De toekomst van AI in het onderwijs: 13 dingen die we kunnen doen om de schade te beperken …

Ingediend door YVES op

Met "De toekomst van AI in het onderwijs: 13 dingen die we kunnen doen om de schade te beperken" komen Hattie, William & Hamilton (2023) naar buiten met een werkdocument dat de potentiële risico's en voordelen van AI binnen het onderwijs onderzoekt. 

De paper begint met het bespreken van de mogelijkheden van de huidige AI-systemen en hoe deze snel zouden kunnen groeien, wat mogelijk zou kunnen leiden tot een massale degradatie van mensen. 

Maar zijn mensen dan niet veel meer dan machines?

Veel van onze uitgesproken menselijke vermogens, zoals emotie, empathie en creativiteit, kunnen worden verklaard en gemodelleerd door algoritmen, zodat machines steeds meer kunnen doen alsof ze zijn zoals wij.

Wat is dan de huidige capaciteit van deze AI-systemen?

Deze systemen overtreffen al de 'gemiddelde' mens in een aantal domeinen - misschien een gemiddelde afgestudeerde, maar ze zijn nog steeds gevoelig voor fouten.

Hebben deze AI-systemen hun piekpotentieel bereikt?

Nee, we moeten verwachten dat ze het menselijk redeneervermogen enorm zullen overtreffen - mogelijk zeer snel; denk aan duizenden genieën die miljoenen dingen tegelijk bedenken. Uiteindelijk zal hun rekencapaciteit waarschijnlijk groter zijn dan de gecombineerde denkkracht van elke mens die ooit geleefd heeft.

Wat is er gebeurd met menselijke vaardigheden in andere tijdperken van technologische innovatie?

Ze werden uitgehold, maar hierdoor konden we ons richten op het leren van betere/hogere-orde zaken.

Wat zijn de implicaties voor de ontwikkeling van menselijke vaardigheden in het AI-tijdperk?

Experts kunnen - in het begin tenminste - hun capaciteiten aanzienlijk zien toenemen, maar nieuwelingen kunnen voor altijd in hun ontwikkeling worden belemmerd. We leven misschien zelfs in het tijdperk van 'piekonderwijs'. Naarmate de mogelijkheden van AI toenemen, kunnen onze prikkels om te leren afnemen. Het is niet ondenkbaar dat velen van ons zelfs het vermogen om te lezen en te schrijven verliezen, omdat deze vaardigheden voor velen geen nuttig doel meer zouden dienen in het dagelijks leven.

Vervolgens presenteren de auteurs vier speculatieve scenario's van werk en werkgelegenheid voor de toekomst, waaronder de mogelijkheid dat machines alles kunnen wat mensen kunnen, alleen nog beter. 

Scenario 1: AI is verboden.

Als toekomstige ontwikkelingen op het gebied van AI echter verboden zouden worden, zouden mensen nog steeds aan het stuur zitten en nog steeds onderwijs nodig hebben. Er kunnen ook aanzienlijke voordelen zijn voor het menselijk leren door gebruik te maken van de AI-systemen die tot nu toe zijn ontwikkeld en die, mits er voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen, van een verbod kunnen worden uitgesloten.

Scenario 2: AI en mensen werken naast elkaar (ook wel vals werk genoemd).

De AI wordt zo goed dat het de meeste, zo niet alle, menselijke banen kan opnemen. Vanuit overheden en via aangepaste wetgeving worden bedrijven echter gedwongen om mensen op de arbeidsmarkt te houden, …. om ons toch nog een reden te geven om elke ochtend op te staan.

Niet echt bemoedigend, vermits we als mensen 'in de (vergader)ruimte' aanwezig zullen zijn terwijl AI de beslissingen neemt en we als mensen dus niet langer het voortouw zullen nemen in de creatie en uitvoering van vernieuwende ideeën of naar besluitvorming toe. Zelfs met meer en/of intensievere educatie is het onwaarschijnlijk dat we dit kunnen overwinnen of dat we kunnen denken met de snelheid en het niveau van verfijning van de machines.

Scenario 3: Transhumanisme waarbij we onze hersenen upgraden.

We kiezen ervoor om onszelf te upgraden door middel van brein-computer interfaces om te concurreren met de machines en in de bestuurdersstoel te blijven zitten.

Maar naarmate we meer 'machine-achtig' worden in ons denken, dreigen we mogelijk onze menselijkheid te verliezen in het proces.

Er zou ook geen behoefte meer zijn aan scholen of universiteiten, omdat we nieuwe vaardigheden uit de cloud kunnen 'downloaden'.

Scenario 4: Universeel basisinkomen.

We ontkoppelen ons van de economie en laten de machines alle producten en diensten ontwikkelen en alle grote beslissingen nemen. En we ontvangen elk een maandelijks 'vrijheidsdividend' om uit te geven wat we willen.

Experimenten op gemeenschapsniveau met een universeel basisinkomen zijn al ondernomen en een wijdverspreide toepassing van dit scenario zou tegen 2040 mogelijk kunnen zijn. Sommige AI-ontwikkelaars, waaronder Sam Altman, pleiten hier al voor.

