Anja Deferm

Anja Deferm

Anja Deferm gaf als germaniste Engels-Duits in eerste instantie les in een secundaire school. Al snel wilde ze naast lesgeven de leraars en jonge mensen ook samenbrengen buiten de gewone lesuren in een kunst- en cultuurproject Hartstocht. Het straattheater als eindproduct was niet het doel op zich, wel het samen in verbinding gaan van leerlingen en leerkrachten over alle onderwijsvormen heen en buiten de schoolmuren om een creatief en constructief proces van samenwerken op te starten.

Na enkele jaren als coördinator nam ze van 2010 tot 2022 de rol van pedagogisch directeur in de school op zich. In verbinding gaan met leraars, zodat zij in hun kracht kunnen staan, samen met hen zoeken naar boeiende leeromgevingen voor de jongeren, samenwerkingsverbanden binnen en buiten de schoolmuren opzetten, dat alles werd voor haar een passie, een missie op zich.

Onder het motto ‘éénieder heeft een kleine goedheid in zich’ is ze nu aan de slag als verbindingscoach en procesbegeleider bij domo de refontiro. Ze gaat samen met mensen op pad als compagnon de route om die kleine goedheid te ontdekken en in te zetten voor een ander en op die manier samen te werken aan het BNG, het Bruto Nationaal Geluk.

Haar sterkte: samen in verbinding gaan, werken aan een bewustwordingsproces, veranderingsprocessen op gang brengen met krachtige medespelers als de natuur, je eigen kwetsbaarheid, je eigen groeimogelijkheden.

Jeroen Brouwers schreef het al: “Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt”.

Contacteer Anja