Van feedback naar feedforward

Submitted by dylan on do, 11/03/2016 - 17:17

Kijk jij uit naar een constructief overlegmoment of functioneringsgesprek met je leidinggevende? Worstel je met het geven van oprechte feedback aan je teamleden? Ben je op zoek naar een techniek om opbouwende toekomstgerichte feedforward mogelijk te maken?

Feedback
Feedback is onontbeerlijk voor een goede samenwerking binnen een team. Je moet af en toe kunnen zeggen dat het werk van een collega heel goed, of net niet goed, is.

We beschouwen feedback geven immers als een basisvoorwaarde tot verbetering.

Feedback betekent eigenlijk ‘wat is jouw mening over mijn idee?’ of ‘wat is jouw mening over mijn prestaties van de afgelopen periode?’.

Daarnaast is constructieve feedback geven een cruciale competentie voor inspirerende leiders: zijn de resultaten van een team in de lijn van de verwachtingen? Wat liep goed? Waar is er ruimte voor verbetering?

Feedback geven focust op het verleden, op hetgeen al gebeurd is. Dat is meteen een beperking van feedback: situaties en prestaties uit het verleden kunnen niet meer veranderd worden.

Bijkomend blijft kwalitatieve feedback geven een uitdaging: durven we altijd oprechte feedback te geven aan onze collega’s? Zelfs opbouwende feedback wordt soms negatief ervaren. Want feedback impliceert een ‘beoordelende component’.

Feedforward
Daarom is het vaak beter om bijkomend feedforward te geven. Hierbij bespreek je wat je verwacht van een collega waarbij je je focust op een taak of situatie in de toekomst. Feedforward focust dus op toekomstige prestaties.

Feedforward biedt een meerwaarde voor verschillende redenen:

  • De toekomst kan je veranderen, het verleden niet.
  • Feedforward is positiever dan feedback: het is productiever om collega’s te leren hoe ze iets ‘beter’ kunnen aanpakken dan te bewijzen dat ze iets al jaren ‘verkeerd’ doen.
  • De focus ligt op het gewenste gedrag.
  • Feedforward versterkt de mogelijkheid van ‘change’.

Feedback én feedforward
Betekent dit dus dat we feedback overboord mogen gooien en we ons enkel nog moeten focussen op feedforward?

Neen. Feedback en feedforward hebben beide een rol te spelen en versterken mekaar.

Feedforward voor kenniswerkers
Vanuit ons wetenschappelijk onderzoek naar de ‘kenmerken van kenniswerkers’ weten we dat kenniswerkers ‘autonomie’ én ‘uitdagingen’ bijzonder waarderen om gemotiveerd te leren.

Als leidinggevende kan je daarom de techniek van feedforward gebruiken om mee te denken met je collega’s en toekomstscenario’s uit te tekenen voor je collega’s.

Ga in gesprek met ons over de voordelen van feedforward
Wil je de voordelen van feedforward ontdekken?  Wil je ook jouw collega-kenniswerkers ondersteunen in toekomst-denken? 

Bij ‘domo de refontiro’ kan je rekenen op een experten-aanpak, contacteer ons en we denken met je mee.