RHIZO scholengroep maakt werk van vernieuwend en mensgericht personeelsbeleid!

Ingediend door YVES op

In tijden waarin vele uitdagingen afkomen op scholen is het belangrijk te investeren in een krachtig mensgericht personeelsbeleid en het werkgeluk van medewerkers ernstig te nemen.
We gingen in dialoog met de Kortrijkse scholengroep RHIZO over hoe ze hun personeelsbeleid concreet vorm geven.

 • vernieuwd personeelsbeleid

RHIZO heeft als missie een positieve organisatie te zijn die elke medewerker wil laten floreren. Ze staan voor een organisatie waar elke medewerker zich goed voelt en dagelijks een grote mate van welbevinden ervaart.

Dat vertaalt zich in fijne, warme werkplekken waar doelbewust ruimte gemaakt wordt voor een goede balans tussen prestaties en welbevinden, geluk en energie.

In het streven naar een werkplek waar iedere medewerker zich goed voelt gaat het over jij, over wij, over het werk en dat alles werkt.

Eén van de eerste belangrijke stappen die in het RHIZO HR-beleid gezet werden was het cocreatief uittekenen van een professionele code voor de leidinggevende, de leraar en ondersteunend personeel. Dit maakt duidelijk wat we van iedereen en van elkaar kunnen en mogen verwachten. Daarnaast lieten ze de klassieke functioneringsgesprekken achterwege en trekken ze de kaart van de professionele dialoog.

Verder hebben ze, op basis van een nulmeting, 19 HR-tegels uitgetekend waar ze in de schoolorganisatie willen op inzetten:

 • 7 tegels gaan over jij – centrale vraag hierbij is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat elke medewerker een score van 7 of meer op 10 geeft op zijn/haar professionele loopbaan en zijn/haar beleving van de job en de werkomgeving
  Een heel belangrijke tegel waar ze momenteel sterk op inzetten is: vitaliteit en zelfzorg – iedere medewerker wordt uitgedaagd om in te zetten op eigen vitaliteit. Ook vanuit de organisatie dragen ze hiertoe bij door hier gericht initiatieven voor te ondernemen.
   
 • 7 tegels gaan over wij – kernvraag hier is: hoe kunnen ze in verbinding met elkaar en met de organisatie fijne plekken creëren om te werken en te groeien?
  Prioriteit hierbij is het inzetten op professionele leergemeenschappen: wij, jij en ik, maken deel uit van één of meerdere professionele leergemeenschappen die leiden tot sterke professionalisering en kwaliteitsvolle schoolontwikkeling.
   
 • 5 tegels gaan over ‘twerkt – belangrijk hierbij is: hoe geven we samen vorm aan jouw werk en loopbaan?

Een belangrijk thema hier is het intergenerationeel werken. Rhizo is ervan overtuigd dat het werkt als werk leeftijdsbewust wordt georganiseerd met aandacht voor het omgaan met verschillende generaties op de werkvloer. Ze laten passionele starters groeien, ervaren medewerkers openbloeien en laten ook anciens ten volle tot hun recht komen.

Naast deze 19 HR-tegels heeft RHIZO ook een loopbaanpad uitgetekend, een boardingplan waar ze van instroom, via doorstroom tot uitstroom de belangrijkste connectie-punten hebben vastgelegd.  Rond die connectie-punten worden concrete acties opgezet.

RHIZO geeft aan nog in volle ontwikkeling te zijn met het HR-beleid.  Ze werken stapsgewijs met goesting verder aan die positieve organisatie waar ze medewerkers echt ten volle willen laten floreren. Ze kijken alvast ook uit naar de resultaten van het klassewerkplekonderzoek (www.klassewerkerplek.be) waar ze met een aantal van onze scholen aan deelnemen. Dit is voor RHIZO een nieuwe meting die ongetwijfeld weer extra richting zal geven aan de volgende stappen. RHIZO geeft aan steeds blij te zijn de onderwijsdesigners van ‘domo de refontiro’ als sparring partner te hebben die hen uitdagen om iedere keer opnieuw verdere stappen te zetten naar een modern HR-beleid.

Wil je ook werk maken van een professionele code voor leidinggevenden of leraren in je school?  Wil je doordacht teacher teams ontwikkelen tot professionele leergemeenschappen? Wil je werkgeluk met inbegrip van zelfzorg en vitaliteit van je medewerkers ernstig nemen? Wil je kortom werk maken van een allesomvattend vernieuwend HR-beleid op niveau van je scholengroep of school? Ga dan in gesprek met één van onze onderwijsdesigners.


Schrijf je nu in voor onze tweedaagse verdiepende opleiding rond vernieuwend mensgericht personeelsbeleid voor scholen. Je ontmoet er ook algemeen directeur Nancy Dedeurwaerder van scholengroep RHIZO als één van de sprekers.

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.