Collective teacher efficacy floreert best in krachtige professionele leergemeenschappen

Ingediend door YVES op

Eén van de meest effectieve onderwijsinterventies …

Eenvoudig uitgedrukt is ‘collective teacher efficacy’ (CTE) de overtuiging dat leraren het leren van hun leerlingen positiever kunnen beïnvloeden wanneer ze samenwerken als een team. Elk woord van de term is belangrijk. ‘Collectief’ verwijst naar de macht van groepen leraren over individuele leraren.

Ook al kunnen leraren met hun collega's praten over hun gezamenlijke leerlingen, het overgrote deel van de dag brengen leraren doorgaans gescheiden door van andere leraren. Dit isolement weerhoudt leraren van het professionele leren dat nodig is om hun praktijk te verbeteren. Nog belangrijker is dat leraren gefrustreerd kunnen worden, wanneer ze moeite hebben om effectief te zijn in de klas. Lesgeven kan immers een eenzame job zijn. 

Alle leraren willen een gevoel van effectiviteit hebben - met andere woorden - het vertrouwen dat ze effectief zijn. Het ontwikkelen van dit vertrouwen gebeurt vaker en sneller wanneer leraren deel uitmaken van een team en collectief werken.

Dit concept bouwt voort op de wetenschap van de psycholoog Albert Bandura in de jaren 1970, die aantoonde dat teams die in hun potentieel geloven tot betere resultaten leidden.

Professor John Hattie, ook bekend om zijn onderzoek naar collectieve effectiviteit, heeft het concept van ‘collective teacher efficacy’ verder gedefinieerd in zijn boek ‘Visible Learning’ uit 2008. In een interview omschreef hij CTE als "leraren die samenwerken om hoge, uitdagende verwachtingen te hebben over hoe de groei in leerwinst van één jaar eruitziet voor de input van één jaar". Hij legde uit: "Het is niet alleen ‘growth mindset’. Het is niet alleen 'Oh, we kunnen een verschil maken!’ Maar het is die gecombineerde overtuiging dat wij het zijn die het leren veroorzaken.” 

"Als je fundamenteel gelooft dat je het verschil kunt maken, en je voedt dat met het bewijs dat je dat ook bent - dan is dat enorm krachtig." - John Hattie

In zijn werk over collectieve lerareneffectiviteit benadrukt Hattie het belang van leraren die samenwerken in professionele leergemeenschappen (PLG’s). Op die manier hebben leraren een gemeenschappelijk doel: het leren van hun leerlingen. In onderzoekscycli bekijken leraren het werk van leerlingen, analyseren ze sterke punten en groeigebieden in de data en plannen ze volgende stappen om hun instructie te verbeteren zodat hun leerlingen meer kunnen leren. Om collectieve effectiviteit op te bouwen, moeten leerkrachten volgens Hattie hun acties nauw afstemmen op de resultaten van leerlingen. Op deze manier kunnen leraren duidelijk het verband zien tussen wat ze doen en de resultaten die daaruit voortvloeien. CTE heeft volgens het onderzoek van Hattie trouwens het hoogste leereffect van allemaal: 1,34. Het is dus de nummer één in ‘visible learning’.

Hoe kan je nu CTE verhogen? 

Bouw bewust aan de ontwikkeling van teacher teams in de vorm van professionele leergemeenschappen volgens de regels van de kunst en volgens wat we vanuit de wetenschap hierover al weten.

  • Bouw vertrouwen op als team om respect - en de bereidheid om ideeën te delen - te stimuleren.
  • Stel samen doelen en als er mijlpalen zijn bereikt, neem dan ook de tijd om successen en mislukkingen samen te vieren.
  • Deel kennis en ga bij mekaar op bezoek als leraren, observeer bij mekaar in de klas en laat leerlingen ervaren dat dit normaal is. Dit is tegelijk een erg effectieve vorm van professionalisering.
  • Communiceer regelmatig met elkaar over wat er wordt geobserveerd en besproken in klaslokalen.
  • Werk aan het herkennen van leraren in het beleid van de school, en zorg dat hun stem gehoord wordt.
  • Werk aan een gezamenlijke visie als team en zorg dat die voor alle teamleden helder is.
  • Focus in teams op het in dialoog gaan over ‘onderwijs’ en niet over banale praktische afspraken.

Met collectieve leerkrachteffectiviteit bouwen leraren dus verder op de sterke punten van hun collega's en geloven ze samen in hun gedeelde vermogen om het leren van hun leerlingen te beïnvloeden.  Ze stellen hoge gezamenlijke verwachtingen. 

Samengevat gaat het dus om het gezamenlijke geloof als leraren, dat wij het zijn die het leren veroorzaken en dat we dit ook voeden met het bewijs dat we ook effectief dat verschil maken. 

Wil je oordeelkundig aan de slag gaan in je school om CTE te verhogen én om teacher teams in de vorm van professionele leergemeenschappen uit te bouwen, laat je dan ondersteunen door onze experten-aanpak. Ga in dialoog met ons! 

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.