Levenslang leren voor iedereen!

Ingediend door YVES op

Hoe kunnen brugfiguren niet-lerende burgers tot leren brengen? En welke gespreksmethodieken kunnen ze daarbij hanteren?

Een grote groep burgers vindt de weg naar leren nog onvoldoende door drempels of doordat ze geen leernood ervaren. Hoe kunnen brugfiguren deze burgers helpen om de stap naar leren te zetten? En welke gespreksmethodieken kunnen ze daarbij hanteren?

Dat is het uitgangspunt van het onderzoek dat we in de opdracht van de Vlaamse overheid samen met IDEA en The Argonauts voeren. Praktijkexperten LIGO en ACV Innovatief versterken het onderzoeksproject.

Eind 2021 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het actieplan levenslang leren ‘Koers zetten naar een lerend Vlaanderen’. Daarin worden door het Partnerschap Levenslang Leren 47 acties, verdeeld over 7 thematische vlaggenschepen, geïdentificeerd die als noodzakelijk gezien worden inzake ontwikkel- en opleidingsbeleid in Vlaanderen. De focus ligt daarbij op kennis opbouwen en delen (vlaggenschip 1), actoren connecteren, sensibiliseren en mobiliseren (vlaggenschepen 2 en 3), competenties centraal stellen (vlaggenschip 4), ondersteunen en begeleiden (vlaggenschepen 5 en 6) en partnerschappen stimuleren (vlaggenschip 7).

Het actieplan reikt een coherent en mobiliserend kader aan voor de vele actoren in levenslang leren, om de komende jaren een versnelling hoger te schakelen. De horizon ligt, in lijn met het actieplan voor de Europese pijler van de sociale rechten, in 2030. Met het actieplan schrijft Vlaanderen zich in de Europese ambitie in om op dat moment tot een opleidingsdeelname van 60% te komen.

Extra aandacht gaat naar burgers en organisaties voor wie de drempels om te participeren aan levenslang leren momenteel te groot zijn.

We onderzoeken nu hoe we de rol van brugfiguren voor levenslang leren kunnen vormgeven. Deze brugfiguren zijn actief in diverse leercontexten (werkvloeren, bemiddeling, onderwijs ...), komen in contact met verschillende doelgroepen, sensibiliseren potentiële lerenden en leiden hen toe naar (formeel, non-formeel of informeel) leren. We onderzoeken verder in welke mate we een laagdrempelige gespreksmethodiek kunnen uitwerken voor het capteren van leervragen, het identificeren van drempels, alsook voor oriëntering en ondersteuning zodat die die breed kan ingezet worden door organisaties (hr-diensten, bedrijfsleiders, collega-werknemers, loopbaanbegeleiders, hulpverleners …).

In het OESO-onderzoek ‘The Faces of Learners in Flanders’ (OECD, 2022) worden negen profielen bepaald van volwassen leerders in Vlaanderen.  In dit onderzoek focussen we ons op de profielen 1 (disengaged from learning) en 2 (unmotivated due to age and health obstacles). Een hele uitdaging om ook hen te engageren tot levenslang leren in een samenleving die complexer en uitdagender wordt.

De volgende maanden zullen we via educatief ontwerpend onderzoek trachten te komen tot concreet bruikbare eindproducten. Literatuuronderzoek, workshops met gebruikers, interviews met best-practices in binnen- en buitenland, klankbordsessies met experten-organisaties en interviews met niet-lerenden zullen ons de nodige inzichten opleveren om verder ontwerpend aan de slag te gaan.

#IDEAconsult #domoderefontiro #expertisecentruminnovatieveleerwegen #departementwerkensocialeeconomie #VlaamseOverheid #levenslangleren #actieplanlevenslangleren #The Argonauts #Ligo #ACV Innovatief

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.