LAUDATIO OVER HET LERARENBEROEP

Ingediend door YVES op

  • leraar

‘Teachers make all professions possible’. Niets is minder waar. Fantastisch toch dat de leraar aan de basis ligt van alle beroepen. Hij of zij beschikt over die enorme kwaliteiten om dit waar te maken.

De leraar is inderdaad zoveel meer dan een vakdeskundige: hij of zij beschikt over de empatische gave om de leerling holistisch, tot in zijn of haar ziel te benaderen.

Geen enkele school is beter dan zijn leraren. Zij bepalen het succes van de school. Leraren geven niet zomaar alleen verkregen infomatie door, maar zijn  vooral hoogst creatief in het stimuleren en faciliteren van het leren van de leerling.

De leraar is eigenlijk een rebel die het louter volgen van regels en routine permanent overstijgt door in te spelen op de aangeboren nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht van de leerling zodat deze zich in hoge mate binnen eigen krijtlijnen tot kritische volwassene kan ontplooien.

De leraar is daarmee dus niet alleen een didacticus, maar evenzeer een opvoeder, een model voor de jongeren die hij of zij met passie en charisma begeleidt. Hij of zij is inderdaad de ‘ridder’ die passioneel zijn meesterschap uitbuit om zo jongeren te ‘verleiden’ om het beste in zichzelf te ontdekken en uit te bouwen.

De leraar maakt het verschil. Onderzoek toont onomstotelijk aan dat de expert-leraar de leerprestaties van de leerlingen ingrijpend positief beïnvloedt.

De leraar staat hierbij gelukkig niet alleen. Hij/zij behoort zelf ook tot die leergemeenschap die de school is en waarbij hij/zij niet alleen de leerlingen, maar ook de collega’s cocreatief inspireert en door hen geïnspireerd wordt.

Samen zijn de leraren nog sterker en slagen zij er ondermeer in de diversiteit in de leerlingengroep op creatieve wijze aan te pakken. De opbouwende relatie van aandacht voor de leerling staat garant voor meer leerwinst en leergierigheid.

Een opsomming van de diverse kwaliteiten waarover een leraar beschikt, maakt van hem/haar a.h.w. een bovenmenselijke professional.

Daarenboven neemt hij/zij met engagement deel aan de zoektocht naar een meer hybride vorm van het leren voor de toekomst, aan participatie in het schoolbeleid, het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs (Rok), het opzetten van aangepaste leertrajecten, digi-springen en zoveel meer.

Daarom verdient de leraar meer dan ooit ons aller ver- en bewondering en respect, niet alleen op de dag van de leraar.

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.