Eduten Playground – het #1 digitaal leerplatform voor rekenen en wiskunde voor leerlingen van 6 tot 15 jaar

Submitted by YVES on wo, 03/25/2020 - 15:09

Eduten in enkele woorden: sterk verhoogd leerrendement, sterk verhoogd leerplezier, verlaging werkdruk leraren, gepersonaliseerd leren, verregaande differentiatie, artificiële intelligentie. Met Eduten gaat de leraar in co-teaching modus, maar deze keer met een machine.

  • EDUTEN

Het initiatief 

Meer dan 15 jaar geleden begon een team van jonge, didactisch, pedagogisch en ICT geschoolde onderzoekers aan de Finse Universiteit van Turku (die behoort tot de 1% best gerangschikte universiteiten ter wereld) aan een reis die zou leiden tot de ontwikkeling van een digitaal AI-ondersteund platform.  De onderzoekers werkten voor de ontwikkeling van dit platform nauw samen met duizenden Finse leraren, wat geleid heeft tot een platform dat de leraren écht ondersteunt in hun onderwijskundige kernpraktijk en dat de leerlingen exponentieel uitdaagt en motiveert om te leren en te oefenen.  

De vernieuwing

Pedagogische excellentie uit Finland:

Eduten Playground is een digitaal leerplatform met een wetenschappelijk significant bewezen impact op de motivatie en leerresultaten van leerlingen. Ook leraren zijn er tevreden over: zij rapporteren een verminderde werkdruk (minder verbeterwerk!) én een persoonlijkere begeleiding van hun leerlingen op basis van gefundeerde learning analytics. Eduten bereikt dit alles door het combineren van Finse onderwijskundige excellentie met gamification en AI.

Eduten wordt geleverd met een bibliotheek van meer dan 17.000 reken- en wiskunde-oefeningen voor 6 tot 15-jarigen. Dankzij ingebouwde spelelementen leren ze op een afwisselende en aantrekkelijke manier. Ze kunnen zelf kiezen met welke oefeningen ze aan de slag gaan en op welk niveau (brons, zilver of goud, waarbij brons voor de minimumdoelstellingen staat). 

De oefeningen zijn samen met Finse leraren ontworpen en zijn gemakkelijk te gebruiken binnen elk curriculum. In de kern van Eduten zit dus m.a.w. een zorgvuldig ontworpen leeromgeving die de leerlingen motiveert om meer te werken. Studies tonen aan dat studenten die gebruik maken van Eduten Playground tot 8 keer meer oefeningen maken dan indien zij zouden oefenen met pen en papier.

De beste Learning Analytics in de wereld:

Eduten Playground komt met real-time inzichten voor ouders, leraren en schoolleiders.

De software analyseert bovendien voortdurend de resultaten van de leerlingen en geeft aan waar bijgestuurd kan worden, zodat leraren ondersteund worden in het aanbieden van remediërende of net extra uitdagende oefeningen aan hun leerlingen. Differentiëren gaat dan plots een stuk vlotter. Ook leraren zijn er tevreden over: zij rapporteren een verminderde werkdruk (minder verbeterwerk!) én een persoonlijkere begeleiding van hun leerlingen op basis van gefundeerde learning analytics. 

Leraren kunnen moeiteloos de voortgang van de leerlingen volgen en zien sterke en zwakke punten onmiddellijk, dit zowel op individueel als klassikaal niveau. Op deze manier kunnen leraren hun tijd beter focussen op de leerlingen en zorgen voor de juiste uitdaging voor iedereen. Het afstemmen van het niveau voor individuele leerlingen verhoogt de motivatie van iedereen.

Waarom en hoe?

Domo de refontiro begeleidt onderwijsorganisaties in hun zoektocht naar een duurzame toekomst en is voor België en Nederland de exclusieve partners van Eduten Playground. 

Als onderwijsdesigner, onderwijsconsultant en onderwijsprocesbegeleider heeft domo de refontiro een jarenlange ervaring in het ondersteunen van schoolorganisaties met betrekking tot thema’s zoals: schoolleiderschap, beleidsvoerend vermogen, design thinking, onderwijsinnovatie, professionaliseringsbeleid, personeelsbeleid, strategisch management, …   en streeft hierbij naar een maximale participatie van alle stakeholders. Neem gerust een kijkje op onze website voor meer informatie over onze verschillende formules (https://onderwijs.domoderefontiro.be). 

