Onze collega Hugo schreef een mooie laudatio … over de prefect

Ingediend door YVES op

Misschien wordt het de hoogste tijd om het ambt van de prefect opnieuw in ere te herstellen?

  • de prefect

De prefect wordt dikwijls afgeschilderd als een boeman, hardvochtig, streng en compromisloos.

Hij wordt inderdaad gezien als de autoritaire hoeder van orde, discipline en tucht op school en wordt als gevolg daarvan vaak eenzijdig verguisd tot ‘strafmeester’ die haast manu militare elk verzuim, tekortkoming, niemendalletje opmerkt en onverbiddelijk bestraft.

Maar is dit niet een eenzijdig-tendentieuze benadering van het prestigieuze ambt van schoolprefect?

De prefect heeft inderdaaad een hoog aanzien verworven, maar zeker niet alleen omwille van zijn ‘regelneverij’ of toegedichte machtswellust.

Diep in het hart van elke schoolprefect schuilt ook een oprechte aandacht voor de mens in de leerling. Iemand die achter het schild van de onverbiddelijkheid echt bezorgd is voor het welzijn en opvoeding van de totale leerling.

Niet de schoolprestaties zijn het belangrijkst, maar wel de ‘holistische’ kijk op de jongere die moet voorbereid worden om een onzekere toekomst te lijf te gaan. De prefect maakt immers  tijd voor de jongere en peilt in een één-op-één gesprek naar het mentale welzijn en sociale context van die jongere.

Hij luistert naar de jongere voor hem, geeft vertrouwen en toont oprecht begrip voor de penibele situatie waarin de jongere soms is beland. Hij leert de jongere essentiële levensvaardigheden aan die hem of haar in het verdere leven van pas zullen komen.

Zijn inbreng is tegelijkertijd vermanend en eventueel straffend, maar ook begeleidend, coachend als het ware.

In die zin is de prefect het perfecte antidotum tegen de vaak (te) afstandelijke en koude relatie met de leraar die in het verleden wel eens voorkwam.

Dat voor de prefect niet de leerstof primeert -  maar de aandacht en tijd voor de mens die de leerling is met al de deugnieterijen, onhebbelijkheden of gebrek aan positief zelfbeeld, die de pubertijd met zich meebrengen -  maakt van hem in essentie de ware leerlingenbegeleider avant-la-lettre.

Hij is daardoor een cruciale spil in het totale opvoedings- en onderwijsgebeuren.

De prefect garandeert immers orde en tucht, waardoor de nodige ernst en studiegeest in de school gestalte wordt gegeven.

Maar hij is ook degene die het verschil maakt: hij benadert de leerling empathisch als opgroeiende medemens, hij leert je je te beheersen en door te zetten, hij geeft je zelfvertrouwen want hij gelooft in jou. Ook de meest kwetsbare jongeren kunnen bij hem terecht.

Kortom: de prefect biedt een antwoord op je zorgen, hij is betrokken, hij is een duurzame ruggensteun.

Ondanks zijn imago van straffende booswicht, is hij degene die de jongere vaak vleugels geeft.

Hij zorgt er immers voor dat de jongere zijn of haar stem kan laten horen, dat de jongere zichzelf kan zijn, dat de jongere respect krijgt en respect kan tonen.

Alle lof voor de prefect! Hij verdient onze sympathie ten volle!

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.