Waarom?

Submitted by dylan on vr, 11/25/2016 - 09:03

Kenniswerkers in onze organisatie: ze zijn ongetwijfeld slim, competent en hebben heel wat ervaring. Maar stellen ze wel genoeg vragen?

Mogelijk ervaren we dat als leidinggevende niet direct als een probleem omdat in traditionele organisaties het nauwgezet uitvoeren van je job op basis van je expertise een maatstaf voor succes is.    Daar hoeven niet teveel vragen bij gesteld te worden.  

Maar gaat die vlieger nog wel op in organisaties van de toekomst?   

De ongebreidelde nieuwsgierigheid die aangeboren is en die we merken bij peuters door de voortdurende ‘waarom-vraag’, verliezen we helaas vaak met de jaren.   Wat Da Vinci ‘curiosità’ zou noemen, is echter een noodzakelijke voorwaarde voor toekomst-denken en vooruitgang in organisaties.   

In onze snel veranderende samenleving is het meer dan ooit noodzakelijk ons onderzoekend op te stellen.  Organisaties kunnen niet enkel vertrouwen op de huidige expertise die ze in huis hebben.  Ze ondervinden de druk om te evolueren naar een lerende organisatie waar continu nieuwe inzichten dienen verworven te worden en waar alle medewerkers antennes hebben.

De kunst van het ‘vragen stellen’ verder ontwikkelen bij je medewerkers is dan ook sterk aangewezen.  Vragen formuleren stelt ons in staat ons denken te organiseren rond wat we nog niet weten.  Vragen stellen is dus een belangrijke vaardigheid om aan te scherpen in tijden vol verandering.  Vragen stellen kan ook innovatieve ideeën doen ontluiken.

Maar vragen stellen ‘doet ook goed’.  In tijden waarin onze medewerkers meer en meer snakken naar diepere zingeving komt de ‘waarom-vraag’ opnieuw op het voorfront.  Ongebreideld toewerken naar de realisatie van doelstellingen en het behalen van KPI’s is niet langer heilzaam.  Organisaties van de toekomst stimuleren het zoeken naar de diepere betekenis.

Naast de ‘waarom-vraag’ vormt de ‘wat als-vraag’ een even grote uitdaging.  Deze vraag zet ons aan tot creativiteit, innovatie, rokerigheid, tot het loslaten van zwart-wit denken en het niet-nuttigheids-denken.

Hoe kunnen we nu het ‘vragen stellen’ bij onze medewerkers stimuleren?  Er zijn heel wat oefeningen mogelijk en voorhanden die niet enkel je vaardigheden hierin stimuleren, maar je er tevens ook comfortabeler bij laten voelen.  Het gaat dan als het ware om het herontdekken van je aangeboren nieuwsgierigheid die piekte op de leeftijd van 4-5 jaar. 

Zo kan je bijvoorbeeld traditionele brainstorm sessies vervangen door ‘vragen-stellen-oefeningen’.  Met andere woorden: in plaats van ideeën te oogsten, vraag je naar zo veel mogelijk relevante vragen.  Op die manier stimuleer je bijkomend het analytische denken.

Wil je meer ontdekken over de kracht van vragen stellen?  Wil je effectief aan de slag gaan met concrete oefeningen?  Contacteer ons gerust.