Het zou ons in staat stellen om onze 'menselijkheid' te redden door digitale implantaten af te wijzen, maar mogelijk zouden we geen reden hebben om te blijven leren, omdat het meeste kenniswerk en innovatie door de machines wordt gedaan. We zouden de tijd kunnen verdrijven met gezelschapsspelletjes, het organiseren van grote bals of het leren en uitvoeren van uitgebreide rituelen. We zouden misschien ook steeds meer geïnteresseerd raken in kunst, muziek, dans, drama en sport.

De paper stelt dat de toekomst van onderwijs én leren een belangrijk punt van zorg is dat te weinig aandacht krijgt. We moeten ons afvragen of scholen en universiteiten nog wel een toekomst hebben, of dat machines binnenkort alles kunnen doen wat wij kunnen. De paper onderzoekt ook de potentiële risico's van "ont-onderwijsd" worden en "ontkoppeld" worden van de toekomst, en biedt 13 aanbevelingen voor het reguleren van de ontwikkeling van AI binnen het onderwijs. Hier komen ze.

1. Investeer in onderzoek naar de impact van AI op het onderwijs: Deze aanbeveling benadrukt het belang om te begrijpen hoe AI het onderwijs en leerprocessen zal beïnvloeden.

2. Ontwikkel ethische richtlijnen voor AI binnen het onderwijs: Het document suggereert de noodzaak van duidelijke ethische richtlijnen om het gebruik van AI in onderwijssettings te regelen.

3. Zorg ervoor dat AI wordt gebruikt om menselijke capaciteiten te vergroten, niet om ze te vervangen: Deze aanbeveling benadrukt het belang van het gebruik van AI om menselijk leren en ontwikkeling aan te vullen en te ondersteunen, in plaats van menselijke leraren of lerenden te vervangen.

4. Creëer een wereldwijd forum voor het delen van best practices op het gebied van AI in het onderwijs: Het document stelt voor om een platform op te richten voor het delen van succesvolle benaderingen voor het integreren van AI in onderwijspraktijken.

5. Ontwikkel een praktijkcode voor het gebruik van AI in het onderwijs: Deze aanbeveling roept op tot het opstellen van een set standaarden en best practices voor het ethisch en effectief gebruik van AI in onderwijscontexten.

6. Richt een regelgevende instantie op voor AI in het onderwijs: Het document suggereert de noodzaak van een speciale regelgevende instantie om toezicht te houden op de ontwikkeling en implementatie van AI in het onderwijs.

7. Stimuleer interdisciplinair onderzoek naar AI in het onderwijs: Deze aanbeveling benadrukt het belang van samenwerking tussen verschillende vakgebieden om de implicaties van AI in het onderwijs volledig te begrijpen.

8. Bevorder transparantie in het gebruik van AI in het onderwijs: Het document benadrukt de noodzaak van transparantie in hoe AI-technologieën worden gebruikt in onderwijssettings.

9. Zorg ervoor dat AI-systemen in het onderwijs worden ontworpen met het oog op aanpassingsvermogen en flexibiliteit: Deze aanbeveling onderstreept het belang van het ontwerpen van AI-systemen die zich kunnen aanpassen aan de uiteenlopende behoeften van lerenden en leraren.

10. Investeer in training en professionele ontwikkeling voor leraren in AI-technologieën: Het document suggereert de noodzaak van uitgebreide trainingsprogramma's om leraren te helpen AI effectief te integreren in hun onderwijspraktijk.

11. Bevorder een cultuur van verantwoorde innovatie in AI in het onderwijs: Deze aanbeveling roept op tot een cultuur van verantwoorde en ethische innovatie bij de ontwikkeling en het gebruik van AI in onderwijscontexten.

12. Betrek studenten en ouders bij discussies over AI in het onderwijs en de mogelijke impact ervan.

13. Monitor en evalueer de impact van AI in het onderwijs op onderwijsresultaten en -ervaringen.

Deze aanbevelingen zijn bedoeld als leidraad voor een verantwoorde ontwikkeling en toepassing van AI in het onderwijs, zodat leerervaringen worden verbeterd en de groei van individuen en gemeenschappen wordt ondersteund.

Voor meer achtergrondinformatie bekijk zeker ook het interview: https://www.youtube.com/watch?v=GeNJWApMaMA 


Bij ‘domo de refontiro’ zijn we pioniers in Vlaanderen van de introductie van ethische AI in onderwijscontexten. Een vijftal jaar geleden introduceerden we met Eduten Playground (Finse wiskunde-toepassing ontwikkeld vanuit meer dan 10 jaar fundamenteel wetenschappelijk onderzoek) één van de eerste AI-gestuurde onderwijstoepassingen in onderwijs in Vlaanderen.  Onze collega Pieter Sprangers deed er samen met Athanasios Christopoulos flankerend wetenschappelijk onderzoek naar, lees hier het artikel: https://doi.org/10.1080/2331186x.2021.1964690

Contacteer ons om je te adviseren over digitaal ondersteund leren, EdTech, digitale leermiddelen en een oordeelkundige digitale transformatie in je school. 

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.