Innovating pedagogies 2023

Ingediend door YVES op

De samenwerking tussen de Open University en de University of Cape Town heeft een interessante reeks rapporten opgeleverd onder de naam 'Innovating pedagogy'. Dit elfde rapport in de serie - een goudmijn voor leraren en beleidsmakers -  werpt een licht op tien pedagogische innovaties die het onderwijslandschap zouden kunnen transformeren.

 1. AI in pedagogie: De integratie van AI-tools zoals ChatGPT in het onderwijs is een gamechanger. Deze tools, die alles van teksten tot afbeeldingen kunnen genereren, dienen als persoonlijke tutors, studiepartners en digitale collega's. Neem bijvoorbeeld Questgen.ai, een app die automatisch oefenvragen creëert uit een tekst.
 2. Onderwijs in de metaverse: De Metaverse biedt een 3D-wereld voor collaboratief en experimenteel leren, vooral nuttig in STEM-disciplines.
  Denk aan virtuele campussen en (medische) trainingssimulaties met onbeperkte mogelijkheden, zoals het manipuleren van zwaartekracht in realistische, meeslepende omgevingen.

  Lees ook "Heeft de metaverse potentieel voor onderwijs?".
 3. Multimodale pedagogie: Deze benadering omarmt diverse mediavormen, zoals tekst, beelden en geluid om complexe concepten te vereenvoudigen en verschillende leerstijlen te ondersteunen.

  Een voorbeeld is het in beeld brengen van de anatomie van een oor door het eerst 3D vorm te geven en vervolgens ook geluidsgolvenexperimenten op te zetten in verschillende ruimtes. Op deze manier worden anatomische feiten en concepten begrijpbaarder, toegankelijker en minder abstract
 4. Inclusief curriculum: Deze strategie streeft ernaar het curriculum diverssensitiever te maken door de ervaringen en kennis van alle studenten te weerspiegelen, inclusief inheemse en dekoloniale perspectieven
 5. Pedagogie van zorg in digitale omgevingen: Deze methode benadrukt emotioneel welzijn in online onderwijs, met focus op modellering, dialoog, oefening en bevestiging. Het bouwt aan een empathische en zorgzame digitale leeromgeving.

  De focus ligt dus op het emotionele welzijn in online leeromgevingen, met vier belangrijke elementen:
  Modellering: Leraren tonen door hun gedrag hoe zorgzaamheid eruitziet, door empathisch en responsief te zijn naar de behoeften van leerlingen.
  Dialoog: Leraren faciliteren open dialogen, waarbij de diverse perspectieven van leerlingen gewaardeerd worden. Dit bevordert gezamenlijk begrip en kritisch denken.
  Oefenen: Leraren moedigen een leeromgeving aan waar leerlingen zorg voor hun eigen leren ontwikkelen, met nadruk op de bredere impact op hun leven en op de lokale gemeenschap.
  Bevestiging: Leraren geven gepersonaliseerde feedback die de transformatieve aspecten van de leerreis van de leerling benadrukt, met aandacht voor individuele zorgzame reacties en hun effect op anderen.
 6. Podcasts als pedagogisch middel: Podcasts bieden een flexibele en inclusieve manier om onderwijsinhoud aan te bieden. Ze stimuleren betrokkenheid en kritisch denken en zijn zowel in podcast-curatie als podcast-creatie toepasbaar in het onderwijs.

  Desondanks is het belangrijk op te merken dat het creëren en cureren van podcasts tijdrovend kan zijn en vooral waardevol is als aanvullende activerende werkvorm.
 7. Uitdaging-gebaseerd leren: Dit concept omvat het aangaan van echte uitdagingen om praktische oplossingen te ontwikkelen. Het bevordert actieve participatie en het toepassen van geleerde kennis in de echte wereld.
  Het proces bestaat uit drie fasen: 'engage' (de uitdaging specificeren), 'investigate' (oplossingen verkennen met geleide activiteiten en bronnen), en 'act' (implementeren van oplossingen gebaseerd op bewijs). 
  Het steunt op ervaringsgericht en constructivistisch leren, met een focus op authentiek technologiegebruik, storytelling, en gemeenschapsbetrokkenheid. Challenged-based-learning (CBL) vertoont gelijkenissen met project- en probleemgebaseerd leren. 
  De impact van CBL is zowel boeiend voor studenten als leraren en heeft potentieel maatschappelijke impact.
 8. Ondernemerschapsonderwijs: Dit onderwijs focust op het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden, waaronder creativiteit, kritisch denken en teamwork. Het bereidt studenten voor om aanjagers van verandering te zijn in de samenleving.
 9. Relationele pedagogieën: Relationele pedagogieën richten zich op het belang van relaties en samenwerking in het onderwijs, waarbij het samenbrengen van diverse disciplines en professionals centraal staat. Dit komt tot uiting in activiteiten zoals het delen van expertise en het gezamenlijk ontwerpen van lesmateriaal. 
  Een praktisch voorbeeld is een project waarbij kunst- en techniekstudenten samenwerken aan een interactieve kunstinstallatie. Deze benadering bevordert kennisuitwisseling, sociale en communicatieve vaardigheden en biedt praktische ervaring in teamwerk en interdisciplinaire samenwerking, essentieel voor complexe probleemoplossing.
 10. Verstrengeling van pedagogische dimensies: Deze methode erkent de complexe relatie tussen technologie, pedagogiek en leeromgevingen. Het gaat om het creëren van inclusieve, innovatieve leeromgevingen die rekening houden met de veranderende technologische en maatschappelijke landschappen.

Samengevat bieden deze tien benaderingen verfrissende en innovatieve manieren om ons huidige onderwijs kritisch onder de loep te nemen. 

Kriebelt het om ook in jouw school met vernieuwend onderwijs aan de slag te gaan dat aansluit bij de cultuur en ambities van jullie school? We gaan graag met jullie in dialoog. 


BRON: Kukulska-Hulme, A., Bossu, C., Charitonos, K., Coughlan, T., Deacon, A., Deane, N., Ferguson, R., Herodotou, C., Huang, C-W., Mayisela, T., Rets, I., Sargent, J., Scanlon, E., Small, J., Walji, S., Weller, M., & Whitelock, D. (2023). Innovating Pedagogy 2023: Open University Innovation Report 11. Milton Keynes: The Open University

 

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.