Leraars kapitein, machines eerste stuurman

Ingediend door YVES op

  • Brinckman onderwijskwaliteit

De kwaliteit van het leerplichtonderwijs in Vlaanderen terug op niveau brengen kan volgens het rapport van de commissie Brinckman van oktober 2021 onder andere door opnieuw meer basiskennis aan te leren en daarbij de juiste instructiemethoden te hanteren. Op dat laatste borduurt de commissie voort in haar advies over de centrale rol van de leerkracht die het leerproces actief stuurt. (advies 5) Ze stelt daarin dat de leraar opnieuw vóór de klas moet komen te staan en schuift directe instructie naar voren als de meest efficiënte onderwijsvorm.

Het advies is geen pleidooi voor een terugkeer naar een situatie uit vroegere tijden, waarin louter frontaal werd lesgegeven. Op de klassikale en interactieve instructie volgen immers het inoefenen en de zelfstandige verwerking. Vanuit hun kennis van de beginsituatie van de leerlingen kunnen de leerkrachten deze activiteiten afstemmen op de verschillende behoeften: terwijl voor sommigen de instructie moet worden verlengd, kunnen anderen meteen met de eenvoudige of meer complexe toepassing aan de slag.   

Maar hoe moeten de leraars al deze leerlingen opvolgen? Bij Domo de Refontiro zien we een mogelijk antwoord in de digital twin, de machine als co-teacher, die instructies kan herhalen, gedifferentieerde oefeningen kan aanbieden, feedback kan geven, ... De inzet ervan mag voor ons wel niet beperkt blijven tot de individuele leraar die digitaal sterk in de schoenen staat, maar moet deel uitmaken van een beleid met aandacht voor professionalisering, communicatie, ethiek, … Als onderwijsdesigners willen we jouw school of scholengroep dan ook helpen om digitaal doordacht te springen, via een incompany opleidingstraject met drie workshops of een cocreatief traject op maat.

Rapport commissie Brinckman: https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-10/RAPPORT-OK19%20oktober.pdf

Meer informatie over het opleidingstraject: https://domoderefontiro.be/onderwijs/digitaal-doordacht-springen

Neem vrijblijvend contact met ons op: info@domoderefontiro.be         

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.