Maak van je school een werkplek vol geluk

Ingediend door YVES op

  • Paul Baan

Het zijn donkere tijden voor het onderwijs in Vlaanderen. Een constante uitstroom van leerkrachten staat vandaag de dag tegenover een te beperkte instroom. Een schrijnende realiteit dat het onderwijs in Vlaanderen door een te hoge werkdruk, een gebrek aan flexibiliteit en een hoge mate van werkonzekerheid steeds meer teistert.

Dat het lerarentekort dezer dagen een probleem vormt, is echter geen nieuwtje. Wel nieuw is de manier waarop we hier als schoolleiders veerkrachtig genoeg mee om kunnen gaan. Hoe kunnen we de uitstroom van leerkrachten als schoolleiders zoveel als mogelijk inperken? En, haaks tegenover dit, hoe dragen we met onze school bij in het genereren van een zo groot mogelijke instroom?

Maak van je school een werkplek vol geluk” is hierop het antwoord in één zin. Paul Baan – oprichter van Klassewerkplek en voorvechter voor meer werkgeluk in het onderwijs – wil scholen stimuleren om te evolueren tot een werkplek vol geluk, of zoals hij het zelf aangeeft: zo’n school waar leerlingen overgaan en leerkrachten blijven zitten. Hij geeft hieronder alvast enkele inspirerende tips mee die een eerste stap kunnen zijn in de richting naar meer werkgeluk op jouw school. Laat je dus vooral inspireren!

 

Tip 1

Geef vertrouwen en ruimte. Leerkrachten zijn hoogopgeleide professionals die voor dit vak hebben gekozen omdat ze impact willen hebben op de ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren. Vertrouw erop dat ze dat altijd met de juiste intenties doen en geef ze de ruimte om daarin hun eigen professionele keuzes te maken. 

 

Tip 2

Zorg voor een helder speelveld. Professionele autonomie werkt alleen als de kaders en het doel duidelijk zijn. Zorg voor een gezamenlijk doel en een gezamenlijke visie die voor iedereen herkenbaar en reproduceerbaar is. Refereer continu naar dit doel en deze visie, en zorg dat iedereen het doel en de visie steeds mee kan nemen bij het nemen van besluiten.

 

Tip 3

Waardeer de mens. Een leerkracht is naast een professional ook gewoon een mens. 75 % van het geluk van een mens ligt buiten de beïnvloedingssfeer van de werkgever. Heb oog voor deze 75% en vraag wat een leerkracht nodig heeft om optimaal te kunnen presteren, ook los van het werkgeversdeel.

 

Tip 4

Bescherm de leerkracht tegen alle invloeden van buitenaf. Een leerkracht is maximaal loyaal naar de leerlingen toe. Vanwege het grote belang van het welzijn van die leerlingen zijn er veel krachten die rondom een klas kunnen spelen. Wees een filter voor al die krachten. Sta ten allen tijde voor, naast en achter de leerkracht en help de grenzen te bewaken.

 

Hoe maak jij werk van werkgeluk in jouw school?

Maak van je school een klassewerkplek en doe mee aan het klassewerkplekonderzoek van 2023! (https://www.klassewerkplek.be)

 

Wat is dat een klassewerkplek en hoe word je het?

Op 4 mei 2023 verzorgt onze collega Nancy Dedeurwaerder een co-creatieopleiding waarbij we dieper ingaan op het creëren van een klassewerkplek. Hoe maak je als schoolleider proactief werk van een waarderend HR-beleid waar werkgeluk een centrale plaats inneemt?

Bekijk ons volledig opleidingsaanbod via volgende link: https://domoderefontiro.be/onderwijs/onze-opleidingen-open-aanbod

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.