Iedereen leergierig – een lofzang op levenslang vol passie leren! - levenslang leren

Ga in dialoog met ons over levenslang leren.

Waar kunnen wij je mee helpen?

Of je nu als HR-professional een ondersteunende en uitdagende leeromgeving wil creëren voor je collega’s. Of wil je hen als HR-professional ondersteunen om architect van hun eigen leren te worden? Wil je als overheid een onderzoeksproject opzetten over een deeldimensie van levenslang leren? Wil je in een school professionele leergemeenschappen opzetten om leraren van en met elkaar te laten leren en creëren? Wil je je gemeente omturnen tot één van de eerste Vlaamse UNESCO learning cities en een stimuleringsbeleid voor levenslang leren opzetten? Wil je als grote onderneming leermoeheid bij kenniswerkers ombuigen? Heb je nood aan concreet bruikbare tools om ‘leren’ bespreekbaar te maken tijdens professionele dialogen? Of wil je als individuele kenniswerker ondersteund worden in je leren?

Wij kunnen je helpen met je vragen: evidence-informed, via ontwerponderzoek en creatiegericht.

levenslang leren

Wat is ons aanbod?

 • Verbluffende keynotes: we brengen een ode aan fantastisch levenslang leren
 • Advies en procesbegeleiding rond de invulling van levenslang leren en professionele ontwikkeling op de werkplek
 • Tools om leren bespreekbaar te maken, te ontlokken en te stimuleren
 • Wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek rond levenslang leren
 • Opstarten en begeleiden van professionele leergemeenschappen
 • Co-creatief vormgeven van een beleid levenslang leren voor een lokaal bestuur: word een UNESCO learning city!
 • Advies over ‘learning science’
 • Personal coaching met focus op leren.

Voor wie?                                                                                                                                               

 • HR-diensten van professionele organisaties
 • Organisaties die werken rond levenslang leren zoals bv. leerwinkels, sectorfondsen, socio-culturele verenigingen
 • Lokale besturen en andere overheidsorganisaties
 • Onderwijsinstellingen
 • Individuele kenniswerkers

Meer weten?

Vlaamse overheid 

 

Ga in dialoog met ons over levenslang leren.