Eerder dit jaar werd Eduten Playground in België uitgerold in 9 pilootscholen (uit alle koepels), die eerder geselecteerd werden via een oproep in Klasse. Ze zijn momenteel bijzonder enthousiast aan de slag met het platform! Lees een ruime bijdrage over Eduten met getuigenissen van leerlingen en leraren hier: https://www.gva.be/cnt/dmf20200214_04848947/artificiele-intelligentie-op-school-resultaten-voor-wiskunde-verbeteren-met-20pct

Heeft u interesse in Eduten laat het ons gerust weten via onderstaande link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7QqIZLDDIkGzZ2dmYVqpU6kjVN6rBANApGmbPHb2xVlUNUdIWFpFT0JNRkpCV0IySlI5UDY2OU1JRyQlQCN0PWcu

Resultaten

Voor de leerling: verhoging van de leermotivatie en het leerplezier, verbetering van de leerprestaties en het leerrendement, eigenaarschap voor de leerling door keuzemogelijkheden

Eduten Playground is gebaseerd op meer dan 12 jaar wetenschappelijk onderzoek. Deze studies tonen aan dat het werken met Eduten Playground een aanzienlijke verbetering van de leerresultaten oplevert. Bijkomend, verhoogt Eduten ook belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden waaronder motivatie, zelfvertrouwen en het vermogen/de durf om fouten te maken. 

Leerlingen ondervinden bijkomend zelf bijzonder snel de voordelen van Eduten Playground. 

Zo bleek uit één studie dat het gebruik van Eduten Playground voor een semester de cijfers gemiddeld met meer dan 14% verbeterde. Ook de rekenvaardigheden namen spectaculair toe.

In een recente studie in Litouwen bereikten de studenten in slechts 15 weken volgende  fenomenale verbeteringen:

  • 39% verbetering vs. controlegroep voor wat betreft wiskundeprestaties / behaalde wiskunderesultaten
  • 45% verbetering vs. controlegroep voor wat betreft de vlotheid/snelheid waarmee wiskunde- en rekenoefeningen werden afgelegd.

Tientallen bijkomende wetenschappelijke studies over Eduten Playground vindt u hier: http://www.learninganalytics.fi/en/publications

 

Voor de leraar: maximale ondersteuning van de leraar in de onderwijskundige kernpraktijk, verlaagde werkdruk voor de leraar, sterk uitgebreide differentiatiemogelijkheden

Het introduceren van een nieuwe (digitale) tool in een klaslokaal kan ervaren worden als een extra belasting voor de leraar. De functies van Eduten Playground zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk aansluiten bij de bestaande workflows van de leraren. Inzichtelijke learning analytics, moeiteloze differentiatie, effectieve gamification, ondersteuning van de lesplanning en eenvoudige aanpassingen van het curriculum ondersteunen leraren in wat ze het beste kunnen.

Het gebruik van Eduten Playground binnen hun klascontext biedt leraren de volgende voordelen:  

  1. Minder tijd besteden aan papierwerk en evaluaties

De oefeningen van Eduten Playground worden automatisch beoordeeld. In plaats van tijd te stoppen in verbeterwerk heeft u meer tijd om uw leerlingen op maat te begeleiden en te coachen.

  1. Eenvoudig en krachtig volgen van de vorderingen en uitdagingen van leerlingen

Eduten Playground's learning analytics bieden real-time inzichten in het leren van uw leerlingen. U kunt de voortgang van individuele studenten bekijken of de prestaties van de hele groep controleren. De automatische analyses van Eduten Playground (o.a. m.b.t. misvattingen) stellen u in staat om u te richten op de leerlingen die uw hulp het meest nodig hebben en de onderwerpen waar er duidelijk nog werk aan de winkel is.

  1. Moeiteloze differentiatie

Eduten Playground maakt het u gemakkelijk om de oefeningen aan te passen aan verschillende niveaus. U kunt zelfs de meest getalenteerde leerlingen een passende uitdaging bieden.  Verschillende differentiatiemogelijkheden werden ingebouwd in het systeem, waardoor het zelfs mogelijk wordt om te differentiëren voor een groepje leerlingen of te differentiëren op maat van individuele leerlingen.  

  1. Betere leerresultaten en cijfers

Met Eduten Playground zijn de leerlingen gemotiveerder, willen ze meer werken en maken ze dus aanzienlijk meer oefeningen en leren ze sneller.

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht