding bieden we je een sterke mix van inspiratie, keynote, co-creatie en interactie. Je mag je verwachten aan een evenwichtige mix tussen evidence-informed inzichten en onmiddellijk inzetbare tools.

 • Visie op digitale transformatie: van pedagogisch project, over onderwijsconcept tot edu-digiconcept©
 • De onderwijskundige toepassingsmogelijkheden van Educational Technology (Edtech)
 • Team school: de opstap naar een krachtige teamwerking in de context van digitalisering
 • Iedereen digitaal: hoe een professionaliseringaanbod op maat uitwerken
 • Communicatie
 • Kwaliteitsvolle digitale didactiek
 • Ethische aspecten

 

Door wie zal je begeleid worden in dit traject?


Veerle Scheirs is schoolleider en procesbegeleider binnen domo de refontiro. Veerle is doctor in de Criminologische Wetenschappen en heeft meer dan 11 jaar gewerkt aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze na het behalen van haar doctoraat werd aangesteld als professor. Ze behaalde een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en heeft een gecertificeerde opleiding tot coach voltooid. In 2017 maakte Veerle de overstap van de academische wereld naar het secundair onderwijs waar ze directeur is van het Scheppersinstituut in Mechelen. Ze heeft als schoolleider op een co-creatieve wijze de transformatie naar een digitale leeromgeving vormgegeven, een proces dat als schoolvoorbeeld wordt benoemd. Vandaag neemt Veerle nog steeds vol energie haar rol op als schoolleider, maar deelt ze eveneens haar expertise en competenties als adviseur en procesbegeleider binnen domo de refontiro.

Pieter Sprangers leeft in parallelle werelden. Hij is werkzaam als lesgever en wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool, AP hogeschool, Universiteit Antwerpen en IADE creative university.  Verder werkt Pieter als hoofd-onderwijsdesigner en procesbegeleider bij domo de refontiro.  Hij is expert in digitale transformatie in onderwijs en introduceerde het eerste door AI-ondersteunde platform voor rekenen en wiskunde in Vlaanderen. Hij is curator voor digitale leermiddelen. Hij begeleidt scholen met betrekking tot een oordeelkundige introductie van technologie ondersteund leren en hoe je als schoolleider de digitale transformatie aanjaagt.

Wat moet je praktisch weten?

Wanneer?
Dit opleidingstraject omvat drie halve dagen.

EDITIE 1 - OLV Pulhof (VOLZET): 
We verwelkomen je graag op woensdagnamiddag 16 juni 2021, 8 september 2021 en 6 oktober 2021.
We starten telkens om 13h30. Het einde is voorzien om 17h00.
EDITIE 2 - OLV Pulhof (VOLZET): 
We verwelkomen je graag op woensdagnamiddag 15 september 2021, 29 september 2021 en 13 oktober 2021.
We starten telkens om 13h30. Het einde is voorzien om 17h00.
EDITIE 3 - Sint Lievens Business Gent (VOLZET):
We verwelkomen je graag op woensdagnamiddag 26 januari 2022, 16 februari 2022 en 9 maart 2022.
We starten telkens om 13h30. Het einde is voorzien om 17h00.
EDITIE 4 - Klein Seminarie Hoogstraten (VOLZET)
We verwelkomen je graag op donderdagnamiddag 12 mei 2022, woensdagnamiddag 15 juni 2022 en woensdagnamiddag 7 september 2022.
We starten telkens om 13h30. Het einde is voorzien om 17h00.
EDITIE 5 - Sint-Gabriëlcollege, Boechout (VOLZET)
We verwelkomen je graag op woensdagnamiddag 15 februari 2023, donderdagnamiddag 9 maart 2023 en woensdagnamiddag 3 mei 2023.
We starten telkens om 13h30. Het einde is voorzien om 17h00.

(individuele inschrijvingen afgesloten, wel nog mogelijk als ‘in-company-groepsopleiding’)