TO TEACH OR NOT TO TEACH: Over de jobsatisfactie van de Vlaamse leraar

Ingediend door YVES op

Over de jobsatisfactie van de Vlaamse leraar

Wat geeft jou werkgeluk? Waarom geef jij dagdagelijks het beste van jezelf binnen de onderwijssector? Wat geeft jou als leraar/onderwijsmedewerker/schoolleider energie om er dagdagelijks een ferme lap op te geven? Wat zijn voor jou belangrijke ‘drivers’ in de ervaring van jouw werkgeluk?

We vroegen het de afgelopen jaren aan maar liefst 3700-tal (!) leraren, schoolmedewerkers en schoolleiders Vlaanderen-breed. De antwoorden zijn bijzonder uiteenlopend en gevarieerd, gaande van mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing, over de mogelijkheid en de autonomie krijgen om te experimenteren met nieuwe didactische leervormen, met alternatieve, activerende werkvormen, met co-teaching en met afstandsonderwijs tot de maatschappelijke relevantie van de job. 

Wat echter met stip op de eerste, de tweede en de derde plaats staat en dus door het merendeel van de respondenten als cruciaal ervaren wordt m.b.t. hun werkgeluk, is:

 1. Collegialiteit: 83,5% van de antwoorden die we van de respondenten mochten ontvangen, gaven de vriendschappelijke en aangename contacten met en de collegialiteit tussen de collega’s aan als een belangrijke factor in de beleving van hun effectief werkgeluk.
   
 2. De leerling: een kleine 61% van de antwoorden zet de leerling centraal. Het contact met de leerlingen, het mogen samenwerken met een gemotiveerde klasgroep, de openheid van de leerlingen, de energie die je krijgt van enthousiaste leerlingen en leerlingen zien opgroeien tot kritische zelfbewuste volwassenen staat op stip op de tweede plaats en geeft een duidelijke ‘boost’ aan het werkgeluk.
   
 3. De jobinhoud: de onderwijskundige kernpraktijk staat met 34,5% van de antwoorden op de derde plaats. Het bijbrengen van kennis en vaardigheden, het ‘lesgeven’, het iets kunnen betekenen voor de jongeren, leerlingen prikkelen en uitdagen en samen met hen creatief aan de slag gaan, het is en blijft de kern en de schoonheid van het ‘lerarenberoep’ en dus ook cruciaal voor het werkgeluk.

 

Daarnaast gaven onderwijsmedewerkers ook volgende factoren aan die de hoogte en intensiteit van hun werkgeluk mee bepalen:

 • kunnen beschikken over aangepaste en adequate infrastructuur ter ondersteuning van de onderwijskundige kernpraktijk en ter ondersteuning van de verschillende didactische leervormen die leraren willen vormgeven
 • een ondersteunende directie die o.a. actief inzet op professionalisering
 • een aangename sfeer in combinatie met een professionele schoolcultuur
 • een efficiënte en ondersteunende schoolorganisatie
 • voldoende vrijheid en autonomie om binnen de klaspraktijk alsook binnen teacher teams excellent onderwijs te kunnen vormgeven
 • op een professionele en open manier kunnen samenwerking en kennis delen met collega’s
 • het aanbod aan extra-curriculaire activiteiten.

Dat u baat hebt bij tevreden schoolmedewerkers, staat buiten kijf. Een hoge jobtevredenheid heeft immers een positieve invloed op de gezondheid van medewerkers en zorgt er bovendien voor dat zij gemotiveerd zijn om elke dag steeds opnieuw het beste van zichzelf te geven, wat uiteraard afstraalt op de leerlingen, ouders en alle andere betrokken stakeholders van de school. Maar hoe komt u te weten of dat al dan niet het geval is? Hoe komt u erachter waarom de medewerkers van uw school elke dag opnieuw er weer graag en met volle ‘goesting’ tegenaan gaan en het beste van zichzelf geven?

Domo de refontiro ontwikkelde hiervoor een uitgelezen, co creatieve en veilige methodiek, die bijvoorbeeld tijdens een pedagogische studiedag met het ganse schoolteam kan uitgevoerd worden. U ontvangt na deze methodiek een volledige scan van uw schoolorganisatie en bent dus volledig en tot in detail op de hoogte van wat er leeft binnen uw schoolorganisatie. Vervolgens kunnen wij samen met u in dialoog gaan om te bekijken hoe u met de resultaten concreet aan de slag kan gaan.

Geïnteresseerd?  Aarzel dan niet om ons te contacteren.  We gaan graag verder met u in dialoog.

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.